Steun de Internationale Socialisten!

Als Internationale Socialisten ontvangen we geen subsidie en doen we niet aan reclame. Met onze financiële campagne hopen we in december en januari 5.000 euro op te halen. Hiermee kunnen we volgend jaar weer actie-initiatieven nemen. Vind je het belangrijk wat we doen? Steun ons!
20 december 2020

Deze periode schreeuwt om een links met lef. Een links dat met analyses komt van deze meervoudige crisis van het kapitalisme en een revolutionaire breuk met dit systeem propageert. Een links ook dat zich realiseert dat daadwerkelijke verandering van onderaf komt en zich richt op het bouwen van bewegingen en het versterken van zelforganisatie op werkplekken. Dit is waar we als Internationale Socialisten aan hopen aan bij te dragen.

Zo hebben we ons de afgelopen jaren in de klimaatbeweging gestort. In veel steden bouwen we aan coalities tussen verschillende klimaatorganisaties. Hierbinnen beargumenteren we voor het formuleren van eisen die werkende mensen aan boord kunnen trekken en de pijlen richten op de fossiele industrie. De actiedag tegen de klimaatcrisis op 14 maart, het weekend voor de verkiezingen, moet zo groot mogelijk worden.

Hiernaast staan ideeën voor ons centraal. Zo stonden we jarenlang bijna alleen in onze analyse van het fascisme bij Forum voor Democratie. De crisis in FvD heeft ons hierin gelijk gegeven. Het antisemitisme en de nazi-sympathieën liggen nu op straat, maar het is helemaal niet vanzelfsprekend dat FvD hiermee geïsoleerd komt te staan. Daar is juist een sterke antifascistische beweging op straat voor nodig.

Draag bij aan onze financiële campagne!

Vind je het werk van ons belangrijk? Steun ons. We ontvangen geen subsidie en doen niet aan reclame. Voor onze financiën zijn we compleet afhankelijk van onze leden, donateurs en lezers. We beseffen dat voor veel van onze sympathisanten deze periode financieel zwaar is. We doen een dringend beroep op alle mensen die het kunnen missen bij te dragen aan onze financiële campagne.

Zo kun je bijdragen:

Doe een eenmalige bijdrage!

Donaties kunnen worden overgemaakt naar NL14 INGB 0004 9828 52 t.n.v. Internationale Socialisten te Amsterdam, o.v.v. ‘financiële campagne’.

Donaties kunnen ook via Ideal worden gedaan:

Bedrag

 

Word vaste donateur!

Via onderstaand formulier kun je vaste donateur worden. Mensen die maandelijks een bedrag laten afschrijven, ontvangen automatisch ook de krant in de bus. Hiermee steun je ons op structurele basis.

  Privacy

  Gegevens worden veilig over SSL verstuurd en niet online bewaard.

  Personalia

  Adres
  Financieël


  Met een doorlopende machtiging geeft u toestemming aan de Vereniging Internationale Socialisten om maandelijks een incasso-opdracht te sturen naar uw bank en geeft u toestemming aan uw bank om overeenkomstig deze opdracht het bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 56 dagen / 8 weken laten terugboeken door uw bank. Ons IncassantID is: NL81ZZZ341167220000

  Nieuwsbrief


    Ja, stuur mij de nieuwsbrief.


   

  Giften aan de Internationale Socialisten zijn belastingaftrekbaar.