FNV moet klimaatakkoord verwerpen

FNV-leden tijdens de de Klimaatmars op 10 maart 2019 (foto: Mathijs de Bruijne)
Het FNV-bestuur heeft besloten om het neoliberale klimaatakkoord dat in juni aan het kabinet werd gepresenteerd met een positief advies voor te leggen aan het ledenparlement. Eerder ondertekende de FNV het akkoord nog niet en trok daarin samen op met Milieudefensie en Greenpeace.
6 november 2019

Het klimaatakkoord ziet klimaatverandering vooral als een business opportunity voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Rotterdamse haven en Schiphol worden in de plannen ontzien, kolencentrales blijven tot net voor 2030 open. De kern van het akkoord komt neer op subsidies voor ‘schonere’ bedrijven. Daaronder valt opvallend genoeg ook het opstoken van ‘biomassa’ (lees: hout) in kolencentrales. Voor huishoudens biedt het akkoord vooral extra belastingen.

Of met dit akkoord de nog veel te beperkte doelstellingen van het Parijsakkoord gehaald gaan worden is nog zeer de vraag. Maar vooral ontziet het de grote bedrijven, deelt het extra geld uit aan de bedrijven en jaagt het gewone mensen op kosten. Noodzakelijke stappen als het hernationaliseren van het openbaar vervoer en de energiesector blijven uit, net als de onteigening en ontmanteling van de fossiele industrie. De grote olie- en gasbedrijven hebben niet alleen grof geld verdiend aan klimaatvernietiging, maar gaven sinds 2010 maar liefst €250 miljoen uit om tegen klimaatbeleid te lobbyen bij de EU.

Het FNV-bestuur vindt dit akkoord goed genoeg om er met een aantal ‘mitsen’ mee in te stemmen. Na het neoliberale pensioenakkoord dreigt het bestuur de FNV daarmee medeplichtig te maken aan een nieuw akkoord dat niet in het belang is van werkenden. Daarbij zou het tekenen van dit akkoord de klimaatbeweging verraden, terwijl de FNV nog medeorganisator was van de massale klimaatdemonstratie in maart.

Dat mag niet gebeuren. De vakbeweging zou een eigen visie op een ambitieuze klimaattransitie moeten ontwikkelen die de pijn legt waar die hoort. Dit akkoord schiet niet slechts tekort, maar zit op een verkeerde neoliberale lijn.