Haal NU de troepen terug uit Uruzgan

Nederland is verantwoordelijk voor het NAVO-bombardement in de Afghaanse provincie Helmand begin deze maand waarbij een nog onbekend aantal Afghaanse burgers is gedood. Tegelijkertijd is duidelijk dat als het aan minister Verhagen ligt Nederland ook na 2010 met deze bloedige ‘wederopbouw’ zal doorgaan.

18 oktober 2009

kroon565
Door Catherine Black

De bommen vielen uit Nederlandse F16’s. Toch schoof generaal Van Uhm direct de verantwoordelijkheid voor de burgerslachtoffers af. ‘De piloot heeft zich aan de regels heeft gehouden’ en ‘de schuld ligt bij de Taliban’.

Deze verschrikking is geen incident. De oorlog in Afghanistan eist steeds meer slachtoffers. Dit jaar alleen al zijn meer dan duizend Afghaanse burgers om het leven gekomen.

De Afghaanse verkiezingen hadden een rechtvaardiging voor de oorlog moeten worden, maar zijn uitgedraaid op een fiasco. Nu de omvang van de verkiezingsfraude bekend is geworden, heeft de regering-Karzai, die al lange tijd door de bevolking werd gezien als corrupt, niet eens meer de schijn van legitimiteit.

Geen wonder dat Wim van den Burg van militaire vakbond AFMP/FNV zei zeer te betwijfelen of Nederlandse militairen hun leven moeten wagen om Karzai overeind te houden: ‘De beoogde democratisering raakt steeds verder uit zicht. Onze regering moet zich afvragen of dit nou het doel was waarvoor 21 Neder-landse militairen moesten sneuvelen.’

Het besluit tot verlenging van de missie in 2007 was ‘voorgekookt’, zegt Van den Burg: ‘Nu moeten alle argumenten op tafel. En dan zeggen wij: je kunt niet doorgaan met het steunen van een corrupt regime in Kabul.’

Maar de politiek heeft geen boodschap aan de mening van de mensen die hun leven moeten wagen aan de grond. Staatssecretaris De Vries had zelfs het lef de vakbond te verwijten hun eigen mensen in Uruzgan ‘af te vallen’.

Verhagen heeft gezegd verlenging van de missie na het beloofde einde in 2010 ‘niet uit te sluiten’, met de ‘loyaliteit’ aan ‘internationale bondgenoten’ als chantagemiddel – net als bij de vorige verlenging. Dit betekent niets anders dan dat nu in achterkamertjes blijvende Nederlandse deelname aan het imperialistisch rampenplan voor Afghanistan bekokstoofd wordt.

Een nachtmerrie zonder einde

Precies acht jaar na de inval in Afghanistan bereikt de oorlog dagelijks nieuwe dieptepunten. Het is moeilijk de crisis te overschatten: oplopende dodentallen, door fraude geteisterde verkiezingen en nog altijd erbarmelijke omstandigheden voor de Afghaanse bevolking.

Niet alleen Nederlandse militairen laten zich kritisch uit. ‘De realiteit is: ik krijg bijna dagelijks slecht nieuws. Ik verkoop geen rooskleurige plaatjes. De situatie in Afghanistan is verslechterd. Daar is geen discussie over mogelijk. De Taliban hebben hun weerstand opgevoerd en hun activiteiten verspreid’, zegt de Amerikaanse generaal Petraeus, bevelhebber over alle NAVO-militairen.

De Amerikaanse generaal McChrystal in een gelekte memo: ‘Omdat we gericht waren op de bescherming van onze eigen strijdkrachten, hebben we geopereerd op een manier die ons fysiek en psychologisch heeft verwijderd van de mensen die we willen beschermen… De opstandelingen kunnen ons militair niet verslaan, maar we kunnen wel van onszelf verliezen.’ Het is een treffende beschrijving van de logica van bezetting. Toch denkt diezelfde McChrystal wel te kunnen gaan winnen door nog meer troepen in de strijd te gooien en heeft hij verzocht de troepenmacht nog verder uit te breiden. Daarmee zou het totaal 100.000 naderen, driemaal zoveel als toen Obama als president aantrad.

Meer troepen zullen echter tot nog meer doden leiden, onder de Afghanen en onder de buitenlandse militairen. De steun voor Obama’s oorlog is in eigen land dan ook aan het verdampen. Volgens een peiling van CNN is nu bijna 60 procent van de Amerikanen tegen de oorlog in Afghanistan, die lange tijd bekend stond als ‘de goede oorlog’.

Verhagens ambities om de Nederlandse betrokkenheid bij de bezetting van Afghanistan voort te zetten staan in schril contrast met de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de oorlog. Inmiddels is een overweldigende meerderheid van 70 procent tegen verlenging van de missie.

Maar het is een illusie om te veronderstellen dat de bezetting en Nederlandse deelname eraan daarmee vanzelf ten einde zullen komen. Obama heeft zijn politieke lot verbonden aan deze oorlog en sinds zijn aantreden heeft hij het geweld verder uitgebreid naar het naburige Pakistan. Regeringspartij PvdA zegt tegen verlenging van de missie te zijn, maar heeft een bedroevende staat van dienst als het aankomt op beloftes houden ten aanzien van de oorlog. Een einde aan de Nederlandse deelname aan deze bloedige bezetting mag niet worden afgewacht, maar moet worden afgedwongen.