Europese actiedag vakbonden op komst tegen bezuinigingsbeleid

Onder de leus ‘NEE tegen bezuinigingen, prioriteit voor banen en groei!’ roept de Europese Vakbondsfederatie ETUC op voor een Europese actiedag op woensdag 29 september. De vakbonden zetten in op een grote demonstratie in Brussel, maar in diverse landen wordt ook op nationaal niveau actie gevoerd. Zo roepen vakbonden in Spanje en Griekenland op voor een algemene staking die dag. Ook vanuit Nederland wordt busvervoer naar Brussel voorbereid.
8 juli 2010

Uit de oproep van de ETUC:

Europese manifestatie en actiedag
Brussel 29 september 2010
NEE tegen bezuinigingen, prioriteit voor banen en groei!

Omdat bezuinigingsmaatregelen Europa in recessie kunnen brengen en resulteren in zelfs meer werkloosheid.

De financiële crisis heeft Europa in de ergste situatie gestort sinds de jaren dertig: 23 miljoen werklozen, miljoenen burgers in een kwetsbare en onzekere positie, en groeiende sociale spanningen in heel Europa. Als antwoord op deze situatie zijn Europese regeringen slechts in staat geweest om bezuinigingsmaatregelen in stelling te brengen, die negatieve gevolgen zullen hebben voor maatschappelijke solidariteit en groei.

Wij hebben de crisis niet veroorzaakt. De rekening moet betaald worden door banken, niet door arbeiders. We verzetten ons tegen:

• Bezuinigingsplannen in Europa, het snijden in lonen en pensioenen
• Onzekerheid en werkloosheid onder jonge en minder jonge arbeiders
• Sociale achteruitgang en het dereguleren van arbeidsvoorwaarden
• Armoede en sociale uitsluiting
• Toenemende maatschappelijke ongelijkheid

Omdat we een socialer Europa willen met meer solidariteit voor Europese burgers, speciaal voor jongeren, gepensioneerden en vrouwen. We eisen:

• Toegang tot kwalitatieve banen, stabiele banen en een betere opleiding voor allen
• De garantie van een redelijk loon
• Sterke maatschappelijke bescherming, de enige garantie voor sociale cohesie en solidariteit
• Bescherming van koopkracht
• Een garantie van betere pensioenen
• Kwalitatieve publieke diensten, beschikbaar voor allen

Omdat we duurzame groei willen. We eisen:

• De invoering van een belasting op financiële transacties
om een publiek investeringsbeleid te garanderen
• De ontwikkeling van duurzaam en dynamisch industrieel beleid
gebaseerd op koolstofarme groei
• Grotere fiscale coördinatie en transparantie om
sociale dumping in Europa te voorkomen

NEE tegen bezuinigingen en onzekerheid in Europa
JA voor een Europa van werkgelegenheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit!

European Trade Union Confederation (ETUC) www.etuc.org