In gesprek met stakers bij HEMA

Gisteren was er paniek bij het Utrechtse distributiecentrum van de Hema. Een ruime meerderheid van de werknemers heeft, op aandringen van de FNV, gestaakt. De eisen zijn extra geld voor de nachtdienst en 3,5% extra loon in plaats van een voorgestelde loonsverlaging.
31 maart 2009

Door Leonard ten Cate

Hoewel de Hema tot nog toe weinig last lijkt te hebben van de huidige crisis, wordt er toch flink bezuinigd. ‘Ze kunnen ons niet eens vertellen wat de problemen zijn!’ Hoewel de actie vrij stroef begon en een aantal mensen van de ochtendploeg toch weer aan het werk gingen, is volgens de avondploeg de staking toch op een succes uitgelopen.

In het dichtbij gelegen wegrestaurant zitten ze: jong en oud, man en vrouw, allochtoon en autochtoon. Door het restaurant wordt koffie, thee en fris aangeboden en de sfeer is heel goed en eensgezind. De meesten zijn tevreden met het beleid van de vakbond, maar hier en daar klinkt toch kritiek. De gestelde eisen zouden te laag zijn en de bond zou teveel zijn eigen belangen in het oog houden.

Dit laatste lijkt verwoord in de tactiek die de FNV voor de Hema heeft gekozen. Er wordt een estafettestaking voorgesteld, waarin nu weer de distributiecentra, dan weer de bakkerijen, dan weer de winkels staken. De motivatie om de staking in het distributiecentrum niet meteen door te zetten is volgens vakbondsleider Henk van der Ploeg de twijfel of ze kunnen winnen. ‘We moeten eerst afwachten wat het personeel in de bakkerijen en de winkels gaat doen voor we besluiten om hier opnieuw te gaan zitten.’ Toch geeft het aantal stakers hoop.

De kritiek van veel werknemers op de directie gaat verder dan de nu voorgestelde loonsverlaging. Veel werknemers voelen zich niet gehoord en aan hun problemen wordt niets gedaan. Een van de stakers zegt: ‘De afgelopen jaren zijn de prijzen enorm gestegen, maar wij hebben er niets bij gekregen. Nu zij bang zijn dat het bij hun wat minder gaat, moeten wij ineens inleveren.’ Dit geluid vindt veel weerklank bij de rest van het verzamelde personeel. En als ze ermee bij hun baas komen, worden veel van de problemen weggelachen.

De strijdvaardigheid en vastberadenheid is groot. ‘Ze kunnen niet om ons heen,’ wordt er met een tevreden glimlach gezegd. Nu de acties zich gaan verspreiden naar andere takken van het Hema-imperium, zal de FNV hopelijk besluiten om een hard nodige algehele staking in het bedrijf door te voeren om zo de bazen tot redelijkheid te dwingen.