Frankrijk institutionaliseert islamofobie

Foto: Wikimedia Commons
Een meerderheid in de Franse Senaat heeft gestemd voor een hijabverbod voor minderjarigen. Dit verbod is onderdeel van een bredere ‘anti-separatismewet’, die in naam tegen jihadisme is gericht, maar in de praktijk vooral rechten van moslims in Frankrijk inperkt.
11 mei 2021

De Franse Senaat heeft vorige maand een reeks amendementen van de rechtse partij Les Républicains (LR) aangenomen, waaronder het voorstel om religieuze uitingen bij schooluitstapjes te verbieden. In de praktijk betekent dit ook, dat moeders die een hijab dragen hun kinderen niet langer kunnen begeleiden bij schooluitjes.

Ook stelde LR voor om de boerkini en ‘buitenlandse vlaggen’ bij bruiloften te verbieden. Tot overmaat van racisme werd er nog voorgesteld om hijabs bij minderjarigen in z’n geheel te verbieden. Al deze amendementen zijn aangenomen door de Franse Senaat, die gedomineerd wordt door rechts.

Anti-separatismewet

De amendementen zijn toegevoegd aan een bundeling van beleidsvoorstellen die samen de ‘anti-separatismewet’ vormen. Volgens de Franse president Emmanuel Macron is het doel van de wet om ‘respect voor Republikeinse waarden te versterken’: een onomwonden nationalistisch offensief dus.

Welke voorstellen aangenomen zullen worden is nog niet zeker, maar de delen van de wet die al wél zijn aangenomen zijn minstens even draconisch. De Franse staat geeft zichzelf bijvoorbeeld het recht om de vrijheid van vergadering stevig in te perken. Wanneer een vereniging om subsidie vraagt, wordt de vereniging geacht een contract te tekenen waarin staat dat zij de ‘Franse Republikeinse waarden’ onderschrijven. Wanneer hier volgens de staat niet aan wordt voldaan, moet de vereniging ontbonden worden.

Islamofobie

Met initiatieven als de anti-separatismewet probeert Macron zijn extreemrechtse opponent Marine Le Pen van het Rassemblement National het gras voor de voeten weg te maaien.

In een tv-debat nam één van Macrons ministers het Le Pen zelfs kwalijk dat zij zich onvoldoende achter de racistische wet had geschaard. Macron zelf waarschuwde dat moslims in Frankrijk een ‘parallelle samenleving’ aan het opbouwen zijn en dat er ‘wijken zijn waar de Republikeinse waarden niet meer gelden’.

De racistische taal van Macron en Le Pen heeft ook weerklank gevonden onder zo’n duizend (ex-)militairen, waaronder twintig generaals. Zij publiceerden eind april in een rechts weekblad een open brief, waarin zij de hysterische complottheorie verkondigden dat delen van het land overgenomen zou zijn door moslims. De brief werd gepubliceerd precies 60 jaar na een mislukte extreemrechtse couppoging. Destijds was het doel van de coupplegers (eveneens generaals en andere militairen) om Algerije als kolonie te behouden.

Frankrijk kent een grote moslimgemeenschap, die precies uit die voormalige koloniën afkomstig is. Sinds de dekolonisering heeft de Franse staat het nog altijd op dat deel van de bevolking gemunt. Dit is terug te zien in cijfers over politiegeweld, openlijk racistische taal over het hele politieke spectrum en – zoals nu het geval is – ook steeds meer in officieel beleid.