In vier steden klinkt hetzelfde geluid: bezuinigen op hoger onderwijs? OPRUTTE!

In vier steden tegelijk is op 10 december door duizenden studenten gedemonstreerd. In Amsterdam (5000 studenten), Nijmegen (1500), Wageningen (500) en Utrecht (300) kwamen betogers in actie tegen Rutte's onderwijsbezuinigingen. Op de Dam was de opkomst het hoogst, maar ook in de andere steden was de sfeer strijdbaar en levendig. De betogers lieten met eigen gemaakte spandoeken zien en horen wat ze van de kabinetsplannen vinden: ‘OPRUTTE!’ Onder luid applaus werd aangekondigd dat de acties zullen doorgaan met als volgend groot moment een landelijke demonstratie in Den Haag op 21 januari. Hannah Muysken en Joris Wiegersma doen verslag.
10 december 2010

Foto’s door Jos van Zetten, Suzanne Hogendoorn, Ashley Nijland en Sinsia van Kalkeren

Amsterdam: ‘He ho kabinet, jullie vragen om verzet!’

De boodschap van de 5000 studenten en docenten op de Dam was helder: géén boete voor langstudeerders, géén bezuinigingen op hoger onderwijs, behoud van de stufi in de masterfase en goed en toegankelijk hoger onderwijs voor iedereen! Met deze aantallen en die in andere steden was dit het grootste studentenprotest dat er sinds een paar jaar in Nederland heeft plaatsgevonden.

Behalve studentenvakbonden en politieke jongerenorganisaties waren ook veel niet-georganiseerde studenten aanwezig. De hoge opkomst en strijdbare stemming laat de woede goed zien die er onder studenten leeft. De door het kabinet geplande C+1-maatregel is de voornaamste bron van verontwaardiging. Met deze maatregel zal elke student per extra studiejaar bovenop het berekende aantal studiejaren met bijna 5000 euro beboet worden. Daarbovenop moet de betreffende onderwijsinstelling voor elk van deze zogenaamde ‘langstudeerders’ voor straf 3000 euro uittellen.

Volgens de bedenkers van dit voorstel zal het aantal langstudeerders hierdoor afnemen. In een situatie dat het hoger onderwijs structureel onderbetaald wordt, dat er steeds minder ruimte voor persoonlijke begeleiding is en studenten steeds meer uren naast hun studie moeten werken om rond te komen, lijkt dit echter meer op een poging om vuur met vuur te bestrijden. Bovendien zullen veel studenten met een studievertraging hierdoor afhaken omdat ze de hoge kosten van de boete niet kunnen ophoesten.

Wat zijn de gevolgen van deze bezuinigingen volgens de betogers? Het onderwijs zal massaler worden en het studieaanbod minder groot, vertelde een docent aan de demonstrerende massa. Er klonk een luid boegeroep. Overal op de demonstratie waren spandoeken te zien en borden met de leus ‘OPRUTTE!’. De slogan ‘Wie slim is, moet rijk zijn’ illustreerde treffend de gevolgen van deze kabinetsplannen: slechts de rijkere student zal nog in staat zijn door te studeren na de bachelor. De IS waren zichtbaar met borden met daarop ‘Hun winsten? Onze toekomst! STOP de bezuinigingen!’

Aan het eind van de demonstratie liep de menigte nog richting het Spui. Onderweg werden actieleuzen geroepen als ‘He ho kabinet, jullie vragen om verzet!’ Duidelijk is voor veel studenten dat dit het moment is om in actie te komen. Alleen door samen terug te vechten kunnen deze monsterlijke bezuinigingen gestopt worden. Maar, zoals Sander Breur, voorzitter van landelijke studentenvakbond LSVb in het slotwoord zei: we gaan net zo lang door tot deze plannen van tafel zijn. Voor ons studenten ligt er dan ook een uitdaging om op 21 januari met nog veel meer deelnemers te laten zien dat we de afbraak van ons onderwijs niet pikken.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Utrecht: ‘Hee hee, ho ho, onderwijs verpest je zo!’

Driehonderd boze studenten protesteerden op 10 december op de Uithof, het universiteitsterrein in Utrecht. Ongeveer 150 studenten en docenten kwamen bij elkaar op het verzamelpunt, dat was al drie keer zoveel als de organisatie verwachtte. Van daaruit maakten we een luidruchtige tocht door de Uithof. Leuzen als ‘Hee hee, ho ho, onderwijs verpest je zo!’ en het liedje ‘Rutte, mag ik afstuderen ja of nee, moet ik dan ook geld betalen, ja of nee?’ werden geschreeuwd.

Vele studenten sloten zich aan bij de demonstratie die uitgroeide tot 300 mensen. Als ludieke actie werden grote zakken vol met studieschuld meegetorst. Bij het bestuursgebouw, waar het College van Bestuur haar onderdak vind, werd veel lawaai gemaakt en geëist dat zij zich ook zouden uitspreken tegen het bezuinigingsbeleid. Voorzitter Yvonne van Rooy had namelijk net haar steun uitgesproken aan de studentenprotesten, maar vond ook dat studenten wel wat meer mochten betalen en wat harder konden werken.

De sfeer was boos, de studenten scholden Rutte en Verhagen voortdurend uit. Aan het eind van de demonstratie werd door verschillende sprekers opgeroepen voor meer en breder protest. Er werd duidelijk dat dit pas het begin was en het was dan ook heel logisch voor mensen om zich in te schrijven op de contactenlijsten om dinsdagavond aan te sluiten bij een actievergadering, belegd door het platform dat dit protest ook had georganiseerd. Ongeveer een derde van de aanwezigen schreef zich in om mee te gaan helpen aan de volgende stap in Utrecht, maar ook landelijk.

We hebben als Internationale Socialisten, samen met de Kritische Studenten Utrecht, protest in Utrecht zelf op de kaart gezet en daarmee de basis gelegd voor een bredere beweging. Als we met dit kleine groepje en slechts een week mobiliseren al driehonderd mensen op straat weten te krijgen, kunnen we als ROOD, DWARS en USF (de Utrechtse studentenbond) ook weer aanschuiven, een factor van belang gaan worden.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bouw mee en word actief in de aanloop naar 21 januari!

Op zoveel mogelijk plaatsen zouden studenten nu bij elkaar moeten komen in comités om te mobiliseren voor de demonstratie op 21 januari, voor nieuwe acties en om meer studenten bij het verzet te betrekken, zodat we druk op het kabinet zo breed en sterk mogelijk opbouwen. Verspreid informatie en actie-oproepen via Facebook, Hyves of Twitter. Flyer op je onderwijsinstelling, neem het woord in je college om studenten op te roepen om mee te doen. De Internationale Socialisten zijn hier al op diverse universiteiten mee bezig, neem contact met ons op en doe mee!

• Universiteit van Amsterdam: 06-30947389 (Hannah)
• Erasmus Universiteit Rotterdam: 06-41369340 (Nico)
• Hogeschool Rotterdam: 06-43463763 (Mahmoud)
• Rijksuniversiteit Groningen: 06-43278713 (Hessel)
• Uithof Utrecht: 06-47605251 (Atse)
• Je kunt ook contact opnemen met de IS in deze steden

• Bezuinigingen op hoger onderwijs? OPRUTTE!
• Zeg NEE tegen eliteonderwijs
• Laat de rijken de crisis betalen!

Lees hier: Wat kunnen studenten in Nederland leren van het verzet in Groot-Brittannië en Italië?

Zie hieronder een reportage van Novum / Zie.nl over de demonstratie in Amsterdam