Escalatie vanuit de lucht

De Verenigde State escaleren hun oorlog tegen Afghanistan vooral door middel van steeds heviger luchtaanvallen. Een
21 december 2007

rapport van het Center of Stategic and International Studies laat dat zien. Aan de hand van een handvol grafieken en een tabel is dat zichtbaar te maken.

luchtaanvallen Irak en Afghanistan

OIF is Operation Iraqi Freedom, de Amerikaanse oorlogvoering in Irak. OEF is Operation Enduring Freedom, de Amerikaanse oorlog in Afghanistan.

luchtaanvallen Irak

Hierboven de grafiek voor Irak. Hieronder die voor Afghanistan. Het beeld spreekt nogal voor zichzelf.luchtaanvallen Afghanistan
Gevonden via de linkse weblogs Heathlander en Lenin’s Tomb, waar je meer gegevens, achtergronden en verwijzingen kunt vinden.