FNV zegt 65 is 65 en daarmee basta

De berichten buitelen over elkaar heen in de media. Het begon vorige week met het NOS journaal. Die berichtte dat het CPB gezegd zou hebben dat onze berekeningen van de alternatieven niet deugen, ze zouden veel minder opbrengen. Deze week melden de kranten, dat we alleen zouden staan in ons plan om de AOW op 65 te houden, het CNV niet langer tegen 67 is en een plan heeft om de impasse te doorbreken en VNO/CNW heeft het over een flexibel pensioen.
28 augustus 2009

protest_1077803b


Door Anja Jongbloed, hoofdbestuurder FNV Bondgenoten.

De hete herfst die is aangekondigd is begonnen, nu iedereen terug is van vakantie.

Even de feiten.

*Wat heeft het CPB nu gezegd over onze cijfers? Dat een aantal alternatieven die wij voorstellen, politiek niet haalbaar zijn. En dat de politiek haalbare alternatieven geen 4 miljard opleveren.

En dat is nu net waarom wij actie gaan voeren, omdat wij ook wel weten dat een aantal
alternatieve plannen (bijvoorbeeld de hypotheekrente-aftrek boven miljoen) in de SER en politiek lastig ligt.

*Wat wel klopt in de berichtgeving, is dat het SER traject moeizaam loopt. Andere partijen leunen achterover. Ook hiervoor geldt weer: alleen onder (onze) druk gaan ze bewegen.

*Het CNV betreurt dat er onjuiste info naar de pers is gelekt. Onder allerlei condities is 67 uiteindelijk niet onbespreekbaar voor ze, maar ze willen de AOW ook op 65 houden,
blijkt uit onze contacten. (zie verder site bedrijvenbond)

De onderhandelingen in de SER kunnen de komende tijd nog alle kanten op gaan, deze
schoten voor de boeg maken daar onderdeel van uit.

Wij houden als FNV onze eigen lijn vast, om de druk op te voeren.

Maandag begint onze eerste actieweek, waarin wij allerlei bedrijven in het land bezoeken,
om mensen te informeren en mobiliseren voor 7 oktober. Als de SER op 1 oktober advies
uitbrengt kunnen wij het kabinet een paar dagen later laten zien, dat ze ons standpunt
niet aan de kant kunnen schuiven.

Wij moeten laten zien dat het anders kan. De overgrote meerderheid van de Nederlandse
bevolking steunt ons. Uit een onderzoek van Maurice de Hond in juni bleek dat 68% van de bevolking verhoging van de AOW geen goede crisismaatregel vindt, deze week bleek zelfs dat 82% het niet eens is met de voorgestelde maatregel.

We moeten druk houden op de onderhandelingen door te laten zien, dat we mensen kunnen mobiliseren.

Kortom: we gaan uit van onze eigen kracht en agenda, en reageren nu niet op berichten
in de media. We creëren het nieuws op onze eigen momenten, en volgende week moet
zo’n moment worden. Naast bedrijfsbezoeken zijn we op dit moment druk met een prikactie, die landelijke media moet trekken.

Enkele alternatieven en hun opbrengst:

· Hypotheekrente boven miljoen niet meer aftrekbaar: levert 3 miljard op
· Zorgtoeslag, premies ZWV: 2 miljard
· Fiscalisering AOW: 1,2 miljard
· Doorwerkbonus afschaffen: 300 miljoen
· Recht op langer doorwerken: 600 miljoen

Dat is bij elkaar al 7.1 miljard en dat is veel meer dan de benodigde 4.2 miljard van het
kabinet. En zo zijn er veel meer alternatieven, zie ook www.fnv.nl

OM ONS KUNNEN ZE NIET HEEN. 65 is 65!

Dit bericht is overgenomen van een communiqué van FNV Bondgenoten