Indrukwekkend protest en herdenking Mitchel Winters

Op vrijdag 3 juni kwamen ongeveer 200 familieleden, vrienden en activisten samen ter nagedachtenis van Mitchel Winters. Het moment was een protest en een stille tocht in één. Om een einde te maken aan de speculatie van de politie en de media, werd er een onafhankelijk onderzoek geëist.
6 juni 2016

Door Sodaba Roustayar

Het protest was een initiatief van MAD Mothers en is ontstaan uit boosheid en onrechtvaardigheid. Een jaar geleden is Mitch Henriquez omgekomen door een wurggreep van de politieagenten. Politie, recherche en OM kwamen met bizarre verklaringen die van geen kant deugden. Gelukkig hadden de omstanders het incident gefilmd en waren er veel getuigen om de onbekwaamheid van de politie aan te kaarten en hiermee etnische profilering.

Nu, een jaar later, wordt Mitchel Winters omgebracht door meerdere kogels in het Beatrixpark. Hij is niet de eerste in zijn familie. Zijn vader, Jerry Landveld, werd 6 jaar geleden neergeschoten door de politie, omdat hij zichzelf verdedigde tegen een politiehond. De hond overleefde het incident, maar de vader van Mitchel niet.

Protest

Rond zeven uur kwamen de betogers richting het Stationsplein. Kleine en grote groepen werden op het plein gevormd. Vrienden en familie en familie stonden bij elkaar en de betogers verspreid over het plein. De schok, verdriet en ongeloof kon je in de lucht proeven. Je zag mensen hoofdschuddend met elkaar te praten en alle open vragen waren in de blikken af te lezen.

De betogers werden rond kwart over zeven bij elkaar geroepen. De eerste spreker was Gikkels die mensen welkom heette. ‘Tot hier en niet verder. We tolereren geen onrecht. Daarom staan we hier.’ De emoties over het onrecht waren duidelijk in zijn stem te horen. De volgende spreker was Susan, een familielid van Mitchel. De boodschap namens de familie was kort en krachtig: ‘rust vredig’ en respect.

De derde spreker was Mimi namens de organisatie. ‘We zijn hier om te rouwen. Maar we willen niet eens in de zoveel tijd rouwen om nog een politiemoord. Want dit is geen onschuldig en tragisch ongeval. Dit is een politiek probleem en het zijn bestuurders die schietgrage, racistische en gewelddadige agenten produceren.’

Namens de organisatie las Mimi de volgende eisen voor:
• Wij eisen een onafhankelijk onderzoek door een commissie gekozen vanuit de getroffen gemeenschap en met volledige medewerking vanuit de politie.
• De wet identificatieplicht moet uitgeschakeld worden. De wet werkt etnisch profileren in de hand en hoort alleen thuis in een politiestaat.
• Minister van der Steur moet opstappen. Hij werkt politiemoorden als deze in de hand door te weigeren het probleem van etnisch profileren en racisme te erkennen.
• Het wetsvoorstel van van der Steur dat politieagenten na een schietincident niet meer als verdachte aanmerkt, moet worden afgeschaft.
• Wij eisen excuses van het OM en de media voor hun tegenstrijdige berichtgeving en het zaaien van verwarring rond de moord van Mitchel.

Met een groot applaus werd haar speech afgesloten en de betogers werden gevraagd om ruimte te maken voor de familie van Mitchel om vooraan de stoet te lopen. De moeder van Mitchel werd door familieleden naar voren begeleid. ‘Ik kan me niet voorstellen hoe de moeder van Mitchel zich voelt’. Dat was het understatement van de avond. Niemand kon zich voorstellen hoe de familie zich voelde, nadat ze bestolen zijn van twee familieleden door politieagenten. Maar hun aanwezigheid liet duidelijk zien dat de familie zich zeer bewust is van maatschappelijke problemen en dat ze de demonstratie steunden.

De vrienden van Mitchel waren ook in groten getale aanwezig. ‘Het is moeilijk te bevatten dat hij er niet meer is. Een jongen van 21 jaar die ineens en plotseling beroofd is van zijn leven. Hoe kan je dat bevatten? Ene dag spreek je hem en de volgende dag is hij er niet meer’, vertelde een van zijn vrienden. Een andere vriend vond het vreemd dat er mensen naar dit moment waren gekomen die Mitchel niet hadden gekend, maar had zelf ook zijn twijfels over wat er gebeurd was: ‘Mitchel was een vechter, geen opgever.’

Beperking vrijheid van meningsuiting

Van tevoren had de gemeente aangegeven dat de demonstratie verboden was. Zogenaamd omdat deze niet aangemeld was. Maar het is niet verplicht om demonstraties aan te melden – wat media ook beweren die de berichtgeving klakkeloos overnamen. De politie verbood de demonstranten naar het politiebureau te gaan om daar hun eisen te laten horen en verbood zelfs om het park te bezoeken. Omdat activisten vasthielden aan hun wens het park te bezoeken, moest de burgemeester dit toestaan.

Tijdens de tocht werden leuzen geroepen als ‘No justice no peace’, ‘Hands up, don’t shoot’ en ‘Hé hé, ho ho, racist police have to go’. Eenmaal in het park beland werd het stiller. Er werden geen leuzen meer geroepen. Op het pad dat leidde naar de plek waar Mitchel was doodgeschoten, werd het muisstil. Niemand had verteld dat men stil moest zijn, het was de beladen sfeer die iedereen stil had gekregen. Het verdriet van de familie heeft iedereen geraakt.

‘Ik ben gekomen omdat het mijn broertje had kunnen zijn’ of ‘Ik ben hier omdat het mijn zoon had kunnen zijn’, vertelden de betogers. Het gevoel dat iedereen het slachtoffer kan worden van etnische profilering heeft deze demonstratie tot stand laten komen. ‘Mijn broertje wordt 3 tot 4 keer per week aangehouden als hij in de auto van mijn vader rijdt’, zegt Leili. Een incident dat dus niet alleen bij publieke figuren voorkomt maar een dagelijks bezigheid is voor de politie.

‘Er is veel onduidelijkheid over de zaak. De bronnen zijn niet eerlijk of niet te vertrouwen. Daarom is het zo lastig om er iets over te zeggen’, zegt Leili. Een ding lijkt wel duidelijk; dat hier sprake is van racisme en etnische profilering door de politie. Dit is niet het eerste incident, maar we strijden er wel voor dat dit het laatste wordt.

De demonstratie was in korte tijd opgezet door een breed netwerk van betrokken individuen en organisaties. Het waardige moment was een stap vooruit in het bouwen van een netwerk dat in staat is de druk op een racistisch en gewelddadig politie-apparaat op te voeren. Dat dit nodig is, laat de zaak van Mitch Henriquez zien. Hoewel zijn dood is vastgelegd op camera is er nog steeds geen besluit genomen over de vervolging van de verantwoordelijke agenten.

Zie ook het fotoverslag van Ptah ANkh Re Photography op Facebook.