Europese anti-oorlogsactivisten plannen protest

Afgelopen weekend kwamen ruim 400 anti-oorlogsactivisten bijeen op een Afghanistan conferentie in Hannover. De centrale vraag was hoe de druk op het terugtrekken van de troepen verder opgevoerd kan worden.
12 juni 2008

Door Maina van der Zwan

De stemming was strijdbaar. Dit was geen praatgroepje, maar een samenkomst van activisten uit heel Europa die toegewijd zijn aan het heropbouwen van de diverse anti-oorlogsbewegingen. De ruggengraat van de conferentie werd gevormd door de nieuwe linkse partij in Duitsland, die Linke. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de vakbeweging, mensenrechtenorganisaties, studentengroepen, ngo’s, religieuze vredesorganisaties en afgevaardigden uit twaalf verschillende landen.

Voor de Duitse anti-oorlogsbeweging was dit een heel belangrijk moment. Duitse troepen zijn voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog uitgezonden en er zijn plannen om de steun aan de Navo operatie uit te breiden. In september beslist het parlement over het uitzenden van speciale commando’s die overal ingezet kunnen worden. Dit terwijl een meerderheid van de bevolking voor terugtrekking is. Daarom is de Duitse beweging nu al aan het mobiliseren voor een massaprotest op 20 september.

Spreker na spreker benadrukte het groeiende anti-oorlogssentiment. Hoe langer de bezetting voortduurt hoe dieper het land zal wegzakken in een geweldspiraal. De wanhopige situatie in Irak is een waarschuwing van formaat. Onlangs zei Navo-baas Jaap de Hoop-Scheffer nog dat ‘Afghanistan Europa’s Irak is’. Dat moet genoeg zeggen over de verantwoordelijkheid die de Europese anti-oorlogsbeweging heeft in het afdwingen van een aftocht. Joseph Gerson, een vooraanstaande woordvoerder van de Amerikaanse vredesbeweging, benadrukte dat zolang een brede coalitie meedoet aan de oorlog tegen Afghanistan, Bush er in eigen land mee weg kan komen dat dit een ‘goede oorlog’ is.

De cruciale vraag blijft hoe een groeiend anti-oorlogssentiment omgezet kan worden in politieke druk. In Duitsland neemt Die Linke het voortouw in het opbouwen en verbreden van protest tegen de oorlog. Norman Paech, parlementslid voor die Linke, riep op om de komende maanden alles uit de kast te halen voor de demonstratie op 20 september.

Ook voor de internationale deelnemers stond een belangrijke mobilisatie op de agenda. In mei 2009 viert de Navo haar zestigjarige bestaan. Gezien de crisis waar ze zich in bevinden zal de situatie in Afghanistan het centrale onderwerp zijn, dit naast verdere uitbreiding en voorstellen om het gebruik van nucleaire wapens vast te leggen in haar ‘veiligheidsstrategie’. Genoeg redenen voor de conferentie in Hannover om plannen te maken voor een massademonstratie en een ‘tegentop’. De voorbereidingen zien er goed uit. Activisten uit Frankrijk anticiperen een grote mobilisatie omdat president Sarkozy onlangs heeft aangekondigd weer een centrale rol in de Navo(-operaties) te willen spelen. In Polen en Tsjechië is het verzet tegen Amerikaanse bases aan het groeien.

De protesten rond de Navo-top in mei zullen een belangrijke krachtmeting worden tussen de pulieke opinie en Westerse krijgsheren. Zestig jaar Navo is zestig jaar van oorlog, massavernietigingswapens en vernietiging te veel. Hoog tijd voor een vervroegd pensioen.