Groot-Brittannië: ‘Klimaatactivisten schouder aan schouder met vakbondsleden’

Een deel van de vakbondsleden in Groot-Brittannië pleit er al lang voor dat het klimaat een vakbondszaak is, dat banen en milieu elkaar niet uitsluiten en dat de markt de wortel van het probleem is en niet de oplossing.  Suzanne Jeffery, voorzitter van de vakbondsgroep Campaign against Climate Change, schetst de stand van zaken.
21 november 2023

Deze kernboodschappen zijn nu meer waar en urgenter dan ooit. Bij elke extreme weerssituatie zien we dat werkende mensen over de hele wereld het zwaarste lijden. Ze verliezen hun levens, inkomens en huizen, terwijl de rijken de impact van de klimaatcrisis proberen te verzachten met hun rijkdom.

Daarom is de Campaign Against Climate Change-vakbondsgroep begonnen met de campagne voor een miljoen klimaatbanen. Deze is recent omgezet in Building a Workforce for the Climate Emergency en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verschuiven van het debat over groene banen binnen de vakbeweging.

Het aanpakken van de klimaatcrisis en het afstappen van fossiele brandstoffen zou miljoenen banen creëren als onderdeel van een enorme transformatie van de economie. Zodra de vakbonden in de voorste gelederen van deze strijd staan, zouden ze enorme investeringen in staatsbedrijven eisen: van de energiesector tot het openbaar vervoer, met goedbetaalde vakbondsbanen.

Het idee van een Nationale Klimaatdienst, die zou kunnen coördineren in het tempo en de schaal die nodig zijn om de klimaatcrisis aan te pakken in plaats van te vertrouwen op een mislukt marktmodel, staat centraal bij het creëren van miljoenen klimaatbanen. Onlangs is dit idee overgenomen door PCS, de ambtenarenvakbond. De vakbond heeft een eigen rapport opgesteld en voert nu campagne voor steun voor een Nationale Klimaatdienst binnen de bredere vakbeweging.

Een van de meest inspirerende aspecten van de recente opgang van het vakbondsverzet in Groot-Brittannië tegen de loon- en kostencrisis, is de betrokkenheid van klimaatactivisten bij picket lines en vakbondsdemonstraties. Klimaatactivisten hebben zich georganiseerd om schouder aan schouder te staan met vakbondsleden en solidair te zijn.

De energie- en fossiele brandstofbedrijven hebben miljarden aan winst binnengehaald uit de ellende van de stijgende energieprijzen. In tegenstelling daartoe trokken veel vakbondsleden en klimaatactivisten gezamenlijk op om actie te eisen die de klimaatcrisis en de koopkrachtcrisis zou kunnen aanpakken. Een massaal arbeidsprogramma om een deel van de meest energie-inefficiënte huizen in Europa te isoleren zou de energierekeningen permanent kunnen verlagen en veel banen creeren.

Maar nu doemt er weer een nieuwe COP-klimaattop op. Die zal het opnieuw mogelijk maken dat de catastrofale winning van fossiele brandstoffen doorgaat en de decennialange inactiviteit van regeringen legitimeren. De taken van vakbondsactivisten worden dus steeds urgenter.

De leiding van sommige vakbonden in Groot-Brittannië speelt een conservatieve rol bij het ondersteunen van het regeringsbesluit van nieuwe olie- en gasvergunningen voor de Noordzee en de bouw van een nieuwe kolenmijn in Cumbria. De leider van de vakbond UNITE suggereerde zelfs dat de vakbond een reclamecampagne moet financieren om Labour onder druk te zetten om zijn belofte van geen nieuwe olie- en gaswinning op te geven.

Alle vakbondsleden en klimaatactivisten moeten dit aanvechten. De belangen van werkende mensen overal ter wereld liggen erin om zich te verenigen, een eind te maken aan fossiele brandstoffen en te strijden voor een transformatie in onze economieën waarbij mensen en de planeet boven de winst gaan.