Halbe Zijlstra’s hetze tegen moslims

Afgelopen vrijdag 19 februari gaf VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra een interview aan Trouw. Het artikel was een nieuw racistisch dieptepunt voor de haatzaaier die eerder nog stelde dat vluchtelingen voor borstimplantaten naar Nederland zouden komen. Mo Achahbar en Ewout van den Berg ontleden Zijlstra’s zondebokpolitiek.
24 februari 2016

In het interview stelt Zijlstra dat vluchtelingen eerder naar Nederland kwamen vanwege ‘onze normen en waarden’, maar dat dit in de jaren zestig en zeventig anders was. Zo wil hij gastarbeiders met terugwerkende kracht als ‘gelukszoekers’ en ‘profiteurs’ framen. Hierbij treedt hij niet in details. Niet zo gek, gezien de omstandigheden waaronder bijvoorbeeld mensen uit Marokko naar Nederland werden gehaald.

In 1958 en 1959 voerden de Marokkaanse heersers een bloedige oorlog tegen de Riffijnen. Het noorden van Marokko werd gebombardeerd, met name de stad Al Hoceima. Na dat bombardement was er veel honger, werkloosheid en de infrastructuur lag in puin. Mensen hadden niets te doen en waren kwaad: een rijke voedingsbodem voor verzet.

Grote bedrijven in Europa en ook in Nederland hadden begin jaren zestig een grote behoefte aan goedkope arbeidskrachten. Er waren weinig mensen die het zware werk konden verrichtten. Bedrijven weken daardoor uit naar landen als Turkije en Marokko. In Marokko werden deze bedrijven met open armen ontvangen. Voor de Marokkaanse heersers kwam dit precies op het goede moment, want mensen stonden op het punt om in opstand te komen tegen hun leefomstandigheden.

Voor de koning was dit slagroom op de taart. Hij wees het noorden toe aan bedrijven om mensen daar te selecteren. Er werd een kantoor opgericht met een delegatie uit Nederland om mensen te werven. Mensen gingen er massaal naartoe. Alternatieven waren er niet. Mensen die bijvoorbeeld Frans of Spaans spraken werden niet toegelaten – mensen met een opleiding zouden maar problemen veroorzaken. Je moest vooral sterk zijn. Dit akkoord tussen Nederlandse bazen en de Marokkaanse monarchie is de reden waarom heel veel immigranten uit Marokko in die tijd naar Nederland zijn gekomen.

De omstandigheden waarin deze mensen in Nederland terecht kwamen, waren keihard. Ze moesten in een kamertje of in een pensionnetje slapen met tien tot vijftien mensen. In sommige boerderijen sliepen de ‘gastarbeiders’ in de stallen. En dat vonden ze prima. Mensen dachten dat zij dat hoorden te accepteren om er iets van te maken en om voor een beter leven voor hun kinderen te zorgen. De BV Nederland profiteerde ondertussen volop van deze schaamteloze uitbuiting.

‘Onze’ manier van leven?

Nu stelt Zijlstra dat we ‘veel te lang tolerant (zijn) geweest naar intolerantie jegens onszelf’. Het is de vraag in wat voor wereld hij de afgelopen decennia heeft geleefd. Kijk naar de kwalificaties die aan mensen van buitenlandse komaf worden geplakt, de manier hoe er over hen gepraat wordt en hoe mensen als last worden gezien. De Nederlandse maatschappij is vooral erg tolerant voor intolerantie tegenover ‘de ander’.

Het is tekenend dat een liberaal als Zijlstra, die net als Wilders zegt op te komen voor de vrijheid van het individu en van organisatie, nu een bepaalde groepering wilt verbieden. Een verbod op salafistische organisaties zal averechts werken: het maakt de groep juist sterker. Het is hiernaast ook nogal hypocriet. Betekent dit ook dat andere religieuze groeperingen met conservatieve denkbeelden worden verboden, zoals gelovigen uit Urk of geloofsgroepen die weigeren hun kinderen in te enten? Natuurlijk niet. Zijlstra treedt in Wilders’ voetsporen door moslimhaat in te zetten voor electoraal gewin. De verkiezingen komen er weer aan en de VVD probeert zich op basis van racisme te profileren.

In het interview zegt Zijlstra dat Nederland acht jaar lang alleen maar aandacht had voor de economische crisis en dat ‘ongemerkt’ een andere crisis het land in sloop. Dit is de wereld op z’n kop. Sinds 11 september 2001 ging er geen week voorbij zonder dat het ging over ‘het integratiedebat’, moslims en vluchtelingen. Dit zijn voor de Nederlandse heersende klasse allemaal nuttige bliksemafleiders voor het door hen doorgevoerde bezuinigingsbeleid.

Zoals SP-leider Emile Roemer ook stelde, is er de afgelopen jaren voor meer dan vijftig miljard bezuinigd op publieke voorzieningen: huurwoningen werden verkocht, de zorg werd alleen duurder en studenten werden gedwongen zich in de schulden te steken. Dat is de crisis waarmee mensen in Nederland – zwart en wit, moslim of niet – geconfronteerd worden!

Nu staat ‘onze manier van leven onder druk’ vanwege de politiek correcte zelfcensuur die zou worden gepleegd uit angst voor geweld. De enige ‘manier van leven’ waar Zijlstra zich druk om maakt, is dat van de 1%. De rijken in Nederland ontduiken elk jaar voor tien miljard euro de belasting. Grote bedrijven als Apple en Starbucks weigeren structureel belasting te betalen.

Zijlstra heeft alles over voor deze multinationale gelukszoekers en schaamteloze profiteurs. Dat hij gastarbeiders die om economische redenen – van het bedrijfsleven wel te verstaan – naar Nederland zijn gehaald een trap na geeft, laat zien dat Zijlstra geen haar beter is dan zijn zakkenvullende frauderende vrienden.

Dit betekent niet dat de democratie niet onder druk staat, maar dit komt in de eerste plaats vanuit de staat. De activisten bijvoorbeeld die in Gouda en Spijkenisse werden opgepakt voor het uiten van hun mening. De honderden voetbalfans die afgelopen weekend in Rotterdam werden gearresteerd. En de steeds verdere uitbreiding van de spionagestaat onder Plasterk.

Deze steeds verdere uitbreiding van de controlestaat, en niet de vooronderstelde ideeën van een onderdrukte minderheid, is de grootste bedreiging voor de positie van werkende mensen.