Haagse hetze tegen deelnemers tweede Freedom Flotilla

Eind mei riep secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties landen in het Midden-Oosten op om te verhinderen dat er in juni opnieuw een vloot met hulpgoederen richting Gaza zou uitvaren. De Gazavloot zou ‘het potentieel in zich dragen van escalatie tot een gewelddadig conflict’. Israël, dat vorig jaar op het schip Mavi Marmara een bloedbad aanrichtte, werd slechts opgeroepen ‘zich verantwoordelijk te gedragen’.
3 juli 2011

Foto: Rutte omringt zich met hard-line Israël-supporters.

Door Angela Ettema

Zo wordt er al sinds jaren met twee maten gemeten als het gaat om Israël en de Palestijnen. Verzet van (pro)-Palestijnse kant wordt onterecht afgeschilderd als gewelddadig, terwijl de door het Westen tot de tanden toe bewapende Israëlische staat slechts beleefd wordt gevraagd om ‘terughoudendheid’.

Een soortgelijke hypocrisie zien we in de houding van rechtse Nederlandse politici. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken riep in april Nederlandse activisten op om niet mee te varen met een tweede Gazavloot. Volgens Rosenthal zou het zelfs ‘volkomen legitiem’ zijn als Israël het hulpkonvooi aanvalt, omdat de Gazavloot ‘een provocatie’ zou zijn.

Met deze uitlatingen toont de minister aan dat hij niet de illegale Israëlische blokkade van Gaza, maar de pogingen van activisten om die te doorbreken als probleem ziet. In een Kamerdebat schaarden rechtse partijen als VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en de SGP zich achter de oproep van de minister.

Dat de blokkade van Gaza tot mensonwaardige omstandigheden leidt voor de bevolking maakt weinig indruk op Rosenthal. Over het gebrek aan perspectief voor jongeren zei de minister: ‘Hoge werkloosheid onder jongeren in de Arabische wereld is normaal.’

Dat rechtse politici zich weinig gelegen laten liggen aan het welzijn van Arabische inwoners van het Midden-Oosten is niet verrassend. Net als andere westerse landen steunde Nederland dictators als Mubarak en Kadhafi jarenlang met wapenleveranties.

Wikileaks

Uit de onthullingen van WikiLeaks bleek eerder al dat de VS Nederland zien als onderdeel van ‘een betrouwbaar transatlantisch anker in Europa’ dat de belangen van Amerika in de rest van de wereld verdedigt. De pro-Israëlische houding van vooral rechtse Nederlandse politici is te verklaren vanuit datzelfde perspectief.

Regeringspartijen CDA en VVD volgen al sinds jaar en dag een pro-Israëlische koers. Van gedoogpartner PVV beperkt het buitenlandbeleid zich zelfs tot het steunen van Israël. Wilders’ partij ziet Israël als ‘het centrale front in de verdediging van het Westen’ tegen ‘de jihad’ – waarbij ‘jihad’ fungeert als een soort codewoord voor elk verzet van Arabieren tegen bezetting en dictatuur.

Consulaire hulp

Het was niet toevallig dat juist PVV-Kamerlid Raymond de Roon in het debat over de Gazavloot nog een stap verder ging dan Rosenthal, en ervoor pleitte om opvarenden van de Freedom Flotilla consulaire steun te onthouden. Hasna El Maroudi, een redacteur van de website Joop die ook zal meevaren op de tweede Freedom Flotilla deze zomer, schreef hierover: ‘Raymond de Roon stelde in het debat voor om mij niet alleen mijn recht op vreedzaam demonstreren te ontnemen, maar mocht Israël beslissen de flotilla aan te vallen, mij ook nog eens aan het lot over te laten. Consulaire hulp is blijkbaar alleen iets voor de Joran van der Sloots van Nederland.’

In de werkkamers van diverse PVV-Kamerleden werden Israëlische vlaggen tot voor kort geflankeerd door de slechts bij neonazistische postorderbedrijven te bestellen oranje-blanje-bleue prinsenvlag. Met haar steun voor het verbieden van ritueel slachten bedreigt de PVV niet alleen de godsdienstvrijheid van moslims, maar ook die van joden.

Deze feiten zijn blijkbaar ontsnapt aan de aandacht van alle rechtse types die tegenstanders van Israël volkomen onterecht uitmaken voor antisemieten. Israël is een apartheidsstaat die zichzelf langs etnische lijnen definieert en de Palestijnen op bloedige wijze onderdrukt. Kritiek op zaken als de blokkade van Gaza en de bouw van nederzettingen op Palestijns gebied hebben niets te maken met antisemitisme.

Omdraaiing

De activisten die de Gazavloot organiseren leggen de uitspraken van de rechtse politici naast zich neer. Terecht stellen zij: ‘Beweren dat deze vloot “alleen maar bedoeld is als een provocatie van Israël” is in strijd met de feiten en zelfs een aperte omdraaiing van de werkelijkheid: de echte provocatie, namelijk die van het internationaal recht, is de afsluiting en de blokkade van Gaza door Israël.’

Of in de woorden van Hasna El Maroudi: ‘In Gaza is 45 procent van de bevolking werkloos. Tachtig procent van de bevolking is voor voedsel afhankelijk van de VN. Export van goederen en vrij verkeer van personen uit Gaza is verboden. Bij de bestrijding van Hamas heiligt het doel alle middelen. Ook wanneer dit betekent dat de Vierde Conventie van Genève als pleepapier wordt gebruikt en 1,5 miljoen Gazanen collectief worden gestraft.’

Iedereen die vrijheid en vrede een warm hart toedraagt, zou dan ook de tweede Freedom Flotilla moeten steunen.