FNV: wees solidair met de strijd van de Griekse vakbonden!

In de aanloop naar de sessie van het FNV ledenparlement op maandag 14 september stuurden Griekse FNV-leden de volgende oproep aan de FNV. Zij vroegen de FNV zich solidair te verklaren met werkende mensen in Griekenland die strijden tegen de bezuinigingen. Komende zondag zijn de nieuwe parlementsverkiezingen.
18 september 2015

Vice voorzitter Catelene Paschier heeft maandag toegezegd de brief als basis te gebruiken voor de discussie op het komende EVV-congres (Europese vakfederatie) over de versterking van vakbondskracht in Griekenland en Europa. Ook heeft zij toegezegd om de brief te gebruiken om binnen de FNV zelf de discussie te voeren over hoe de sectoren en FNV-lokaal afdelingen actieve solidariteit kunnen organiseren met de Griekse vakbeweging.

Beste vrienden van FNV,

Deze zomer heeft de Griekse regering onder ongekende druk van de Eurogroep het derde akkoord met de geldschieters ondertekend. Met dit akkoord krijgt de Griekse staat een lening die de geldschieters weer bevoordeelt, terwijl het volk in verdere armoede wegzakt.
Van de €86 miljard van de nieuwe lening, gaan €25 mld naar de herkapitalisatie van de banken, €54 mld naar aflopende leningen zonder dat de staatsschuld afneemt, en de rest voor de afbetaling van contracten tussen het Rijk en private bedrijven. Uit de uitverkoop van publiek eigendom (opgelegde doel is €50 miljard waarvan €6,3 miljard de komende drie jaren), moet de eerste €25 miljard gebruikt worden voor het afbetalen van de Euro steun aan de banken.

Het is weer duidelijk dat de nieuwe lening, net zoals de vorige twee, niet zal bijdragen aan de economische groei van Griekenland of het verbeteren van de rampzalige omstandigheden waaronder het Griekse volk in leeft. Integendeel, de voorwaarden die de Eurogroep heeft gesteld voor de nieuwe lening houden nog meer bezuinigingen in en nog meer harde neoliberale hervormingen.

De BTW voor voedingswaren en energie zijn al omhoog gegaan, de pensioenen gaan verder omlaag, en de huisuitzettingen worden versneld. Op dit moment is meer dan 25% van de beroepsbevolking werkloos en van de jongeren is dit zelfs 52%. 3 miljoenen mensen hebben geen toegang tot de gezondheidszorg en 60% van de bevolking heeft moeite om de gezondheidskosten te betalen. De mensen die wel werk hebben, krijgen te maken met toenemende mate van flexwerk, gebrek aan arbeidsrechten en salarissen rond €400-500 die in de regel met vertraging, of helemaal niet wordt uitbetaald.

Ander land, zelfde neoliberale logica

De toekomst van de werknemers in Griekenland is afhankelijk van de grote politieke beslissingen van buitenaf. Het neoliberalisme dat alle Europese landen in haar greep heeft, treft Griekenland met het hardste hervormingsprogramma ooit in Europa. Een programma dat volgens de eigen Europese en IMF functionarissen heeft gefaald. In Griekenland wordt een onmenselijk neoliberaal experiment toegepast dat nu naar heel Europa uitwaaiert. Hetzelfde recept wordt ook in Nederland toegepast, steeds sneller en harder.

Afbraak van het sociaal systeem, privatiseringen in de zorg, bezuinigingen, flexwerk, vermindering van arbeidsrechten, tot en met de recente plannen voor verhoging van BTW. Excuus daarvoor is ook voor Nederland dat de staatsfinanciën op orde moeten komen. Echter, het is al bewezen dat in geen enkel land bezuinigingen tot economische groei leiden. Ondanks dat werknemers niet verantwoordelijk zijn voor de hoge staatsschulden, moeten ze toch de rekening daarvoor betalen. De hoge staatsschulden zijn meestal resultaat van de manier waarop banken en andere grote bedrijven opereren in de financiële markten en de directe of indirecte belastingvoordelen die de grote bedrijven (zoals de brievenbusbedrijven in Nederland) genieten.

Maar de weerstand groeit snel in Nederland, net als in Griekenland en in de rest van Europa. Wij vinden dat de Europese arbeidersbeweging een gezamenlijke belang heeft: het beschermen van hun eigen rechten tegen het Europese neoliberale beleid. Bovendien vormt de eenheid tussen werknemers van verschillende Europese landen ook een krachtig antwoord op dubieuze extreem-rechtse geluiden die werknemers uit elkaar proberen te spelen.

Vakbondsactie

De laatste jaren hebben veel sectorale en regionale vakbonden in Griekenland een enorme strijd gevoerd voor de arbeidsrechten. Vaak onder bedreigingen en zelfs fysieke aanvallen door werkgevers en politie. In 2013 werden 47 stakingen georganiseerd, en ruim 44.000 werknemers hebben gestaakt, meestal onder bedreigingen van de werkgevers. Hetzelfde jaar organiseerden de centrale vakbonden GSEE en ADEDY vijf algemene stakingen.

In juli en augustus 2015 hebben al 13 stakingen plaatsgevonden, vooral in transport, kranten, medisch personeel. De werknemers in Griekenland, samen met hun vakbonden, blijven strijden.

De solidariteit van de Nederlandse vakbonden geeft een steun in de rug aan de talloze vakbonden die jarenlang strijden, en een boodschap aan de centrale vakbonden om meer te doen om de arbeiders te steunen. De Griekse werknemers hebben meer dan ooit de solidariteit van Nederlandse lotgenoten nodig. Lotgenoten die in hun eigen land vechten voor hun rechten:

Voor herstel van arbeidsrechten!
Voor afschaffen van staatsschulden overal in Europa!
Van Athene tot Amsterdam stop de neoliberale afbraak!

Met vriendelijke groet,

Griekse leden van FNV