Europees antikapitalistisch links en de verkiezingen

21 april 2009

NPA in Straatsburg
Foto: Jos van Zetten / bekijk hier meer foto’s van de protesten in Straatsburg

Op de avond vooraf aan de protesten tegen de NAVO vond in Straatsburg een conferentie plaats van Europese antikapitalistische partijen. De conferentie werd georganiseerd door de NPA, de Nieuwe Antikapitalistische Partij in Frankrijk, die in de peilingen naar voren komt als serieuze tegenkracht tegen Sarkozy. Op verzoek van de NPA plaatsen we hier de slotverklaring van de conferentie.

De komende Europese verkiezingen vinden plaats tijdens de ergste crisis die het kapitalisme heeft gekend sinds 1929. De crisis is economisch, sociaal en financieel, een crisis van de banken, een voedselcrisis en een klimaatcrisis. Dit is een wereldwijde, algemene crisis. Regeringen geven honderden miljarden aan de banken, maar op hetzelfde moment worden miljoenen arbeiders ontslagen. De werkloosheid explodeert. Koopkracht en lonen dalen. De verwoesting van de publieke diensten gaat door.

Niet de gewone mensen en de arbeiders zouden moeten opdraaien voor de crisis, maar de kapitalisten! Het beleid van de Europese Unie is verworpen in de referenda in Frankrijk, Nederland en Ierland. Wij verwerpen de plannen van de EU-regeringen, die de banken redden maar niet de bevolking. Daarom brengen we het volgende noodplan voor sociale voorzieningen en democratie naar voren:

* Geen ontslagen! Een vaste baan met een eerlijk loon voor iedereen!
* Voor een stijging van het loon of inkomen in elk land voor arbeiders, werklozen en gepensioneerden!
* De harmonisatie naar boven toe van sociale rechten in Europa: invoering van een minimumloon, arbeidstijdverkorting zonder loonmindering, pensioenen en een sociaal vangnet!
* Europese samenwerking voor de sociale bescherming van de werklozen en de armen, en gezamenlijk beleid voor het behoud van publieke pensioenen!
* Voor de verdediging en uitbreiding van publieke diensten in heel Europa!
* Voor een publiek zorgstelsel met gelijke toegang tot medische diensten voor iedereen!
* Voor de verdediging van publiek onderwijs: intrekking van de afspraken van Bologna!
* Nee tegen de betaling van de tekorten van omvallende banken. Voor de creatie van een publiek bankensysteem onder democratische controle! Voor de sluiting van offshores! Europese landen moeten het voorbeeld geven door offshores op hun eigen grondgebied te sluiten, die verantwoordelijk zijn voor tweederde van de offshore contracten in de wereld!
* Voor het schrappen van de schulden van de Derde Wereld!
* Voor de verdediging van ‘illegalen’, en voor gelijke rechten voor alle inwoners in Europa, of ze nu ‘autochtoon’ zijn of uit een ander land komen!
* Voor de legalisering van alle ‘illegale’ immigranten!
* Voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen!
* Voor vrouwenrechten, het recht op gratis en veilige voorbehoudsmiddelen en abortus!
* Voor de rechten van lesbiennes, homo’s en transseksuelen, en voor gelijke rechten voor homoseksuele en heteroseksuele stellen!
* Voor de intrekking van anti-terreurwetgeving en uitzonderlijke bevoegdheden!
* Voor een ecologisch Europa! Om effectief te vechten tegen klimaatverandering hebben we publieke diensten nodig voor de productie en distributie van energie, onder supervisie van het personeel en de consumenten! Ook voor transport en huisvesting moeten we publieke diensten ontwikkelen!
* Nee tegen oorlog! Opheffing van de NAVO en alle Europese militaristische instituten! Terugtrekking van de troepen uit Irak en Afghanistan! Terugtrekking van het Israëlische leger uit de West Bank en een einde aan de blokkade van Gaza! Erkenning van alle nationale rechten van het Palestijnse volk!

Terwijl we de bijzonderheden van elk land in het oog houden, zijn we vastbesloten om het verzet tegen de aanvallen van werkgevers en regeringen internationaal dichter bij elkaar te brengen. Tegelijk willen we de voorwaarden scheppen voor het ontstaan van een politiek alternatief en een antikapitalistische pool, gebaseerd op sociaal protest. Een alternatief dat staat voor een Europa van sociale rechten, en elke steun of medewerking weigert aan sociaal-liberale regeringen met sociaal-democratische partijen van centrum-links.

Wat nodig is, is een breuk met de logica van het kapitalisme. In dat opzicht plaatst Europees Antikapitalistisch Links deze doelen in het perspectief van de strijd voor een 21ste eeuws socialisme, en verbindt het zich aan het heropenen van het debat over een nieuwe verdeling van welvaart, bezit en democratie. Op deze basis zullen de ondergetekende organisaties zich in de komende weken mengen in de Europese Verkiezingen.

Frankrijk: Nouveau Parti Anticapitaliste
Groot-Brittannië: Socialist Party, Socialist Workers Party
Griekenland: Antarsia (Antikapitalistische Coalitie) en de organisaties DEA, KEDA, KOE, Kokkino, Roza, Xekinima van Syriza (Radicaal Linkse Coalitie)
Italë: Sinistra critica
Polen: Polska Partia Pracy
Portugal: Bloco de Esquerda
Schotland: Scottish Socialist Party
Spanje: Izquierda Anticapitalista
Zweden: Socialistiska Partiet
Zwitserland: Gauche Anticapitaliste, Mouvement pour le Socialisme, SolidaritaS

Verschillende van deze partijen zullen vertegenwoordigd zijn op het slotdebat van het Marxisme Festival 2009: “Europa in verzet: wij gaan de crisis niet betalen!” Met: Sara Farris (Critica Sinistra, Italië«), Sotiris Kontogiannis (SEK, Griekenland), Volkhard Mosler (Die Linke, Duitsland), Lindsey German (Socialist Workers’ Party, VK), Jean-Yves Lesage (Nouveau Parti Anticapitaliste, Frankrijk) en Peyman Jafari (Internationale Socialisten). Kijk hier voor meer informatie.