Europese actiedag #14N – ook protest in Nederland

Op woensdag 14 november vinden in heel Europa acties plaats tegen het afwentelen van de gevolgen van de euro- en bankencrisis op de mensen die deze niet hebben veroorzaakt: de werkenden, de werklozen, de gepensioneerden en de studenten. Deze acties zijn een initiatief van de Europese vakbeweging. Het Rotterdams Actiecomité van FNV Bondgenoten, Abvakabo en Bouw roept iedereen op om deel te nemen aan een protest bij het hoofdkantoor van Unilever.

9 november 2012

Uit de oproep van het actiecomité:

17000 miljard ligt er in de belastingparadijzen. Maar wij moeten bezuinigen. Het nieuwe regeerakkoord van Samsom en Rutte laat de inkomens dalen en de winsten toenemen. De hoogste inkomens worden ontzien, de midden inkomens betalen het herstel van de winsten van banken en grote bedrijven. Ondanks de stijging van die winsten neemt de werkloosheid toe.

Men zegt dat de schulden niet moeten worden doorgeschoven naar de toekomstige generatie, maar jongeren worden na hun studie direct met een schuld opgescheept. Maatschappelijke voorzieningen en de zorg staan onder druk. Thuiszorg dreigt helemaal te verdwijnen. Bijstand voor alleenstaande gaat naar 70% van het minimumloon. Werken onder het minimumloon wordt zo niet alleen mogelijk maar feitelijk opgelegd.

Het Rotterdams Actiecomitee van FNV Bondgenoten, ABVA/KABO FNV en FNV Bouw roept iedereen op om ook mee te doen met dit Europese protest. Kom daarom op 14 november om 9.30 naar het hoofdkantoor van Unilever op het Weena. Toevallig vinden daar onderhandelingen plaats tussen de vakbonden en Unilever over het uitbesteden van de facilitaire diensten. Unilever biedt hierbij zelfs minder dan wettelijk noodzakelijk is. De getroffen medewerkers behouden niet hun arbeidsvoorwaarden maar krijgen slechts een overgangsregeling. Ook wij vinden dit onaanvaardbaar en een zich sociaal en duurzaam noemend bedrijf onwaardig.

Unilever is een van die grote bedrijven die profiteren van het Europa van het grote geld, het Europa van afbreken van rechten van gewone mensen. Unilever maakt steeds grotere winsten. Door het verdwijnen van de Europese grenzen wordt productie gecentraliseerd en fabrieken gesloten. Diensten worden uitbesteed zodat medewerkers onder CAO’s met minder rechten en meer flexibiliteit vallen.

De echte winsten worden niet meer gemaakt in het land waar producten worden verkocht en gemaakt. Maar zoals bij alle grote multinationals staat het echte hoofdkantoor in Zwitserland. Zo warm lopen de captains of industrie voor de Europese integratie. Wel de lusten niet de lasten.

Maar er wordt terug gevochten voor het behoud van werk zoals de werknemers van de Unilever thee fabriek in Gémenos (Frankrijk) doen. Op 14 november laten ook zij hun protest horen. Net als gepensioneerden in Griekenland die niks over houden van hun pensioen.Net als de jongeren in Spanje die opgeleid zijn lijken werkloosheid.

Laat je hart spreken en kom 14 november naar het Weena. Laat zien dat ook jij het niet eens bent met dit beleid van afbraak van onze voorzieningen, onze rechten en onze werkgelegenheid. Laat deze actie een begin zijn. 2013 moet ons jaar worden! Het jaar dat een strijdbare vakbond weer het initiatief neemt. Wat in Griekenland gebeurt, wat bij de Unilever gebeurt, wat bij de thuiszorg gebeurd kan ook jou overkomen. Kom allen!

Verzamelen:
09.30, Hoofdkantoor Unilever
Weena 455, Rotterdam

Andere #14N protesten in Nederland:
Amsterdam: FNV flyeractie Centraal Station, 07.00-09.00. Aanmelden bij Hans (06-24230124)
Den Haag: Rondje Binnenhof, 14.00-19.00, Plein
Tilburg: Rondje Heuvel, 14.00, Heuvel

Meer info over #14N:
FNV: 14 november: Europese dag van actie en solidariteit
Internationaal: European Strike

Lees ook: Algemene staking Zuid-Europa moet springplank zijn