Geweldig resultaat financiële campagne, blijf ons ook in de toekomst steunen!

Vaste lezers van onze website en krant zullen weten dat we de afgelopen tijd een campagne hebben gevoerd om 5.000 euro binnen te halen. Dankzij de massale steun van sympathisanten vanuit het hele land kunnen we berichten dat we onze doelstelling ruimschoots gehaald hebben. In totaal werd maar liefst 6.275,69 euro opgehaald en zijn onze structurele inkomsten de afgelopen weken met 120 euro per maand gestegen dankzij een aantal nieuwe donateurs.
2 februari 2012

Ten eerste willen we iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Met dit geld zijn we in staat om het komende jaar weer met volle kracht de strijd aan te gaan voor een betere wereld. Dat is hard nodig aangezien ook de regering steeds harder de aanval inzet tegen arbeiders, studenten, gehandicapten en ouderen. Op dit moment worden de nieuwste proefballonetjes, van het afschaffen van de studiefinanciering in het laatste jaar tot het verhogen van de pensioenleeftijd tot 68 jaar, gelanceerd.

Het belang van een organisatie die wel structureel de kant kiest van arbeiders, studenten, gehandicapten en ouderen wordt hiermee alleen maar duidelijker. De Internationale Socialisten zullen ook het komende jaar het gevecht blijven aanbinden met de mensen aan de top die de winsten privatiseren en de verliezen collectiviseren. De opbrengst van de financiële campagne biedt ons daarbij een belangrijke steun in de rug. Maar we willen eveneens iedereen die onze strijd steunt oproepen om ons ook in de toekomst te blijven ondersteunen: word daarom donateur!