Hoe stoppen we de bezuinigingen op de zorg?

Door de petitie en de mobilisatie voor zaterdag heeft de Red de Zorg campagne een impuls van onderaf gekregen. Maar om de bezuinigingen echt tegen te houden en het kabinet onder druk te zetten, is het nodig om werk te maken van verdere verbreding.
11 september 2015

Door Hans Lammers

Er zijn de afgelopen maanden 46 Red de Zorg-actiecomités ontstaan die keihard aan de slag gingen met actie voeren, handtekeningen ophalen en met mobiliseren voor de Red de Zorg-demonstratie op 12 september. De eisen van de campagne zijn scherper geworden door deze druk van onderaf. Vorig jaar was de insteek het voor elkaar krijgen van een parlementaire enquête. Nu spreekt FNV zich uit tegen de miljarden aan bezuinigingen in de zor,g waaronder niet alleen die op de thuiszorg maar ook op de psychiatrische zorg.

Het geluid van de FNV is nog duidelijker geworden met de eis dat er één nationale zorgverzekering moet komen zonder eigen risico. De eigen bijdrage moet verdwijnen omdat dit ervoor zorgt dat mensen de zorg gaan mijden. Hierdoor stapelen de problemen zich op. De sector zorg en welzijn van de FNV stelt ‘dat de zorg weer moet gaan over kwaliteit en niet over markt en marktwerking’. Leden van de FNV hebben op straat gestaan met de flyer voor de Red de Zorg-demonstratie waarop staat: ‘We stoppen niet voordat de zorg gered is!’ Dit soort sentiment hebben we nodig om te winnen.

Maar we mogen onze tegenstander niet onderschatten. Het kabinet heeft deze zomer de FNV op een zijspoor gezet door een akkoord te sluiten met een paar kleine bondjes waardoor 2,8 miljoen pensioenbelanghebbenden – onder wie 600.000 rijksambtenaren – geraakt worden. Door zijn neoliberale afbraakpolitiek voort te zetten, valt dit kabinet de Nederlandse arbeidersklasse op meerdere fronten tegelijk aan. Rutte en Wilders proberen de aandacht hiervan af te leiden door te wijzen naar vluchtelingen. Maar vluchtelingen hebben de afgelopen jaren niet miljarden bezuinigd op onze zorg en woningen. Vluchtelingen hebben ook nooit de hand boven het hoofd gehouden van de rijken en multinationals.

Hoe zorgen we ervoor dat deze aanval als een boemerang terugkomt bij Rutte en co? Veel mensen die worden geraakt door de pensioenroof, die gepresenteerd wordt als salarisverhoging, zijn hier woedend over. Dat geld is van arbeiders die dat wegzetten voor hun oude dag. Hier wordt nu het mes in gezet. Dit geldt niet alleen over rijksambtenaren maar ook over bijvoorbeeld docenten en personeelsleden van het stadsvervoer die ook aangesloten zijn bij het ABP pensioenfonds.

De FNV is sinds kort gefuseerd en één FNV geworden. Het is nu zaak om de fusie te gebruiken om daadwerkelijk te coördineren en de krachten te bundelen van al die mensen die door dit kabinet worden gedupeerd. Dat zijn er heel wat, dus het potentieel is groot. Er is een ledenparlement waar vertegenwoordigers van verschillende sectoren bij elkaar komen. Er zijn sectorbesturen gekozen die al bezig zijn met plannen om acties voor te bereiden. Wat we nodig hebben is coördinatie en escalatie.

Dit kabinet gaat haar plannen niet wijzigen door hier en daar weer een polderoverleg. Er gaat pas verandering komen als dit kabinet denkt dat er met de FNV zaken moeten worden gedaan omdat anders de pleuris uitbreekt. Het is aan ons om die pleuris nu te organiseren. Dat wil zeggen dat de regionale Red de Zorg-actiecomités zich moeten bundelen in een sectoroverstijgend actiecomité waarin ook FNV-leden zitten die het ambtenarenakkoord van tafel willen krijgen.

Via dit sectoroverstijgend actiecomité is het belangrijk om de initiatieven en de ideeën die er zijn onder de FNV leden te inventariseren, te ondersteunen en door te communiceren naar de rest van de vakbond om zo een beweging aan te jagen die door middel van demonstraties en stakingen en allerlei andere creatieve acties het kabinet kan laten zien dat nu de maat vol is.

Weg met Rutte II! Stop de bezuinigingen! Haal het geld waar het zit!