Ierland: ‘Meer banen in de publieke sector, in plaats van geld in de banken’

Richard Boyd Barrett is lid van de Socialist Workers Party en tevens activist in de United Left Alliance in Ierland. In februari deden zij voor het eerst mee met de Ierse verkiezingen en de Alliantie won direct vijf zetels, waardoor ook Richard nu parlementslid is. Ewout van den Berg sprak met hem.
19 april 2011

Foto: Demonstratie tegen bezuinigingen in Dublin, Ierland. Links Richard Boyd Barrett met megafoon.

Hoe is het nieuwe Europese pact in Ierland ontvangen?

Het blijft deels afwachten wat de gevolgen van dit pact zullen zijn voor Ierland. Mensen zijn steeds bezorgder over de grootte van de staatsschuld en de hoogte van de rente. Voorspellingen wijzen erop dat de Europese rente dit jaar zal stijgen met 2 procent. Dit zou betekenen dat de overheid nog meer moet gaan bezuinigen om de rente te kunnen betalen en dat mensen meer zullen moeten betalen voor het aflossen van hun huizen.

De Ierse regering wil koste wat het kost haar lage belastingtarief op bedrijfswinsten (12,5 procent) behouden. De EU stelt als voorwaarde voor nieuwe leningen aan Ierland om hun schuldeisers te kunnen betalen, dat de belasting omhoog gaat. Met die maat-regel zijn we het dan eens, maar niet met het idee dat de EU kan vertellen hoe het beleid van een land eruit moet zien.
Op andere vlakken komen de belangen van de Ierse regering en de EU wel samen: de overeenkomst met de EU en het IMF, dat Ierland ‘helpt’ zijn schulden te betalen, stelt werkende mensen verantwoordelijk voor de verliezen van banken die Ierse staatsobligaties hebben. Dit moet niet ‘heronderhandeld’ worden, maar worden teruggedraaid!

Er is sterke druk van onderaf nodig om de regering hiermee in te laten stemmen. Vooral aangezien voorspellingen erop wijzen dat er nog eens 25 miljoen euro nodig is om de Ierse banken overeind te houden. Dan zou Ierland opnieuw moeten aankloppen bij het IMF voor steun.

Hoe verhoudt het Europese pact zich tot de bezuinigingen die al zijn ingevoerd in Ierland?

Het betekent het steeds intenser worden van een programma dat al is ingevoerd. Het loon van mensen in de publieke sector is afgelopen jaar al met 15 procent gedaald en ook de uitkeringen van werklozen en mensen met een arbeidshandicap zijn verlaagd. Tot nu toe zijn de staatspensioenen veilig, maar het is een kwestie van tijd voor ze dit ook willen ‘versoberen’.

Om de staatsschuld te kunnen betalen zal de overheid binnenkort misschien ook beginnen met een nieuwe ronde van privatisering. De bossen met een grondgebied van 6 procent van de Ierse oppervlakte zijn nog in het bezit van een staatsbedrijf, maar dit dreigt verkocht te worden. Hetzelfde geldt voor het winstgevende Ierse elektriciteitsbe-drijf en de havens.

Waar kwam jullie succes in de recente verkiezingen vandaan?

We hebben gewonnen door steun van lagen uit de bevolking die normaal gesproken niet stemden. Een groot gedeelte van de hogere opkomst was in arbeiderswijken en van jonge mensen. Op geconcentreerde plekken hebben we meer steun door de strijd die we daar hebben gevoerd tegen privatisering en bezuinigingen op lokale diensten en leefbaarheid.

Ons campagneteam was veel jonger dan dat van andere partijen en kwam grotendeels uit de arbeidersklasse. Het was veel gemotiveerder omdat het mensen waren die we hebben leren kennen tijdens acties rond lokale, nationale en zelfs internationale thema’s.

De media en andere partijen probeerden mensen bang te maken voor de gevolgen van een stem op ons. Dit leek veel op de campagne rond het Lissabonverdrag toen de politieke elite kiezers dreigden met ‘het einde van de wereld’ wanneer kiezers zouden durven stemmen tegen de Europese Grondwet.

We legden ook uit dat we een massabeweging willen opbouwen zoals in Egypte en Tunesië die de bezuinigingen opgedrongen door de elite kan tegenhouden. Deze argumenten sloegen aan bij werkende mensen en jongeren.

Wat gaan jullie nu doen?

We eisen van de regering dat zij het resultaat van haar onderhandelingen met de EU en het IMF voorlegt aan het Ierse volk, net zoals dat is gebeurd in IJsland. We willen ook een volledig en gedetailleerd debat over het bezuinigingspakket.

Hiernaast eisen we van de Labourpartij dat het belastingsysteem progressiever wordt en dat er concrete voorstellen komen om mensen weer aan werk te helpen door meer banen in de publieke sector te creëren in plaats van geld te stoppen in de banken.
Het is belangrijk om te benadrukken dat de Linkse Alliantie breed moet zijn. Iedereen die tegen de neoliberale agenda en de bezuinigingen in actie wil komen, is welkom, ook zij die niet bekend zijn met socialistische politiek in de traditionele betekenis. Deze nieuwe radicale partij moet toegankelijk zijn.

De verkiezingen laten een aanzienlijke zwaai naar links zien van een groot gedeelte van de stemmers. Dit werd duidelijk uit ons resultaat, maar ook uit het aantal linkse onafhankelijken. Hier moeten we snel op verder bouwen.

Richard Boyd Barrett spreekt in het weekend van 21 en 22 mei op het Marxisme Festival in Amsterdam.

Lees ook:

Het neoliberale aanvalsplan van de EU
Griekenland: ‘Van onderaf de bondstop dwingen algemene stakingen af te kondigen’

Nederland: ‘Werknemers, kaderleden en vakbondsbestuurders moeten hun collega’s in Europa opzoeken’