Geen OV is niet OK

Terwijl minderjarige HBO’ers en WO’ers wel gratis met het openbaar vervoer mogen geldt dat niet voor 130 duizend MBO’ers van dezelfde leeftijd. Zonder OV kiezen jongeren minder snel voor de opleiding die misschien beter bij ze past, maar waarvoor ze een stuk moeten reizen.
7 mei 2008

Geen OV is niet OK

Het feit dat minderjarige MBO’ers geen OV kaart hebben terwijl HBO’ers en WO’ers dat wel hebben is niet alleen discriminatie, het is ook klassenjustitie. Lager opgeleiden hebben bij wet zo minder mogelijkheden dan hoger opgeleiden.

Het belangrijkste argument van de regering tegen een OV kaart voor deze jongeren, is dat er geen geld is. Een politieke keuze, zo stelt het JOB: ‘Kennelijk vinden mevrouw Bijsterveldt en haar politieke collega’s andere zaken belangrijker dan het verbeteren van de positie van MBO’ers.’

Terecht dus ook dat de JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (met als onderleus ‘MBO’ers United’) nu actie voert. Deze actie verdient alle steun: teken hier de petitie en kijk hier voor meer informatie.