Honger naar een menswaardige opvang

Syrische vluchtelingen aan de Hongaarse grens (Foto: Freedom House op Flickr)
Nederland houdt de schijn op de mensenrechten van asielzoekers te waarborgen terwijl het zich al jaren schuldig maakt aan miserabele asielpraktijken. Asielzoekers voelen zich genoodzaakt met een hongerstaking aandacht te vragen voor hun situatie.
11 mei 2023

In 2022 schreef Dunja Mijatović, de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa, een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid waarin zij kritiek uitte op de Nederlandse asielopvang. Volgens Mijatović voldoen de omstandigheden voor asielzoekers in Ter Apel niet eens aan de ‘minimumnormen’ die artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldt dat de gezondheidszorg ernstig tekortschiet in de crisisopvang, wat leidt tot gezondheidsproblemen voor volwassenen en kinderen.

Ook het Gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat Nederland asielzoekers beter moet opvangen en op dezelfde wijze moet behandelen als vluchtelingen uit Oekraïne. Honderden mensen hebben namelijk buiten op het veld moeten slapen in Ter Apel.

Dat er ‘te veel vluchtelingen’ zouden zijn, is een leugen om inhumaan beleid goed te praten. De opvangcapaciteit wordt immers bewust afgebouwd terwijl er meer vluchtelingen worden verwacht.

Ondanks het overlijden van een drie maanden oude baby, de noodzaak voor Artsen zonder Grenzen om direct zorg te verlenen en hulp van het Rode Kruis is het beleid niet verbeterd. Niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. Het COA niet, de gemeente niet en ook in Den Haag zijn ze passief.

Staking tegen asielbeleid

Nederland gaat in 2023 stoïcijns door met mensonterend beleid. Honderden vluchtelingen worden in een hal geplaatst zonder privacy en met nauwelijks medische hulp, mentale steun of perspectief. Maandenlang worden zij geïsoleerd van de rest van de wereld.

De NOS sprak mensen die al meer dan een half jaar in een van de twee grote tenten aan de rand van Purmerend slapen. De asielzoekers klagen over koude douches en slechte maaltijden. Daarnaast wachten ze al maanden op duidelijkheid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Op meerdere plaatsen in Nederland komen asielzoekers daarom in opstand. Ze voelen zich genoodzaakt hun situatie door een hongerstaking kenbaar te maken.

De ngo LGBT Asylum Support heeft op 18 april een brief verzonden naar staatssecretaris Eric van der Burg, de Tweede Kamer, de Commissie Veiligheid en Justitie en de directeur van de IND over de hongerstaking van een asielzoeker uit de lhbtqia+-gemeenschap en de zelfdoding van een asielzoeker eind februari. De staatssecretaris heeft hier nog geen onderzoek naar verricht.

Sommige asielzoekers zijn gestopt met de hongerstaking, omdat de IND enkelen van hen zou uitnodigen. Ze konden niet slapen en hun lichaam begon pijn te doen. Helaas zegt een uitnodiging niets, want de procedure daarna kan nog maanden duren. Het is duidelijk dat de regering de ernst van de situatie nog altijd niet inziet.