Gemeenteambtenaren halen minimumloon van 14 euro binnen 

Stakend gemeentepersoneel bij de Dokwerker in Amsterdam, 12 oktober 2021 (foto: socialisme.nu).
Vorige week werd een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao Gemeenten. In oktober hadden gemeenteambtenaren het werk neergelegd. De verhoging van het minimum uurloon naar 14 euro springt eruit.
16 november 2021

Bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao Gemeenten is het minimum uurloon van 14 euro bruto binnengehaald. De onderhandelingen zaten lang in een impasse en dankzij online acties en de werkonderbreking bij de buitendiensten (ondersteund door een klein deel van het kantoorpersoneel) is er een principeakkoord tot stand gekomen dat nog moet worden goedgekeurd door de leden. Andere belangrijke verbeteringen zijn een corona-onkostenvergoeding van 300 euro en een eenmalige uitkering van 900 euro (beide bruto). Dat is een loonsverhoging in twee stappen van 3,9 procent.

Er komen geen wijzigingen in de sociale zekerheid. Zo blijft het derde ziektejaar. Verder komt er een thuiswerkvergoeding en vanaf 2023 hebben werknemers recht op 6 bovenwettelijke vakantiedagen. Helaas zullen de drie lokale feestdagen die in de Amsterdamse cao stonden – van 5 (Bevrijdingsdag) en 1 mei (Dag van de Arbeid) en Goede Vrijdag – komen te vervallen. Maar vooral het optrekken van het minimumloon naar 14 euro per uur is belangrijk voor de laagstbetaalden en niet toevallig ook degenen die het werk neerlegden.