Energiemaffia gesteund door staat

De concurrentie tussen de grote olie- en gasbedrijven is feller dan ooit. Hun zoektocht naar fossiele brandstoffen gaat onverminderd verder, terwijl de waarschuwingen vanuit de klimaatwetenschap zich opstapelen.
20 januari 2014


Door Danny van Hulst

De macht van de energielobby bleek medio oktober, toen de Magrittegroep (tien grote Europese energieleveranciers) in Brussel aan het lobbyen was voor het stoppen van subsidies aan duurzame energie. Dat is nogal brutaal: momenteel zijn de Nederlandse subsidies van fossiele energie bijna vier keer zo hoog als die van groene energie (5,6 tegen 1,5 miljard euro). Ze waarschuwden dat ‘verstoring van de markt’ zou kunnen leiden tot energie-blackouts.

Regeringen in de VS, Rusland en Europa helpen gedienstig mee in hun jacht op hogere winsten. Rusland klaagde in Moermansk dertig Greenpeace-activisten aan voor hun protest bij een olieplatform van Gazprom in het Noordpoolgebied. De activisten, die inmiddels meer dan een maand in de gevangenis zitten, werden hardhandig gearresteerd en aangeklaagd voor piraterij (!) – deze eis is intussen ‘verzacht’ naar hooliganisme. Greenpeace, dat in de veertig jaar dat het bestaat nooit eerder is aangeklaagd voor het gebruik van geweld, voert een lange campagne voor het beschermen van de Noordpool tegen het boren naar meer olie.

Een eerdere Greenpeace-actie, Save the Arctic, vond plaats in september 2012 bij benzinestations van Shell in Nederland. Achttien activisten werden voor de rechter gesleept voor economische schade.

Het arresteren, aanklagen en gevangenhouden van milieuactivisten is helaas niets nieuws. In Balcombe werden anti-frackingactivisten ook gearresteerd, terwijl in Pennsylvania een schikking kwam tussen een gedupeerde familie en schaliegasproducent Range Resources Corp (een belangrijk olie- en gasbedrijf in de VS). Het werd de kinderen daarbij wettelijk verboden om zelfs maar iets over schaliegas te zeggen!

In Groot-Brittannië klaagde EDF Energy 21 No Dash for Gas-activisten aan voor het bezetten en sluiten van een nieuwe gasfabriek, en eiste 5 miljoen pond schadevergoeding. Door deze actie bleef 20.000 ton aan CO2-emissies uit. Na grote protesten, verlies van klanten en een Facebook-petitie met 64.000 handtekeningen moest EDF de klacht laten vallen.

Maar deze ‘corporate bullying’ tegen milieuactivisten is een poging om activisten en omwonenden te intimideren en zo effectieve acties tegen klimaatverandering te ondermijnen.

De laatste waarschuwingen uit het IPCC-rapport hebben regeringen niet overtuigd om het huidige klimaatbeleid flink aan te passen en de broeikasgassen drastisch te verminderen. We zien precies het tegenovergestelde, met plannen voor de ‘schalierevolutie’ in Europa en een toenemende concurrentiestrijd om de grondstoffen in de Noordpoolregio.

De inzet van milieu- en mensenrechtenorganisaties kan niet zonder een massale milieubeweging van onderop. Deze protesten moeten worden gekoppeld aan een bredere beweging tegen kapitalisme en winst ten koste van alles.