FNV-top op dood spoor met ‘poldergedrocht’ over AOW en pensioen

Dat de weg naar een strijdbare vakbeweging nog lang is mag duidelijk zijn, nu op 14 juli de FNV het poldergedrocht over AOW en pensioen definitief heeft goedgekeurd. Het enige lichtpuntje, zo meldt vakbondsbestuurder Egbert Schellenberg in de nieuwsbrief van bondsnetwerk FNV Vecht voor je Recht, is het feit dat de FNV opnieuw als harde voorwaarde heeft gesteld, dat het kabinet het in zijn geheel moet overnemen. ‘De kans dat dit gebeurt is volgens ons namelijk heel erg klein. Dan moet de FNV-leiding alsnog met de billen bloot.’
19 juli 2010


Foto: vakbondsmanifestatie op de Rotterdamse Coolsingel tegen de verhoging van de AOW-leeftijd (november 2009)

Door Egbert Schellenberg

Nu zijn er genoeg aanwijzingen dat de FNV-leiding met een nieuw kabinet om tafel wil om een breed sociaal akkoord te sluiten. De voorzitter van FNV-Bondgenoten heeft zich inmiddels laten ontvallen dat over WW en ontslagrecht best te praten valt. Zoals wij al eerder hebben uitgelegd, zal de polder slechts dienen om de afbouw van werknemersrechten te faseren. Daarom moeten we daarmee stoppen en in plaats daarvan de macht van het getal inzetten om de afbraak van werknemersrechten te stoppen.

Uitslag referendum

De FNV-leiding voelt zich nu gesterkt door de uitslag van het referendum. Maar zij gaat voorbij aan een te lage respons en men heeft verzuimd met een paar rekenvoorbeelden de effecten van de afspraken helder in beeld te brengen. Ook het effect van het verdwijnen van de ouderenkorting voor de mensen met alleen AOW of een heel klein pensioen wordt verzwegen. De kans dat het AOW en pensioenakkoord als een veenbrand de komende jaren de FNV-top zullen teisteren, is dan ook bijzonder groot.

Een heel groot deel van de mensen is zo ontgoocheld door de manier waarop politiek en vakbeweging de afgelopen anderhalf jaar hebben geopereerd, dat er geen geloof meer is in de mogelijkheid om AOW en pensioen op 65 te houden. PvdA en GroenLinks hebben dit punt al laten varen en iedereen die dacht, dat het bij de populist Wilders wel veilig was, weet nu dat ook hij niet te vertrouwen is. Dat alleen de SP het gaat tegenhouden gelooft men niet. De FNV-leiding heeft in dit proces een beschamende rol gespeeld. Laten we even teruggaan naar eind maart 2010.

Grote woorden in maart 2010

De FNV plaatst op 25 maart 2010 een interview met Agnes Jongerius op haar website in het kader van de verkiezingsspecial. Onder de kop ‘Eerlijk Delen nu en straks’ opent men met de volgende passage: ‘Een toptarief van 60 procent voor de hoogste inkomens vanaf 250.000 euro. Geen renteaftrek meer voor een hypotheek van boven het miljoen. En een inkomensafhankelijke zorgpremie. Het zijn enkele maatregelen uit het FNV-toekomstplan “Visie op Nederland in 2025”, die het meest concreet inhoud geven aan het FNV-adagium “de zwaarste lasten op de sterkste schouders”, oftewel eerlijk delen.’

Iets verderop zegt Jongerius: ‘Neem mensen mee in een wenkend toekomstperspectief’. Nog geen 4 maanden later blijkt dat wenkend perspectief te bestaan uit een lagere AOW-uitkering als je op 65 stopt. Een forse ingreep in de pensioenen, die zomaar een 13% lagere pensioenuitkering op 65 gaat opleveren. Geen afspraken over zware beroepen, terwijl die juist geen mogelijkheden hebben om met langer doorwerken de getrokken gaten te repareren.

