Geen bommen op Syrië!

De PvdA heeft ingestemd met bombardementen op Syrië. Nederland deed al mee aan de bombardementen op Irak. Aanstaande vrijdag is een protest op de Dam tegen de nieuwe bombardementen.
26 januari 2016

Ondertussen weigert de Nederlandse regering stelling te nemen tegen de oorlog van de Turkse staat tegen de Koerden. Door middel van de wapenhandel steunt Nederland ook de reactionaire regimes in Egypte en Saoedi-Arabië.

Op deze manier draagt Nederland bij aan de ontheemding van Syriërs, Irakezen en Jemenieten, terwijl ze tegelijkertijd weigert haar verantwoordelijkheid te nemen als het om de opvang van vluchtelingen gaat.

We moeten ons verzetten tegen de imperialistische oorlogspolitiek en het onmenselijke vluchtelingenbeleid van de Nederlandse regering.

■ Stop de Nederlandse deelname aan de oorlogen in Irak en Syrië!
■ Stop de Nederlandse steun en wapenleveringen aan dictaturen Egypte en Saoedi-Arabië!
■ Stop de oorlog tegen de Koerden.
■ Stop het racisme tegen vluchtelingen en moslims!
■ Voldoende menswaardige opvang en recht op onderwijs voor vluchtelingen!

Teken en verspreid de petitie ‘Geen bommen op Syrië!’ en kom naar de wake tegen de bombardementen:
Vrijdag 29 januari • 19.00 • De Dam, Amsterdam

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Imperialisten strijden om invloed in Syrië

De interventies van verschillende grootmachten zijn olie op het vuur van de Syrische burgeroorlog. De Syrische socialist Ghayath Naisse van de Revolutionair Linkse Stroming gaat in op de context van de buitenlandse interventies.

De oorlog tegen Daesh (Islamitische Staat) wordt door regionale en wereldmachten gebruikt als excuus om militair in te grijpen in Syrië. Dit terwijl Daesh juist is opgekomen in uit de schaduw van de Amerikaanse bezetting van Irak.

De strijd in Syrië is veranderd in een strijd voor invloed en dominantie tussen regionale en internationale grootmachten met tegengestelde belangen.

Rusland, Iran en hun bondgenoten proberen voet aan de grond te houden in een regio die zowel geopolitiek als economisch cruciaal is. Voor Rusland speelt daarbij ook de status van wereldmacht een rol. Het doel van de Russische interventie in Syrië is het afdwingen van een nieuwe internationale machtsbalans die gunstiger is voor zijn belangen.

Het Saoedische regime en de Golfstaten zijn een bolwerk van de contrarevolutie in de hele regio. Door te interveniëren in Syrië zoeken ze de confrontatie op met hun rivaal Iran. Ze gebruiken daarnaast een specifieke interpretatie van de islam om de onderdrukking van hun volk te rechtvaardigen. Ze financieren dictatoriale regimes en steunen fundamentalistische en sektarische krachten in Syrië.

Op deze manier hebben ze bijgedragen aan de nederlaag van de revolutionaire volksopstand omdat de overwinning ervan een bedreiging zou hebben gevormd voor hun eigen regimes. Om dezelfde reden steunden ze de staatsgreep in Egypte.

De westerse en Russische bombardementen vergroten alleen maar de chaos en verwoesting in Syrië en Irak. Hiermee wordt Daesh niet verslagen, maar dat is ook niet het doel. In plaats daarvan wordt het lijden van de Syrische en Irakese bevolking vergroot, terwijl de samenleving en haar infrastructuur worden vernietigd. Dit zijn dezelfde factoren die hebben bijgedragen aan de opkomst van Daesh.

De bombardementen, die enkel dood en vernietiging brengen, moeten stoppen en de regionale machten die de reactionaire krachten steunen moeten worden aangepakt. We hebben ook solidariteit nodig met de massa’s en met de revolutionaire en democratische krachten in Syrië en Irak en in de rest van de regio.