INGEZONDEN: Arbeidsmigratie en de SP

Lilian Marijnissen en Leo Lucassen in debat over arbeidsmigratie bij Buitenhof, 3 maart 2019.
Socialisme.nu verwelkomt discussiebijdragen en ander commentaar van onze lezers. In deze bijdrage reageert SP-lid Bas van der Wiel op enkele artikelen waarin wij het migratie-standpunt van de SP bekritiseerden. 
6 maart 2019

De afgelopen periode verschenen er in uitgaven van de Internationale Socialisten op zowel internet als in de Socialist kritische stukken over wat men omschrijft als de rechtsere koers van de SP op het gebied van migratie. Graag wil ik daar als SP-er op reageren en mijn zienswijze daarop delen. Ik ben het namelijk oneens om dit als een rechtse koers te betitelen, ik vind het namelijk een realistische koers.

Zolang we in de EU te maken hebben met een neoliberaal kapitalistische realiteit en zijn welvaartsverschillen is ongereguleerde arbeidsmigratie voor zowel de migrant en zijn land van herkomst, als voor de lokale arbeider en het land waar men zich vestigt, puur een race naar de bodem op arbeidsvoorwaarden. Het is niet voor niets dat rechtse partijen altijd voorstander zijn geweest van vrij verkeer van goederen en personen; het geeft een vrijwel onuitputtelijke bron van goedkope arbeid met als gevolg dat de loonontwikkeling stagneert en arbeidsvoorwaarden verschralen. Terwijl tegelijkertijd het kapitaal megawinsten behaalt en de uitkeringen aan aandeelhouders steeds extremere vormen aannemen. Dit alles over de rug van de arbeiders.

Het gaat er niet om dat migranten zich hier vestigen, het gaat erom dat landen en arbeiders, door de huidige regelgeving en de manier waarop de economie is ingericht, er aan kapot gaan. Men is nu al meer dan een decennium bezig (of men doet alsof men er mee bezig is) om er voor te zorgen dat elke migratie arbeider, ongeacht uit welk land, net zoveel kost als de lokale arbeider en dat het werk verricht wordt in dezelfde omstandigheden.

Ik weet niet of jullie wel eens op een werkplaats komen waar migranten aan het werk zijn, maar dat gaat er vaak niet hetzelfde aan als waar onze (voor)ouders voor hebben gestreden om te bereiken. Dan doel ik op 8-urige werkdagen, 5 dagen in de week, volgens cao- en Arboregels, met voldoende pauzes, met de mogelijkheid om in je eigen woning tot rust te kunnen komen en ook meer dan eens per jaar je familie te kunnen bezoeken. Er worden nu door het hele land containers gestapeld waarbij mensen op bedrijfsterreinen gehuisvest worden, buiten de samenleving en zonder dat wij enig zicht hebben op wat zich daar afspeelt, het doet met denken aan werkkampen van 100 jaar geleden. En waarvoor? Niet voor het herstellen van onze publieke voorzieningen en diensten, niet zodat de lonen hier omhoog gaan, maar puur zodat de kapitalist nog meer winst kan maken omdat hij bezuinigt op de factor arbeid.

Ik heb met Polen gesproken die voor een tuinder hebben gewerkt en plots de Belastingdienst op de stoep hadden staan, de werkgever (die deze BV failliet had laten gaan) had loonstrookjes vervalst en geen premies afgedragen, dat mogen deze Poolse jongens nu (met boete!) af gaan betalen. De Groene Amsterdammer heeft artikelen gepubliceerd over de wanpraktijken in distributiecentra van oa. Albert Heijn. Medewerkers van een ander distributiecentrum vertelde me dat ze niet eens de tijd krijgen om naar het enige toilet te gaan dat beschikbaar is voor honderden medewerkers. In de scheepsbouw vallen dodelijke slachtoffers onder arbeidsmigranten tijdens hun werk. Dat is de realiteit waar we mee te maken hebben wanneer we spreken over arbeidsmigratie in zijn huidige vorm.

Nieuwsuur had onlangs een stuk over de dramatische gevolgen voor een land als Letland waar de opgeleide jongeren massaal wegtrekken om tegen en schraal loontje uitgebuit te worden in West-Europa. Het gevolg was dat de progressieve koers in het land is omgeslagen naar een conservatieve en we door heel Europa nationalistische partijen zien groeien.

Dat is toch niet wat een socialist voor zich ziet wanneer er gedacht wordt aan het ideaalbeeld van open grenzen?

Bas van der Wiel
Woudrichem

Socialisme.nu verwelkomt reacties, discussiebijdragen en ander commentaar van onze lezers. Plaatsing betekent uiteraard niet noodzakelijk dat we ermee instemmen. Ook reageren? Stuur ons een mailtje op reageren@socialisme.nu

Dit artikel is een reactie op:
SP-top bijt zich verder vast in rechtse koers