Groningers bekennen kleur tegen besmeuren van moskee

Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een moskee in de Groningse wijk Selwerd besmeurd met bloed. Behalve het bloed, werden ook dierlijke ingewanden en de kop van een wild zwijn aangetroffen. Het stadsbestuur heeft geschokt gereageerd: ‘Wij zijn diep geraakt, omdat Groningen tot dusverre dergelijke wandaden niet kent. Hier past slechts het uitspreken van verontwaardiging en afschuw’. De Internationale Socialisten in Groningen roepen op tot het steunen van een verklaring uit solidariteit met de lokale moslimgemeenschap, en uit protest tegen islamofobie en racisme.
19 maart 2010


Foto: Nederland Bekent Kleur demonstratie tegen racisme, maart 2008 (foto door Henk Samson)

Uit de verklaring:

Als inwoners van Groningen zijn wij diep getroffen door deze laffe daad. Zij is een symptoom van de toenemende islamofobie in onze maatschappij. Het huidige politieke klimaat creëert de ruimte voor rechts-extremisten om dit soort daden te plegen. In deze moeilijke tijden voor de islamitische gemeenschap, waarin zij meer en meer aan racisme blootstaat, is dit een nieuw dieptepunt in Groningen.

Met deze verklaring willen we aan moslims in Groningen en de bezoekers van de moskee in Selwerd duidelijk maken dat zij niet alleen staan. Tegenover elke racist staan er honderden, die voor vrijheid en democratie zijn. Wij accepteren dit racisme niet in onze stad! Groningen moet een stad blijven waarin iedereen zijn geloofsovertuiging vrij kan uiten. Een stad waar niemand op basis van zijn uiterlijk of zijn afkomst wordt veroordeeld.

Daarom verklaren we ons solidair met de moslims in Groningen in het algemeen, en de bezoekers van de moskee in Selwerd in het bijzonder. Tevens beloven wij dat de islamitische gemeenschap in Groningen ook in de toekomst op onze solidariteit tegen racisme zal kunnen rekenen. Voor een Groningen dat kleur bekent, een stad zonder racisme!

Wees ook solidair met de moslimgemeenschap in Groningen:

• Teken deze verklaring via: GroningenBekentKleur@hotmail.com
• Vermeld daarbij duidelijk je naam, organisatie en/of functie
• Voeg graag een korte boodschap van solidariteit toe
• Verspreid deze verklaring in je eigen netwerk

Kom ook op zaterdag 20 maart om 12.00 uur naar de Grote Markt voor de solidariteitsdemonstratie en laat je stem horen tegen racisme!

Hieronder enkele eerste steunbetuigingen:

Ik, activist voor een betere wereld, verklaar mij solidair met de moslims van de Selwerder moskee, welke in de nacht van dinsdag 16 op woensdag 17 maart 2010 besmeurd is door islamofoben. Ik vind het een schandalige daad en schaam mij diep voor de mensen die dit soort dingen doen.
Jasmijn Berg

Belachelijk dat zoiets in onze stad gebeurt! Dit is niet representatief voor wat er leeft in Grunn!
Jojanne van Andel (student internationale betrekkingen RUG)

Aan alle mensen van de moskee in Selwerd: vandaag hoorde ik van de gebeurtenissen waarbij op schandelijke wijze jullie moskee beklad werd. Dat deze walgelijke daad bij jullie zowel beledigde als beangstigde gevoelens zal oproepen kan ik me voorstellen. Daarom wil ik bij deze mijn onvoorwaardelijke solidariteit uitspreken! Geen racistische terreur in Groningen!
Joe de Boer (Internationale Socialisten)

Wat een schande, de besmeuring van de moskee! Met deze verklaring wil ik aan moslims in Groningen en de bezoekers van de moskee in Selwerd duidelijk maken dat zij niet alleen staan. Voor een Groningen dat Kleur Bekent, een stad zonder racisme!
Heleen Witte (maatschappelijk werker Haarlem)

