Het pensioenakkoord is dood

Foto: SER Magazine juni 2019.
Het pensioenakkoord dat vorig jaar werd gesloten lijkt in de onderhandelingen over de uitwerking ervan te zijn gesneuveld. Volgens de Telegraaf wordt er nu een nog fundamentelere hervorming van het pensioenstelsel onderzocht die niet binnen het huidige akkoord past. Een woordvoerder van minister Koolmees heeft dat inmiddels bevestigd.
3 maart 2020

Dat de onderhandelingen over de pensioenen stilzwijgend zijn overgelopen in onderhandelingen over een heel ander pensioenstelsel is een grof schandaal. De vakbonden hadden het pensioenakkoord voorgelegd aan hun leden en met misinformatie en chantage doorgedrukt.

Nu het pensioenakkoord waar de vakbondsleiding zo positief over was toch verleden tijd is, zouden de onderhandelingen afgebroken moeten worden. De vakbondsleiding moet nu een discussie over de inzet van deze nieuwe onderhandelingen openen.

De pensioenhervorming die nu wordt onderzocht is een nog grotere stap achteruit. Koolmees en de werkgevers willen het pensioensysteem van alle zekerheden ontdoen. In ‘ruil’ daarvoor wil Koolmees de rekenrente afschaffen. Maar als er geen garanties meer zijn, hoeft er ook niets te worden berekend.

Privatisering

Zonder zekerheden verdwijnt het laatste fundamentele verschil tussen een pensioen en een lijfrentepolis. Je stort geld in een fonds en moet maar afwachten wat je later als uitkering krijgt. Onder het mom van de vrije concurrentie rest alleen nog de stap naar ‘keuzevrijheid’, zodat commerciële verzekeraars met de pensioenfondsen kunnen concurreren. Als de onderhandelaars die stap niet zelf zetten, dan zal een Europese rechter deze wel afdwingen.

Het einde van het liedje zal zijn dat de pensioenfondsen worden opgeslokt of weggeconcurreerd en dat je voor je pensioen straks afhankelijk bent van commerciële spelers die maar wat graag willen verdienen aan de slordige anderhalf biljoen die de werkenden van Nederland bij elkaar hebben gespaard.

Dat betekent dat werkenden hun laatste zekerheden opgeven zodat financiële bedrijven nog meer winst voor hun aandeelhouders kunnen maken.