FNV: er is een overweldigende meerderheid voor de fusie, dus die moet er komen

Tot veler verbazing is de geplande fusie tussen de drie grote FNV bonden, FNV Sport en de vakcentrale die uit moest monden in de nieuwe FNV niet doorgegaan. Op het congres van de grootste beoogde fusiepartner FNV Bondgenoten kwam het voorstel tot fusie net een paar stemmen te kort voor de benodigde tweederde meerderheid.
13 oktober 2014

Foto: Ton Heerts spreekt het voorlopige ledenparlement toe, 30 oktober 2012 (Foto: Sebastiaan ter Burg)

Patrick van Klink, afgevaardigde van de sector industrie op het congres van FNV Bondgenoten, is lid van het FNV ledenparlement en groot voorstander van een ongedeelde FNV.

Patrick: ‘Het scheelde geloof ik vier stemmen om een tweederde meerderheid te halen op een totaal aantal van ik geloof 358 stemmen. Een zeer ruime meerderheid van net geen tweederde is dus voor de fusie en het opheffen van Bondgenoten. Een kleine minderheid van iets meer dan eenderde stemde tegen. Het gekke is dat niemand op het congres tegen de fusie heeft gepleit. Er waren sprekers hartstochtelijk voor en er waren mensen die zeiden: ‘We zijn voor, maar gaat het niet te snel, is er wel voldoende zekerheid, zijn er wel voldoende garanties wat betreft de financiën’, enzovoort. Men is bang dat het mis zou kunnen gaan en er is weerstand om FNV Bondgenoten met zijn vertrouwde structuren op te geven.

Wat daarbij ook een rol speelt zijn de ervaringen met de fusie in 1997 van Voedingsbond, Vervoersbond, Industriebond en Dienstenbond waar FNV Bondgenoten uit voort is gekomen. Er waren toen enorme financiële problemen die tot een diepe crisis leidden. Nu is de situatie anders. Er liggen verschillende onderzoeksrapporten over de financiële situatie die aangeven dat de financiële risico’s goed in kaart zijn gebracht en bekend zijn en dat er geen reden is om op dat vlak grote problemen te verwachten. Natuurlijk, niemand kan garanties geven dat het altijd goed gaat na een fusie, ook niet op het vlak van de financiën, maar er is geen reden om daar erg bezorgd over te zijn. Maar er zijn nogal wat mensen die dat vertrouwen niet hebben.’

Oude structuren en posities

‘Men is ook niet zo zeer tegen een fusie, als wel huiverig om Bondgenoten en de huidige structuur op te geven. Twee zaken spelen daarbij een rol. De eerste is het punt van de financiën voor de sectoren. Nu is het zo dat al het geld centraal geïnd wordt en dan op basis van discussies over prioriteiten en op basis van plannen over de sectoren wordt verdeeld. Het ledenparlement gaat daar een centrale rol in spelen in plaats van de huidige bondsraden. Als sector moet je dan dus met een goed plan komen en dat ook kunnen verdedigen. Sectoren kunnen ook extra geld aanvragen voor bepaalde activiteiten, maar ze zijn uiteindelijk wel afhankelijk van de beslissing van het ledenparlement. Daar moet je ook vertrouwen in hebben. Zowel in het feit dat het ledenparlement daar verantwoord mee om zal gaan als met het feit dat je zelf vanuit de sector in staat bent om een goed plan te maken en daar een meerderheid voor te winnen. Maar’, voegt hij daar aan toe, ‘als je er al niet van overtuigd ben dat je binnen de bond de anderen van het belang van je plannen kan overtuigen hoe moet dat dan in de strijd in je eigen sector?

‘Die centralisatie van de financiën is van groot belang,’ gaat Patrick verder, ‘dat is een kwestie van solidariteit. Op basis daarvan kan je in sectoren waar de bond (nog) niet zo sterk staat, maar waar wel belangrijke zaken spelen, toch een vuist maken en actie voeren Kijk bijvoorbeeld nu naar de zorg. Dat soort acties zijn voor de hele FNV van belang en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de acties van de schoonmakers de afgelopen jaren. Maar veel mensen in bepaalde sectoren zijn bang dat ze met de fusie de greep op die financiën kwijt raken.

