Hoge opkomst klimaatparade onderstreept urgentie

Als onderdeel van demonstraties in de hele wereld, was zondag de klimaatparade in Amsterdam. Onverwacht veel mensen trotseerden de regen en de, voor de tijd van het jaar, warmte: de organisatie spreekt van 7.000 mensen. Tal van groepen waren aanwezig met vaak een militante boodschap.
1 december 2015

Door Joris Wiegersma

De kracht van het protest zondag in Amsterdam was de breedte van de groepen die aanwezig waren: grote NGO’s zoals Milieudefensie en Greenpeace, linkse partijen zoals GroenLinks en Partij voor de Dieren en stevige groepen eco- en studentenactivisten. ‘End CO2lonialism’ zei het spandoek waarmee studenten van de University of Colour liepen. Juist doordat het protest begon vanuit de zelforganisatie van uiteenlopende groepen in verschillende blokken was de opkomst goed, ondanks het weer. Dit onderstreept hoe breed de urgentie van een oplossing wordt gevoeld.

Vanaf het podium werd klimaatverandering in perspectief geplaatst. Een spreker uit India vertelde over de gevolgen van klimaatverandering die nu al voelbaar zijn in zijn land. Zo staan er dorpen onder water door de stijging van de zeespiegel en levert de oogst van tarwe steeds minder op, waardoor honger ontstaat. Klimaatverandering raakt werkende mensen in het ‘globale Zuiden’ het hardst.

Een spreker van de FNV zei: ‘Op een dode planeet zijn geen banen.’ Een erg terechte opmerking, maar daar bleef het argument van de bond ook een beetje in hangen. Wat dat betreft zijn de vakbonden in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk verder. Daar voeren ze vakbondsbreed campagne voor één miljoen klimaatbanen. Het is een positieve ontwikkeling dat de FNV een klimaatwerkgroep heeft opgestart die regelmatig bijeen komt.

De presentator, Dolf Jansen, probeerde het verhaal van de vakbond nog wat politieke uitspraken te ontlokken door de megawinsten van bedrijven aan te stippen en dat die gebruikt kunnen worden om klimaatverandering tegen te gaan. Op andere punten was de cabaretier minder geslaagd. Seksistische grappen over het richtingsgevoel van vrouwen en hun seksuele oriëntatie horen niet thuis op een podium.

En dat was het probleem van de organisatie in het algemeen. De demonstratie een parade noemen haalt al wat politieke kracht weg, maar vanaf het podium werd er ook weinig richting gegeven. Een actie als deze wordt veel krachtiger en groter als er concrete eisen gesteld worden en het een punt maakt over dat het probleem ligt bij het systeem dat winst boven mensen en de aarde stelt.

Hoe verder?

Met onder andere 20.000 mensen in Madrid, 15.000 mensen in Berlijn en 45.000 in Sydney werd er vanuit de hele wereld een stevig geluid gegeven om de hoge heren in Parijs onder druk te zetten om actie te ondernemen. In Parijs was de grote demonstratie afgelast en zetten duizenden mensen symbolisch hun schoen. Groepen die het toch waagden de noodtoestand te trotseren werden geconfronteerd met veel politiegeweld.

Maar Parijs was gisteren ook erg aanwezig in Amsterdam. Een grote replica van de Eiffeltoren sierde het Museumplein. Zoals talloze internationale klimaatgroepen ook benadrukken, is dit geen substituut om naar Parijs te gaan. Het is belangrijk dat we ons niet uit het veld laten slaan door de opportunistische politiek van Hollande die de klimaattop en lobby-activisten van de vervuilende industrie laat doorgaan en klimaatprotesten verbiedt ‘wegens de veiligheid’. Protesten gaan, veelal in aangepaste vorm, gewoon door in het weekend na de klimaattop.

Wat er in Nederland met node wordt gemist, is een permanente coalitie die tegen klimaatverandering organiseert. Dit gebrek merken we ook op andere terreinen: van TTIP tot Palestina en antiracisme. Alleen door zo’n coalitie op te bouwen en regelmatig samen toe te werken naar grote momenten, kunnen de eisen aangescherpt worden. Er is veel meer politieke druk nodig om investeringen in duurzame energie af te dwingen. De door de PvdA en GroenLinks gelanceerde klimaatwet op zichzelf gaat weinig veranderen.

