Huurders Bedonnerd

Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner wil de sociale huur met maar liefst 120 euro per maand verhogen. Hannah Muysken sprak met Bastiaan van Perlo van de Huurdersvereniging Amsterdam over wat de plannen inhouden en wat er tegen gedaan kan worden.
23 april 2011

Wat houdt het voorstel van Donner precies in?

‘Het houdt concreet in dat alle sociale huurwoningen in Nederland 25 extra punten in het woning waarderingsstelsel krijgen. Hierdoor gaat de maximale huurprijs maandelijks met 120 euro omhoog.
Wanneer de maximale huur van een woning dan boven de 652 euro komt, kan de woning geliberaliseerd worden. Dan is er helemaal geen maximale huurprijs meer. De huurprijsbescherming in Nederland wordt zo sterk uitgehold.’

Wat zullen de gevolgen zijn als dit wordt doorgevoerd?

‘Leegkomende huurwoningen zullen veel duurder worden. Daarbij zal een fors gedeelte van de huurwoningen in de vrije sector terechtkomen. Starters zullen hierdoor veel moeilijker aan een woning kunnen komen en mensen zullen minder gauw geneigd zijn om naar of binnen Amsterdam te verhuizen. Daarbij betekent een kwaliteitskorting op de huurtoeslag voor een aantal mensen dat ze minder huurtoeslag zullen ontvangen.

De woningen komen namelijk door hun verhoogde prijzen onterecht in een hogere kwaliteitsklasse terecht waardoor er minder huurtoeslag voor beschikbaar is. In combinatie met een Europese maatregel om sociale huurwoningen alleen beschikbaar te stellen voor mensen met een inkomen tot € 33.614 bruto per jaar dreigt de huurmarkt vast te lopen. Dit alles zal er bovendien voor zorgen dat de lasten voor huurders flink zwaarder zullen worden.

Op de langere termijn zal ook de segregatie tussen arm en rijk hierdoor verder toenemen.
Wonen in een gewilde stad als Amsterdam zal voor de gewone man en vrouw niet meer goed mogelijk zijn.’


Wie profiteert hiervan?

‘In eerste instantie zullen de verhuurders hiervan profiteren. De hoge woningnood in Amsterdam bijvoorbeeld kunnen ze goed benutten om tegen hogere prijzen te verhuren. Er liggen echter plannen voor een nieuw belastingsstelsel voor verhuurders op de langere termijn waarbij zij zwaarder belast zullen worden. Zo komt het geld van de huurders uiteindelijk weer in de staatskas terecht. Het is dus in feite ook een bezuinigingsmaatregel.’


Jullie zijn als Huurdersvereniging Amsterdam een campagne begonnen tegen de huurverhoging.
Wat voor mogelijkheden zien jullie voor verzet?

‘Minister Donner heeft het slim aangepakt; Door het voorstel als AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) in te dienen kan het snel en makkelijk doorgevoerd worden. Dit komt erop neer dat er vermoedelijk al eind mei over deze maatregel besloten wordt. We hebben dus heel weinig tijd om in verzet te komen. Maar de boosheid onder huurders is groot.

Als Huurdersvereniging Amsterdam hebben we met een paar politieke partijen het Actiecomité Huurders Bedonnerd opgericht en de website huurdersbedonnerd.nl gelanceerd, waarop we huurders oproepen om Kamerleden te mailen en posters te verspreiden. Aangezien dit voorstel geen onderdeel is van het Regeerakkoord, is de politiek hier niet aan gebonden. We moeten de Kamer laten inzien dat dit geen goed idee is. Afhankelijk van het draagvlak dat er voor de huidige actie is, zullen we ook andere actievormen overwegen.’

Zie de website HuurdersBedonnerd.nl.