‘Dat is het andere punt dat mijns inziens een rol speelt. Mensen zitten nu in bepaalde structuren, bijvoorbeeld in de Bondsraad van Bondgenoten en ze weten dat ze daar zeggenschap hebben en greep op bepaalde beslissingen. De spelregels veranderen en het spel moet op een andere manier gespeeld worden. De macht komt te liggen bij de sectoren en bij het ledenparlement. Je moet andere samenwerkingsverbanden zoeken, met andere groepen en sectoren. Met enkel samenwerken met sectoren binnen je eigen bond kom je er niet. Er zijn twee sectoren in Bondgenoten, de uitkeringsgerechtigden en vervoer die samen net ongeveer eenderde van de stemmen hebben. En die zijn bang om bij vernieuwing die positie kwijt te raken. Dat speelt al een hele tijd. Bij allerlei zaken waar een verandering van de statuten en dus een tweederde meerderheid noodzakelijk is blokkeren deze twee sectoren veranderingen. Wij zijn er niet in geslaagd om die mensen te overtuigen, om voldoende vertrouwen te winnen Dat je risico’s moet nemen om met je leden te werken in plaats van voor je leden. Om te vertrouwen in samenwerken in plaats van te blijven hangen in eigen angst en twijfel.’

Overweldigende meerderheid

‘Het rare is dat er nu binnen Bondgenoten een ruime meerderheid van bijna tweederde voor een fusie is en binnen FNV als geheel een overweldigende meerderheid, want de congressen van de andere bonden hebben met een hele grote meerderheid voor de fusie gestemd. Binnen de FNV is het dus maar een kleine minderheid die tegen heeft gestemd en daarmee de fusie blokkeert. Ik denk ook dat een deel van de tegenstemmers ook niet de fusie heeft willen blokkeren, maar vooral een signaal af willen geven duidelijk heeft willen maken dat het niet te snel moest gaan en dat er over een aantal zaken nog meer duidelijkheid of nog meer zekerheden moeten komen. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet, waar die mensen zich op verkijken is dat je niet nu tegen de fusiepartners kan zeggen we wachten nog even, we willen nog wat verder onderhandelen en wat meer zekerheden hebben. Ook voor de fusie partners, die natuurlijk ook op bepaalde punten water bij de wijn hebben gedaan, ligt nu natuurlijk ook alles weer open. En de frustratie is daar terecht heel groot.’

Hoe verder?

‘Het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten is afgetreden. De macht ligt nu helemaal bij de bondsraad. Ik denk dat daarin de verhoudingen ongeveer gelijk liggen als op het congres. Dat betekent dat er een ruime meerderheid voor de fusie is en een minderheid tegen. Wat er volgens mij zou moeten gebeuren is dat het hoofdbestuur gevraagd wordt weer haar taken op te nemen, aangevuld met een aantal kaderleden uit verschillende sectoren die veel vertrouwen van de leden hebben. Dat bredere bestuur zal dan zo snel mogelijk een nieuw congres bij elkaar moeten roepen. En in die tussentijd zullen de leden in de sectoren beter geïnformeerd moeten worden, zal er meer vertrouwen gewonnen moeten worden. Want dat was nu volgens mij het probleem. Een deel van de mensen was er niet zeker van dat alles voor de fusie goed geregeld was. Er waren nog een heleboel vragen en onzekerheden.

‘We moeten nu een duidelijke campagne voeren voor de fusie. We moeten de tegenstemmers en de twijfelaars duidelijk maken dat we dit proces niet langer kunnen rekken. Dat er snel weer een krachtige FNV moet komen. Er staat veel op het spel. We worden als werknemers op allerlei vlakken bedreigd en hebben een sterke eensgezinde vakbeweging nodig, nu meer dan ooit. Het zal ook voor de tegenstemmers de komende tijd duidelijk moeten worden dat het zo niet kan, dat dit de bond verlamt. Dat we ons geen vakbond kunnen permitteren die nog een hele tijd vooral met zichzelf bezig is. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen. Je kan natuurlijk best je twijfels hebben maar na een zo lang proces moet je op een goed moment je knopen tellen en een besluit nemen en daar dan ook voor staan. Het kan niet zo zijn dat een kleine minderheid de boel blijvend blokkeert.

‘Op de website van Bondgenoten stromen sinds het bekend worden van de uitslag van het congres de reacties binnen. Veel leden zijn woedend. Zij zien dit ook als een gemiste kans en begrijpen niet hoe een minderheid met name uit twee sectoren dit desastreuze besluit heeft kunnen forceren. Het is dan ook belangrijk dat er vanuit de hele FNV een duidelijk signaal komt. We kunnen en mogen deze kans niet uit onze handen laten glippen. We moeten de nee-stemmers snel op andere gedachten brengen.

‘Aanstaande vrijdag (10 oktober) is er een vergadering van het FNV ledenparlement. Dat is het direct door de leden gekozen orgaan dat alle FNV leden vertegenwoordigt. Ik roep alle leden van het ledenparlement op om zich duidelijk uit te spreken voor de fusie en alles in het werk te zetten dat die er zo snel mogelijk komt.’

Dit bericht is overgenomen van Grenzeloos.