Franse modellenwet schiet doel voorbij

In Frankrijk is een wet aangenomen die het gebruik van dunne modellen strafbaar stelt. Het gebruik van modellen met een Body Mass Index (BMI) van minder dan 18 kan hierdoor worden bestraft met boetes van maximaal 75.000 euro en een celstraf oplopend tot een half jaar.
12 mei 2015

Daarnaast stemde het Franse parlement in met maatregelen die het online aanmoedigen van anorexia illegaal maken. Modellenbureaus moeten in het vervolg bovendien bij foto’s aangeven of de lichaamsvorm van hun modellen is aangepast.

De Franse regering hoopt dat de wetten, door de toonaangevende positie van Frankrijk in de modewereld, ook een voorbeeld zullen zijn voor andere landen. De Nederlandse regering gaat kijken of ook hier dergelijke wetten kunnen worden ingevoerd. Overigens heeft Israël al sinds 2012 wetgeving tegen dunne modellen.

Het doel van de wetten is om anorexia terug te dringen. Volgens de overheidsstatistieken zijn er tegen de 40.000 anorexiapatiënten in Frankrijk. 90 procent van hen is vrouw. Dat de regering hier iets aan wil doen is op zich een goede zaak. De vraag is alleen of de maatregelen hun doel niet voorbij schieten door een bepaald lichaamstype te stigmatiseren.

Een van de bezwaren is dat BMI niet altijd een geschikte manier is om een eetstoornis vast te stellen. Sommige mensen zijn van zichzelf dun. Hun BMI is daardoor lager dan 18, zonder dat er een eetstoornis in het spel is. Andersom kan iemand met een BMI hoger dan 18 nog steeds last hebben van een ziekte als boulimie. Anorexia is een gecompliceerde geestelijke aandoening die niet zomaar te vatten is in een BMI-richtlijn.

Het is goed dat de mode-industrie weg beweegt van de bewust graatmagere modellen die nu de boventoon voeren. Maar wanneer dit tot gevolg heeft dat zij nu als groep worden gestigmatiseerd, zowel vrouwen als mannen, belanden we van de regen in de drup.