Als klap op de vuurpijl is men blijkbaar bereid in het kader van een breed sociaal akkoord ook te morrelen aan de WW en het ontslagrecht. Het mag duidelijk zijn, dat als dit het wenkend toekomstperspectief is van Jongerius, we dat liever aan onze deur voorbij laten gaan. Iemand die binnen een paar maanden tot dit soort gedraai in staat is, raakt logischerwijs alle vertrouwen kwijt. De FNV zit op een dood spoor.

Sociaal Akkoord maart 2009

Het probleem rond de AOW en het pensioen is natuurlijk begonnen met het sociaal akkoord van maart 2009. Toen heeft de FNV-leiding haar leden voorgehouden: stem voor, dan blijft de AOW op 65. Terwijl het kabinetsbesluit de AOW-leeftijd te verhogen onderdeel was van de afspraken. In september 2009 bleek dat de werkgevers de FNV lieten zakken. Dat had iedereen natuurlijk kunnen en moeten zien aankomen.

Maar zelfs toen heeft de FNV niet de logische weg gekozen, het sociaal akkoord alsnog opgezegd en het actietraject in gegaan. Het bleef halfslachtigheid en steeds meer ging de FNV zoeken naar een oplossing in het systeem van AOW en pensioen in plaats van de benodigde miljarden daar te halen waar het zit. De oprisping eind maart 2010 was dan ook meer voor de bühne dan oprecht gemeend.

Het is niet alleen kommer en kwel

In de afgelopen periode hebben wij kunnen vaststellen, dat naast de sectorraad Havens ook het streekvervoer en de kadergroepen bij Shell, DSM en Unilever zich openlijk hebben uitgesproken tegen het akkoord. Op 2 juli heeft de bondsraad van FNV Bondgenoten tegen het akkoord gestemd, ondanks dat in het referendum 76% van de leden die gestemd hadden van Bondgenoten, voor waren. De Bondsraad vond het absolute aantal stemmen te laag om daar rekening mee te houden. Zij had dan ook scherpe kritiek op de voorlichting over het akkoord.

Het hoofdbestuur van Bondgenoten heeft de uitspraak van de Bondsraad naast zich neergelegd en helaas heeft dat niet geleid tot het wegsturen van het hoofdbestuur door de Bondsraad. Maar een dergelijke clash over een dergelijk belangrijk onderwerp is nog niet eerder binnen de FNV voorgekomen. Tel daarbij op de overwinning van de meest linkse kandidaten op het laatste congres van ABVAKABO FNV en je ziet dat de positie van de FNV-leiding minder riant is dan zij in eerste instantie lijkt te zijn.

De strijd gaat door

Of de paarsplus-formatie gaat lukken weten we nog niet, maar dat er een saneerderkabinet komt die de rekening bij de gewone mensen gaat leggen, is wel duidelijk. De kans dat de AOW en het pensioenakkoord ongeschonden worden overgenomen, lijkt ons klein. Extra concessies op de punten WW en ontslagrecht maken die kans groter. Maar dan staat de FNV-leiding toe dat onze rechten op 4 punten worden afgebroken.

Tegen iedereen die overweegt zijn lidmaatschap op te zeggen, zeggen wij: doe dat niet. Blijf binnen de FNV en help ons mee om vanaf de basis een strijdbare vakbeweging op te bouwen. De huidige crisis wordt over het algemeen onderschat. Het casinokapitalisme heeft een systeemcrisis veroorzaakt die nu al 2 jaar de economie in Europa in zijn greep heeft. Grote multinationale ondernemingen hopen op echt herstel vanaf 2012. Sinds de jaren dertig is een dergelijk lange periode van crisis niet meer voorgekomen.

Op 29 september organiseert de ETUC een actiedag. Door heel Europa is er verzet tegen het afbraakbeleid. Vakbonden in België, Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië en Griekenland zijn veel radicaler dan hier. Laten wij hun strijd en voorbeeld gebruiken om ook in Nederland te bouwen aan een strijdbare vakbeweging die de polder de rug toe keert en die in plaats daarvan de barricade verkiest als haar strijdmiddel.

Zie voor meer informatie:
www.etuc.org/a/7407
www.fnvvechtvoorjerecht.nl