Herdenkingsdemonstratie Mitch Henriquez: tegen normalisering racistisch politiegeweld

Gisteren, maandag 27 juni, was precies een jaar sinds de dood van Mitch Henriquez. In Den Haag gingen ongeveer honderd mensen de straat op ter nagedachtenis. Met de actie werd de druk op de politie en de minister opgevoerd om de dodende agenten te vervolgen.
28 juni 2016

De herdenkingsdemonstratie was strijdbaar. Dit ondanks het feit dat de burgemeester onze vrijheid van meningsuiting had beperkt, door de route door een bedrijvenpark te laten gaan. Er werden leuzen geroepen als ‘Politie schande, bloed aan je handen’ en ‘Hey hey, ho ho, racist police got to go’. Nabestaanden van Mitch Henriquez waren er ook bij en voelden zich gesterkt door de demonstratie.

Honderden politieagenten, een tiental ME-busjes en agenten op paard waren bij de herdenking aanwezig. Op het moment dat we bloemen hadden gelegd in het park en mensen in stilte dachten aan wat hier een jaar geleden was gebeurd, maande een politiemegafoon de activisten tot weggaan. Later op de avond werden elf mensen opgepakt in de Schilderswijk. De enige aanklacht tegen deze eenlingen die werden opgepakt, was dat ze tot AFA zouden behoren. Met de arrestaties – die natuurlijk weer tot niets zullen leiden – probeert de politie de tonnen die gisteren zijn uitgegeven aan politieaanwezigheid te rechtvaardigen.

Het laat zien dat de politie meer en meer in het defensief zit. Mede als gevolg van de herdenkingsdemonstratie, kwam het Openbaar Ministerie gisteren met de mededeling dat er aan het einde van de zomer een beslissing wordt genomen over de eventuele vervolging van de dodende agenten. Wij blijven alert.

Namens de coalitie die de herdenkingsdemonstratie had georganiseerd, hield Ewout van den Berg de volgende toespraak.

Welkom. Welkom aan iedereen die ondanks de bangmakerij van de burgemeester en de politie vandaag is op komen dagen. Iedereen die ondanks de overweldigende politieaanwezigheid toch is gekomen. Een bijzonder welkom aan de nabestaanden van Mitch Henriquez die vandaag met ons meelopen. We kunnen ons niet inbeelden wat jullie hebben doorgemaakt, maar staan zij-aan-zij in jullie strijd voor gerechtigheid.

Vandaag organiseren we met United Activists een herdenkingsdemonstratie voor alle slachtoffers van politiegeweld. In het bijzonder voor Rishi Chandrikasing die vier jaar geleden hier, op Den Haag Holland Spoor, werd doodgeschoten door de politie. En voor Mitch Henriquez die exact een jaar geleden werd gewurgd door de politie.

Ons bloed kookt. Ons bloed kookt over de manier waarop de politie via de media laat weten het ‘te betreuren’ dat we vandaag de straat op gaan. Wij betreuren de slachtoffers die zijn gevallen door politiegeweld en de dagelijkse politieterreur die jongeren van kleur ervaren. En wij betreuren de beperkingen die hier in Den Haag constant worden opgelegd aan ons demonstratierecht en ons recht op vrijheid van meningsuiting. Het is dan geen verassing dat jongeren op andere manieren hun woede tonen.

Ons bloed kookt wanneer we horen dat van Musscher ons geruststelt dat de agenten die Mitch hebben vermoord op non-actief zijn gesteld. Dit terwijl er nog steeds geen vervolging is ingesteld voor de politie-agenten, die overigens gewoon op beeld staan. En dit terwijl als het aan minister van der Steur ligt, dodende agenten helemaal niet meer als verdachte kunnen worden aangemerkt. Wij eisen dat dit wetsvoorstel van tafel gaat.

Ons bloed kookt om vandaag te horen dat de politie nog iemand gaat vervolgen vanwege de opstand. De voortvarendheid die aan de dag wordt gelegd in het bestraffen van de mensen die in opstand kwamen, staat in schril contrast met de behandeling van dodende agenten.

Ons bloed kookt als de politie zegt dat ‘er resultaat wordt geboekt’ door de cosmetische maatregelen die zijn genomen. Hoe kan beleid succesvol zijn, wanneer het structurele etnisch profileren nog steeds ontkend wordt? De politie in Den Haag werkte zelfs samen met de Universiteit van Leiden om ervoor te zorgen dat dit probleem onder het tapijt zou worden geveegd. Wij eisen dat van der Steur erkent dat etnisch profileren structureel plaatsvindt.

Hoe kan het beleid succesvol zijn als er nog steeds klachten binnenstromen over het bureau aan de Heemstraat en de Hoefkade – en hier structureel niets mee gebeurt? Hoe kan beleid succesvol zijn als er wel honderdduizenden euro’s wordt uitgegeven aan subsidieclubs, maar er geen geld is om de slachtoffers van politiegeweld zoals Moes Sealiti genoeg te doen? Hoe kan etnisch profileren worden uitgebannen als er wel wordt vastgehouden aan de identificatieplicht en de jacht op ongedocumenteerden?

Ons bloed kookt om te zien dat de Schilderswijk wordt gebruikt als proeftuin voor de politie in de rest van Nederland. Agenten bezoeken nu scholen in Den Haag. Kinderen worden geïndoctrineerd met het idee dat de politie je ‘beste vriend is’. Maar welke ‘beste vriend’ wurgt je vader of pest je broertje wanneer hij samen met vrienden op straat aan het spelen is? Kinderen leren zo de politie te vertrouwen in plaats van af te gaan op de dagelijkse eigen ervaringen en die van buurtbewoners. Hiermee wordt racistisch politiegeweld genormaliseerd.

Maar betere PR alleen gaat de politie niet redden.

In Schiedam gingen 200 mensen de straat op toen Mitchel Winters werd gedood. Vandaag staan we hier ook samen om gerechtigheid te eisen voor Rishi Chandrikasing en Mitch Henriquez. Ook vandaag zijn wij niet de enigen. Vanavond staat er ook een andere demonstratie gepland om 20.00 bij het politiebureau aan de Heemstraat en komen mensen samen in een bijeenkomst over etnisch profileren georganiseerd door Controle Alt Delete.

Van Musscher roept op ‘de rust te bewaren’. Maar de voorwaarde voor rust is rechtvaardigheid. De enige voor wie we ‘de rust bewaren’ als we ons niet uitspreken, zijn de minister en de politie. Wij zullen de straat op blijven gaan zolang er slachtoffers vallen door politiegeweld. Wij eisen een einde aan etnisch profileren en eisen gerechtigheid voor alle slachtoffers van politiegeweld.