Er bestaat wel potentie voor een radicaler geluid. De leus ‘System change, not climate change’ kwam terug op verschillende borden en spandoeken, en werd geroepen in verschillende delen van de parade. Ook in de klimaatbeweging zou de tijd van polderen voorbij moeten zijn. Alleen als de beweging politieker wordt en de eisen radicaler, zal zij haar doelen kunnen bereiken. Een begin daarmee kunnen we maken op 12 en 13 december in Parijs, als daar, ondanks de repressie, de grote klimaatmarsen gehouden gaan worden, waar de argumenten en de beweging zich hopelijk zullen verdiepen.

Wil je mee naar de klimaattop? Dat kan. Stuur een mailtje aan info@socialisme om je aan te melden. Zie hier voor meer informatie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
‘System change, not climate change’

Tijdens de klimaatparade deelden activisten van de Internationale Socialisten een flyer uit met de volgende tekst.

Kapitalisme het probleem

De mensheid stevent af op een totale ontwrichting van haar leefomgeving. Dit terwijl de oplossingen voor handen zijn. De economie kán ontkoold worden. Alle huizen en kantoorgebouwen in Nederland kunnen goed geïsoleerd worden. En met grootschalige investeringen en nationalisatie kan het openbaar vervoer een realistisch alternatief vormen voor de auto.

Dat dit nog steeds niet is gebeurd, heeft alles te maken met een economisch systeem dat kortetermijnwinst boven de langetermijn- belangen van mensen stelt. Van de tien grootste bedrijven ter wereld, zitten er acht in de olie- en autosector. Zij hebben een financieel belang om oplossingen tegen te houden. Doordat ieder land opkomt voor de eigen industrie wordt de vervuilende status-quo in stand gehouden. Zo werden er op onze kosten het afgelopen decennium nog eens vijf kolencentrales bij gebouwd.

Democratie van onderaf de oplossing

Het probleem gaat verder dan klimaatchaos alleen. Dit is waarom de leus ‘System change, not climate change’ belangrijk is. Alleen wanneer werkende mensen de controle nemen over hun werkvloer kunnen we de kapitalistische logica breken. Democratisch en van onderaf kunnen zo beslissingen genomen worden over wat er hoe en voor wie geproduceerd kan worden.

Om dit te realiseren is een brede beweging van onderaf nodig: een coalitie die actiegroepen, NGO’s en linkse partijen samenbrengt. Er is geen tijd te verliezen. Met een plan om honderdduizenden klimaatbanen te creëren, kunnen vakbonden hierbinnen een centrale rol spelen. Verduurzaming van de economie biedt kansen op werk, in plaats van dat het dit bedreigt. Stop klimaatverandering! Mensen boven winst!

Ga mee naar de klimaattop in Parijs!

In Kopenhagen hadden regeringsleiders zes jaar geleden met een waardeloos akkoord het laatste woord. Dit willen we deze keer niet nog een keer laten gebeuren! Daarom komen we het weekend na de klimaattop in Parijs met activisten uit de hele wereld samen.

Hollande gebruikt de verschrikkelijke aanslagen in Parijs om activisten het zwijgen op te leggen. Dit is hypocriet om twee redenen. In de eerste plaats worden bijeenkomsten van regeringsleiders en de fossiele lobby niet afgelast ‘vanwege veiligheidsredenen’. Hiernaast is het protest tegen klimaatchaos er ook één voor vrede. Wij willen niet dat mensen op de vlucht worden gejaagd door extreme weersomstandigheden of oorlogen voor olie. Gelukkig laat de internationale klimaatbeweging het hier niet bij zitten. De acties gaan, soms in een andere vorm, gewoon door.

Dus ga mee met de bus naar Parijs! We vertrekken vrijdagochtend 11 december en komen zondagavond 13 december weer terug. Neem een slaapzak en matje mee. Deelname kost 50 euro. Om je op te geven, of voor meer informatie, neem contact op met info@socialisme.nu of bel tijdens kantooruren: 020-4634464.

Sluit je aan bij de Internationale Socialisten

We leven in een wereld waarin klimaatchaos, oorlog, bezuinigingen en racisme aan de orde van de dag zijn. Dit is het resultaat van een economisch systeem dat gedreven wordt door concurrentie en verdeel-en-heers. Met de Internationale Socialisten bouwen we aan een revolutionaire organisatie die actief is in verschillende bewegingen en probeert bruggen te slaan tussen verschillende strijdterreinen. Actief zijn op één onderwerp is niet genoeg. Het parlement gaat het niet voor ons oplossen. Daarom: neem een abonnement op onze maandkrant de Socialist of word actief bij de Internationale Socialisten! We hebben een wereld te winnen!

Zie voor meer foto’s Greenpeace op Flickr.