Groningse onderwijsgroep: vuile praktijken bij uitbesteding schoonmaakwerk

Een groep schoonmakers in Groningen voert voor de eerste keer actie, tegen hun indirecte werkgever O2G2, de Openbare Onderwijs Groep Groningen. O2G2, verantwoordelijk voor dertig scholen in de gemeente Groningen, heeft voor het nieuwe schooljaar het schoonmaakwerk uitbesteed aan de Effektief Groep Schoonmaak professionals, tegen een absolute bodemprijs. Daarvan dreigen de mensen op de werkvloer de dupe te worden. Maar na de lange staking van de schoonmakers, onder meer in het openbaar vervoer, heeft ook deze groep besloten het niet langer te pikken.
5 oktober 2011

Door Joe de Boer

Bij de nieuwe aanbesteding is er met medeweten van O2O2 gesneden in het aantal uren. Voor circa vijftig medewerkers is het aantal uren teruggebracht met ongeveer 3000. Voor sommige mensen op de werkvloer betekent dit concreet dat ze van 35 naar 10 uren gaan. Lonen worden soms nog maar voor de helft uitbetaald, waarmee het bedrijf ook de CAO-regels overtreedt. Ook gaan mensen met hun nieuwe contract ineens van 11 euro naar 10 euro per uur.

Wie weigert dit contract te tekenen, wordt onder druk gezet om het te laten lijken dat zij werk weigeren. Ook hanteert Effectief een soort banencarrousel. Mensen worden van de ene werkplek naar de andere overgeplaatst. Dan krijgen ze te horen dat het werk voorheen in bijvoorbeeld acht uur werd gedaan, terwijl dit dan in werkelijkheid 12 uur was.

Degenen die tegensputteren wordt verteld dat ze mogen vertrekken. Voor hen immers tien anderen!
De schoonmakers hebben nu voor een klaslokaal nog gemiddeld anderhalve minuut om dat schoon te maken. Terecht geven zij aan dat het onmogelijk is om op deze manier het werk goed te kunnen doen, en dat de gezondheid van de schoolkinderen en henzelf hiermee in het geding komt. Terecht dus ook dat zij vandaag in actie kwamen.

Op dinsdag 4 oktober liep een kleurige stoet van ongeveer twintig schoonmakers en sympathisanten in oranje hesje van FNV Bondgenoten naar het hoofdkantoor van O2O2. Onderweg schreeuwden zij: ‘Wat willen we? RESPECT! Wanneer willen we dat? NU!’ Omdat volgens de schoonmakers de werkgevers sprookjes verkopen, waren twee van hen verkleed als Assepoesters. Eéntje van voor, en eentje van na het bal, om aan te geven wat het verschil is tussen de mooie praatjes en de harde realiteit.

Bij het gebouw aangekomen, werd de directeur uitgenodigd voor een gesprek om verantwoording af te leggen. In de tussentijd liepen er twee mensen binnen die van de AOb (Algemene Onderwijsbond) bleken te zijn. Zij verklaarden zich solidair met de schoonmakers en gaven aan bij vervolgactie ook de leraren te gaan mobiliseren.

Uiteindelijk kwam niet de directeur, maar haar plaatsvervanger. Deze wrong zich in alle mogelijke bochten om staande te houden dat O2O2 zorgvuldig had gehandeld, volgens de Europese Richtlijnen, en dat ze ook echt gekeken hadden naar kwaliteit. Hij verwees de demonstranten door naar hun schooldirectie, ‘hele sociale mensen’, om daar hun problemen aan te kaarten.

De schoonmakers namen hier geen genoegen mee. Onder druk verklaarde de vicedirecteur dat hij contact zou opnemen met de betrokken partijen, om te proberen de ‘knelpunten’ op te lossen. De schoonmakers gaven hem een ultimatum van een week. Als de problemen dan niet opgelost zijn, dan volgen er meer en hardere acties. Vervolgens moest de vicedirecteur nog een toiletborstel in ontvangst nemen, waarbij hem werd verteld dat als de problemen niet opgelost worden, hij met die borstel zelf het schoonmaakwerk mag gaan doen.

Strijdbaar en opgetogen verlieten de schoonmakers weer het pand. Hoewel de groep niet groot was, zijn ze door het gevecht aan te gaan toch begonnen iets in beweging te zetten. Wordt vervolgd.

Lees ook: Crisis FNV is ‘clash tussen sociale ANWB en vakbeweging met lef’