Hiermee verklaar ik mijn solidariteit met de bezoekers van de moskee in Selwerd. Wij zullen niet toestaan dat dergelijke laffe misdaden normaliteit worden! Jullie staan niet alleen in deze strijd, we zullen samen opkomen tegen racisme en islamofobie! No pasaran!
Mona Dohle (studente aan de Rijksuniversiteit Groningen, lid Internationale Socialisten, Groninger Studentenbond, FNV Bondgenoten)

Ik betuig hiermee mijn solidariteit met het moskee bestuur en hun verwanten in Selwerd. Het recht op vrijheid van goddienst hoort tot de basis normen en waarden van Nederland. Samen sterk voor een solidair Nederland.
Egbert Schellenberg (vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten)

Graag wil ik de verklaring tekenen. Mijn motivatie: leven in een multiculturele samenleving vind ik verrijkend. Ik ben blij dat ik Chinezen, Amerikanen, Turken en ook Irakezen en Marokkanen tot mijn vrienden kan rekenen. Omgaan met mensen uit verschillende culturen verbreedt mijn kijk op het leven; verschillende smaken, gebruiken, muziek 🙂 Jammer dat deze daad is gebeurd, moeilijk voor mij te begrijpen waarom… Hartelijke groet,
Julie van der Scheer (student)

Graag wil ik de verklaring tegen de hetze tegen moslims van Groningen Bekent Kleur ondertekenen. Groet,
Janny Beekman (www.nahid.nl)

Ik verklaar mij solidair ten aanzien van de moslimgemeenschap in Groningen. Ik ben werkzaam als logopediste. Ik ben voor vrijheid van geloofsovertuiging en de uiting daarvan in Groningen en heel Nederland. Vriendelijke groet,
Mellien Busser

Ik wens dat mensen goed en wel met elkaar kunnen omgaan zonder dat ze elkaar haten en veroordelen. Maar op een rechtvaardige manier mensen te zeggen wat ze denken en hier over te gaan praten als er geen andere uitkomst meer is.
Tineke de Boer (student minerva)

Ik vind het vreselijk dat dit soort dingen gebeuren. Hiermee wil ik laten zien dat er waarschijnlijk veel meer tolerante Nederlanders zijn dan dat er racisten zijn. Dus laat jullie niet afschrikken door de paar Nederlanders die racistisch zijn, er zijn er veel meer die ‘sociaal’ zijn.
Rudy Vlaming (studente strafrecht aan de RUG)

Met dit soort acties bereik je niks en je hebt er niks aan. Stop er dus mee en accepteer elkaar!
Maxime Karssenberg (student pedagogiek)

Ik, studente godsdienstwetenschap en psychologie in Groningen, verklaar me bij deze solidair met de moslims in Groningen in het algemeen en met de bezoekers van de moskee in Selwerd in het bijzonder.
Judith Sudholter

Beste initiatiefnemers, ook als weekend stadjer wil ik graag mijn steun uitspreken. Onverdraagzaamheid past niet in Groningen. Strijdbare groet,
Niels Jongerius (SP)

Geachte mensen, mijn eerste gedachte was: dat meen je niet, dit is een stomme grap per email. Dus ik op zoek via google. Bah het is waar. Mensen worden helaas gevoed door angst en zaaien vervolgens zelf weer angst en haat. Jammer. Daarom steun ik dit initiatief om inderdaad te laten zien dat er mensen zijn die het hier absoluut niet mee eens zijn. Mijn binding met Groningen is dat ik als student theologie heb gewoond en gestudeerd in Groningen. Met vriendelijke groet,
Jenny Mooij-Teunissen

Ook als oud-Groninger ben ik geschokt na het lezen van het gebeuren in Selwerd. Geen nieuwe Kristallnacht, niet in Groningen, niet in Nederland! Vriendelijke groet,
Bert Erends

We willen geen verdeeldheid maar solidariteit.
Ineke Palm (voorzitter SP Rotterdam)

Hoi, ik teken de petitie. Ik ben erg geschrokken van dit bericht en vind het vreselijk dat dit soort dingen ook hier gebeuren. Vriendelijke groeten,
Tamara Veldman (student godsdienstwetenschap)

Een goed initiatief, ik wil graag de petitie tekenen!
Nicky Lustenhouwer