Fotoredactie zonder mening?

Afgelopen weekend besteedde de Ombudsman van de Volkskrant, Thom Meens, aandacht aan een delicate kwestie. Er was 'een lezer' die zich kritisch had uitgelaten over de beeldvorming van de Gaza- en Afghanistan-oorlog zoals die fotografisch was weergegeven in het jaaroverzicht in het Volkskrant Magazine van 24 december 2009.
24 januari 2010

Door Mohammed Benzakour

Deze lezer stuurde een ingezonden brief maar die werd niet geplaatst omdat de
suggestie van eenzijdige beeldvorming niet gegrond zou zijn. Toen deed de lezer zijn
beklag bij de hoofdredactie, maar de hoofdredactie schaarde zich achter de
brievenredactie. Uiteindelijk is de kwestie, op verzoek van de lezer, doorgeschoven
naar de Ombudsman.

Toevallig beschik ik over die ingezonden brief; dat komt omdat die lezer luistert
naar de naam Mohammed Benzakour. Zie hieronder de letterlijke brief zoals
ingestuurd:

‘Even de feiten. Gedurende de Gaza-oorlog zijn in drie weken tijd 1400
Palestijnen gedood (waaronder 700 burgers en 450 kinderen), plus nog eens ruim 6000
verminkten en gewonden. Aan Israëlische kant sneuvelden 13 soldaten. Let op het
verschil.

Dit bloedbad – dat mondjesmaat doordrong tot de pers omdat Israël geen journalisten
toeliet tot Gaza – leidde wereldwijd tot verbijstering en afschuw. Op het internet
circuleren foto’s en filmpjes van Gaza-wijken die elke horrorfilm naar de kroon
steken. Tot op de dag van vandaag sopt de Gaza-grond van het bloed. De VN sprak over
een ‘humanitaire ramp van ongekende omvang’ en liet voor het eerst, na onderzoek, de
term ‘oorlogsmisdaden’ vallen.

Wat toont de Volkskrant Magazine in haar themanummer ‘2009 in beeld’ over de
Gaza-oorlog? We zien een dubbelpagina foto van een ‘Libanese raket’ die het
Israëlische luchtruim verlicht, we zien op een dubbelpagina grote foto hoe
Israëlische militairen rouwen om een gesneuvelde soldaat. That’s it.

En dan dit, het onderschrift bij die raket uit Libanon luidt: ‘De explosies die
volgen zetten de nachtelijke hemel tot in de wijde omtrek in lichterlaaie.’

Een grove fout. Wie goed kijkt naar die foto, ziet u hoe een regen van fosforbommen
worden afgeschoten bovenop Gazastad, waar een onbewapende burgerbevolking zich
verschuilt in een van de meest dichtbevolkte stukjes aarde.

En dan de Afghanistan oorlog. Grootschalige bombardementen en raketbeschietingen
hebben het land tot op het bot geruïneerd, miljoenen mensen zijn op vlucht geslagen,
vele duizenden burgerslachtoffers zijn gevallen. Afgelopen weekend nog werden in
Kunar tien burgers gedood, waaronder 8 scholieren, door Westerse munitie.

Wat laat de Volkskrant Magazine zien van deze oorlog? 2 paginagrote foto’s van een
en dezelfde Amerikaanse soldaat die heroïsch sneuvelde – met naam en toenaam.

Adembenemende kwaliteitsjournalistiek. Op naar een gelukkig 2010.’

De fout van het onderschrift is inmiddels erkend en gerectificeerd, al was een loep
nodig om die rectificatie op te merken. De Ombudsman vond dat de lezer wel een punt
heeft, omdat vanwege het abusievelijk onderschrift een eenzijdig beeld is ontstaan.
Niettemin, zo verweerde krant zich, is er nooit sprake geweest van kwade opzet. De
krant doet haar ‘uiterste best om tot evenwichtige berichtgeving’ te komen, aldus de
hoofdredactie.

Over dat laatste valt te twisten. Wie de boeken van Edward Said, Robert Fisk,
Stephen Walt, John Mearsheimer of, dichter bij huis, het boek van Joris Luyendijk
grondig tot zich neemt snapt waarom evenwichtige berichtgeving inzake het
MO-conflict een idee-fixe van formaat is.

Let alleen al op de terminologie. Israëlische bombardementen en bloedbaden heten
standaard ‘vergeldingsacties’, terwijl het (vaak krakkemikkige) geschut van de
Palestijnen ’terroristisch’ heet – alsof Israël door de Palestijnen is bezet, en
niet andersom, alsof de Palestijnen de bouwers van de Muur zijn, en niet andersom.

Wat ook fascineert is de respons dat er geen kwade opzet in het spel. De
fotoredactie heeft niet met een ‘politiek oog’ gekeken, bij de foto’s is slechts
gelet op ‘de kracht van het beeld’. Nu, dat wil ik best geloven. Maar vraag blijft:
is er dan in het duizelingwekkende archief (waaronder het world wide web) geen
enkele krachtige foto te vinden die het leed/verdriet/dood uitbeeldt van een
Palestijn of Afghaan? De kans een dergelijke foto op te sporen lijkt mij (gelet op
het kwantiteitverschil van slachtoffers) een stuk eenvoudiger. Daarbij, is het
werkelijk zot te denken dat een jaaroverzicht de impliciete taak heeft de toedracht
en omvang van een nieuwsfeit in een enigszins juist perspectief te plaatsen?

Bewuste of onbewuste partijdigheid – ten slotte gaat het om een correcte weergave
van de gebeurtenissen – wie daarin faalt moet dat ruiterlijk toegeven. Ingezonden
brieven weigeren die zulke kwesties aanroeren, is hoe dan ook een stap in een
verontrustende richting.

Mohammed Benzakour is publicist/columnist.