Inflatie, stakingen & de weg naar een strijdbare vakbeweging

In juni organiseerden we het Marxisme Festival – een trefpunt voor activisten en een weekend van politieke discussie. Verspreid over deze zomer plaatsen we één voor één de opnames van de inleidingen online. We hebben de vaak levendige discussie na afloop van de inleiding niet opgenomen.
21 augustus 2023

Inflatie, stakingen & de weg naar een strijdbare vakbeweging

De klassenstrijd verscherpt. Na een historisch dieptepunt aan stakingen neemt het aantal het afgelopen jaar snel toe. Directe aanleiding hiervoor is de hoge inflatie. Terwijl de winsten van multinationals toenemen, gaan werkende mensen er snel op achteruit. De toename van het aantal stakingen zorgt ook voor voorzichtig stijgende ledentallen van de vakbeweging. Ook is er meer uitwisseling met andere bewegingen, bijvoorbeeld rond klimaat. Maar zelfs in goed georganiseerde sectoren lijkt het niet mogelijk koopkrachtverlies tegen te houden. Hoe kijken we terug op de strijd van het afgelopen jaar? Wat zijn de belangrijkste strijdpunten? Wat is er nodig om de netwerken van onderaf in de bond te versterken?

De discussie wordt afgetrapt door Thomas Dolman, Mirjam Busse en Daniel van Harmelen. Thomas is projectleider in het programma FNV Toekomstvast. Mirjam is werkzaam bij de ING in Amsterdam en lid van de bondsraad van FNV Bondgenoten en het ledenparlement van de FNV. Daniel is actief voor de Amsterdamse afdeling van de Internationale Socialisten, werkt bij de Albert Heijn en is actief bij de FNV.

Jij wilt ons nieuws.

    Je emailadres is vereist.