In de stembus en op straat: stop Wilders’ campagne van de haat

Het proces tegen Geert Wilders is hervat. De PVV-leider staat terecht wegens de belediging en discriminatie van moslims, en het aanzetten tot haat tegen moslims. Wilders kreeg aan het einde van de regiezitting gisteren het woord. Opnieuw gebruikte hij dat voor een tirade tegen de islam: ‘Het is een ideologie die voortkomt uit de woestijn en alleen maar woestijnen kan voortbrengen omdat ze de mens geen vrijheid gunt’. Dat de zogenaamde voorvechter van de ‘vrijheid’ zelf elke kritiek op zijn gedachtegoed liefst de mond snoert bleef onvermeld.
8 februari 2011

Door Max van Lingen

Reeds in de eerste weken van het nieuwe jaar hebben we kunnen zien wat Wilders voor 2011 in petto heeft. Ditmaal werd de directeur van een katholieke basisschool in Nijmegen onder vuur genomen. Het schoolhoofd had een interne memo rondgemaild waarin werd geadviseerd leerlingen die vrij vroegen voor het offerfeest, naar hem door te sturen. Daarbij had hij zich ook kritisch uitgelaten over de PVV. Voor Wilders reden om het ontslag te eisen van de directeur.

Wilders fulmineerde: ‘Buigen voor de islam door onderwijzers te dwingen het verschrikkelijke offerfeest te vieren en in een adem je afzetten tegen de Partij voor de Vrijheid. Let wel: het gaat hier om een katholieke school. Je zou van christelijke scholen toch mogen verwachten dat het weet wat de islam betekent voor christenen. Mijnheer Van Lankveld is volslagen ongeschikt voor het onderwijs. Weg met die man.’

Hiermee heeft Wilders zijn toon voor het nieuwe jaar gezet: vrijheid van meningsuiting geldt alleen voor wie het met hem eens is, alle anderen moeten hun mond houden en verdwijnen. Aan zijn haatcampagne tegen de islam lijkt geen einde te kunnen komen. Vorig jaar zocht Wilders zijn bondgenoten in New York op om hen te steunen in de strijd tegen de bouw van een religieus centrum. Eén van hen, John Joseph Jay, roept zelfs op tot het vermoorden van moslims en linkse mensen.

De haat tegen deze groepen deelt Wilders met zijn partij-ideoloog Martin Bosma, die inmiddels een kruistocht voert in de kolommen van de Volkskrant en het NRC tegen alles wat links of islamitisch is. PVV-fractiegenoten zoals Lucassen, Brinkman, Graus, Sharpe, De Mos, Hernandez en Van Bemmel kwamen recent op minder charmante wijze in het nieuws. Maar terwijl Wilders criminele allochtonen het land wil uitzetten houdt hij zijn criminele fractieleden de hand boven het hoofd.

Weerwoord

De hypocrisie van rechts kan echter vrij spel krijgen zolang links faalt een principieel weerwoord tegen deze racistische stemmingmakerij te formuleren. De trend is eerder dat rechts naar de mond wordt gepraat. Zo kreeg de VVD’er Atzo Nicolaï bij zijn hernieuwde poging om het verbod op groepsbelediging af te schaffen steun van Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks.

Dibi gaf weliswaar aan dat GroenLinks nog geen standpunt had, maar er in beginsel wel positief tegenover te staat: ‘Ik zou het geweldig vinden als wij samen met de VVD konden optrekken. Van groepsbelediging denk ik in ieder geval: dat kan echt uit het wetboek.’

Linkse partijen worden al sinds de opkomst van Fortuyn gegijzeld door de angst om voor ‘politiek correct’ en ‘multiculti’ te worden versleten. Op 30 oktober vorig jaar schitterden alle linkse partijleiders opnieuw door afwezigheid tijdens de grote demonstratie tegen racisme en uitsluiting bij de Dokwerker.

Een voorzichtige positieve draai is te bespeuren bij PvdA-leider Cohen. In een recent interview met nu.nl riep hij prominenten op ‘stelling te nemen tegen discriminatie’ en in Vrij Nederland vergeleek hij de wijze waarop moslims worden behandeld met de manier waarop Joden in de jaren dertig werden uitgesloten. Vanwege die laatste uitspraak kwam Cohen zwaar onder vuur te liggen omdat hij het debat met dit soort vergelijkingen ‘zou doodslaan’ – een eigenaardige redenering voor degenen die zich zo graag voordoen als voorvechters van het vrije woord.

De manier waarop de PVV in de Tweede Kamer steeds meer geaccepteerd wordt en invloed krijgt op het kabinetsbeleid onderstreept hoe belangrijk de verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten. In de stembus op 2 maart hebben we een kans om met een zo links mogelijke stem een blokkade op te werpen tegen het asociale beleid van Rutte en Verhagen en tegen de racistische stormram van Wilders.

Toegeven

Maar juist de manier waarop linkse politici tegelijk toegeven aan rechts laat duidelijk zien dat stemmen verre van voldoende is. De afgelopen jaren hebben bewezen dat het stoppen van moslimhaat niet lukt door Wilders ‘te vriend’ te houden en ‘islamkritiek’ te omarmen. Evenmin zijn de linkse partijen succesvol geweest door hun kritiek op Wilders, voor zover aanwezig, te beperken tot de parlementaire arena en weg te blijven op antiracismebetogingen.

Dat wil echter niet zeggen dat we de strijd tegen Wilders’ haatcampagne middels de rechtbank zouden moeten uitvechten. Los van het feit dat dit de PVV-leider vooral in de kaart lijkt te spelen als ware hij een ‘martelaar van het vrije woord’, zijn we niet afhankelijk van een uitspraak van de rechter om racisme en islamofobie onacceptabel te noemen.

Het beste wapen tegen racisme is een beweging van zwart en wit op straat, die beseft dat racisme niet alleen verwerpelijk is, maar ook een belemmering voor het stoppen van de bezuinigingen en voor de opbouw van een solidaire samenleving. Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, dat eerder de geslaagde manifestatie van 30 oktober gestalte gaf, zet een belangrijke stap in deze richting met de organisatie van een nieuwe demonstratie op 19 maart in het kader van de internationale dag tegen racisme.

De Internationale Socialisten roepen op om je hierbij aan te sluiten en actief mee te bouwen aan een beweging die politiek Den Haag onder druk zet en racisme en islamofobie terugdringt naar het riool waar ze thuishoren.