In actie voor een menselijk asielbeleid

Foto: Anja Meulenbelt
Door heel Europa werd afgelopen zaterdag gedemonstreerd voor een menselijk asiel beleid in aanloop naar de EU migratie top deze week in Oostenrijk. De focus van deze top zal liggen op ‘bescherming van de buitengrenzen en hulp aan herkomstlanden’, met andere woorden, het aansterken van Fort Europa, en het sluiten van ‘vluchtelingen deals’ met schimmige regeringsleiders.
19 september 2018

Door Lucien Sanchez

Wij stonden daar voor een menselijk asielbeleid, en spreken ons uit tegen de mensenrechtenschendingen van vluchtelingen binnen en buiten Nederland en Europa. Er waren zo’n 300 mensen op de been. Dat is een kleine groei sinds de voorgaande demonstratie afgelopen augustus toen Seebrücke, een internationale beweging die zich inzet voor veilige vluchtroutes en het decriminaliseren van reddingswerkers op de middellandse zee de actie initieerde.

Partijen

De demonstratie was vrij divers, met mensen die vanuit verschillende organisaties, ervaringen en achtergrond. De oproep was ondertekend door een brede groep van organisaties en partijen. Van Groenlinks Amsterdam tot Seebrücke en van FNV Lokaal tot Stichting de Goede Zaak die campagne voerde tegen de deportatie van Lili en Howick. Dit geeft hoop voor toekomstige momenten wanneer er snel gereageerd moet worden.

Het was goed om te zien dat er een stevige groep activisten van Wij Zijn Hier meeliep. De ongedocumenteerde vluchtelingen zouden door het links-liberale college van Amsterdam toegang krijgen tot meer permanente opvang, maar worden nog steeds elke ochtend op straat gezet. Het was ook goed dat de SP Amsterdam met een stevige delegatie aanwezig was.

Het is te hopen dat de SP-leiding in zal zien dat ‘migratie beheersing’ niet deel kan zijn van een linkse politiek en we in de toekomst met hen rond antiracisme en asielbeleid samen verder kunnen bouwen aan een beweging op straat. Ook als het gaat om de positie van vluchtelingen en moslims is het namelijk ’tijd voor rechtvaardigheid’.

Steun

Tijdens het lopen van de Dam naar het Museumplein waren er veel positieve reacties en bijval van mensen aan de kant. Het publieke debat rond het geval van Howick en Lili de afgelopen weken zal daar aan hebben bijgedragen. Door het in de ogen moeten kijken van deze kinderen werd Nederland geconfronteerd met de onmenselijkheid van ons asielbeleid. Dan blijkt er veel publieke goede wil te zijn, maar een principiële inhoudelijke discussie komt nog niet van de grond.

De toespraken op de demonstratie gaven wel aanzet tot zo een discussie. Ze plaatsten de ramp van de vluchtelingencrisis in de context van het neoliberale project, waarin de koloniale verhoudingen nog altijd doorwerken. Uitbuiting en oorlog in het mondiale Zuiden voor winst van bedrijven als Shell, BP, Airbus en anderen dwingen mensen hun thuislanden te verlaten. Er werd gewaarschuwd voor de opkomst van extreem-rechts die dit zal gebruiken haar racistische ideeën te verkopen en vluchtelingen en moslims te dehumaniseren.

In haar afronding concludeerde Alejandra Slutzky, zelf een politieke vluchtelinge uit Argentinië : ‘Laat het duidelijk zijn dat een effectieve strijd tegen de vluchtelingencrisis een strijd is tegen het kapitalisme.’