Elzinga schoffeert FNV-democratie opnieuw

Foto: fnv.nl
FNV-voorzitter Tuur Elzinga opent de aanval op critici binnen de vakbeweging. Elzinga is verantwoordelijk voor het zeer slechte pensioenakkoord, dat de deur openzet voor de volledige privatisering van de oudedagsvoorziening.
10 mei 2022

Het nieuwe stelsel biedt werkenden geen enkele garantie meer – ze moeten helemaal afwachten wat ze uiteindelijk terugzien van het geld dat ze aan premie betalen. Ook wordt de deur opengezet naar commerciële spelers die de pensioenfondsen vroeg of laat zullen wegdrukken en een groot deel van het uitgestelde loon alsnog als winsten in eigen zak zullen steken.

Elzinga drukte het slechte akkoord door bij zijn achterban door hen eenzijdig en incorrect te informeren. Hij chanteerde de leden door met opstappen te dreigen als zij niet instemden. Sindsdien is er niets terecht gekomen van alle mooie beloften. Mensen in zware beroepen zouden eerder kunnen stoppen met werken, maar daar is in de praktijk nauwelijks sprake van. Er zou een einde komen aan de pensioenkortingen, maar die gingen gewoon door. Dat daar nu eindelijk verandering in komt heeft niets met het akkoord en alles met de inflatie te maken.

Nu de behandeling van de nieuwe wet in zicht komt wil Elzinga de regering helpen door critici in de bond het zwijgen op te leggen. In een interview betitelde hij deze critici – 25 procent van de leden – als ‘pensioenwappies’. De meerderheid van de sectorraad Senioren die zich tegen het akkoord uitsprak zette hij weg als ‘nog geen twee handen vol mensen… Die kunnen niet spreken namens alle senioren binnen FNV’.

Jan de Jong, de voorzitter van FNV Senioren, werd zelfs geroyeerd omdat zijn kritiek ‘de FNV [zou] schaden’! Datzelfde kan met veel meer recht over Elzinga gezegd worden. Als er namelijk iets is dat de vakbeweging en haar leden schade toebrengt dan is het de bereidheid om verworven rechten af te staan, in plaats van te verdedigen. Deze autoritaire bureaucraat moet met pek en veren de bond uit. Het pensioenakkoord moet worden opengebroken en de FNV moet zich weer gaan verzetten tegen de pensioenafbraak.