Eisen van de arbeiders in de revolutie

Afgelopen zaterdag zijn ongeveer veertig Egyptische stakingsleiders bijeengekomen en hebben het onderstaande programma opgesteld. Zij vertegenwoordigen delen van de arbeidersklasse die in de afgelopen periode en gedurende de revolutie grote stakingen hebben georganiseerd. De stakingsleiders van de textielstad Mahalla konden niet bij het overleg aanwezig zijn in verband met acute onderhandelingen over hun eigen staking, maar hebben verklaard de eisen te ondersteunen.
22 februari 2011

Foto: Kamal Abu Eita, president van de onafhankelijke vakbond van belastingambtenaren, voert leuzen aan bij een protest tegen de corrupte Egyptische vakbondsfederatie, 15 februari 2011, Caïro (foto door Hossam El-Hamalawy)

—————————————————–

Verklaring van onafhankelijke Egyptische vakbondsactivisten

Caïro, 19 februari 2011

Revolutie – Vrijheid – Sociale rechtvaardigheid

Eisen van de arbeiders in de revolutie

Helden van de 25 Januari Revolutie! Wij, arbeiders en vakbondsleden van
verschillende werkplekken, hebben in de afgelopen periode de stakingen, bezettingen en demonstraties van honderdduizenden arbeiders in Egypte gezien. Wij achten het wenselijk om de eisen van de verschillende stakende arbeiders te verenigen zodat deze deel uitmaken van de doelen van de revolutie, die door het Egyptische volk is gemaakt en waarvoor de martelaren hun leven hebben gegeven. Wij presenteren jullie een arbeidersprogramma met eisen die het sociale aspect van de revolutie herbevestigen en kunnen voorkomen dat de revolutie wordt afgenomen van degenen die er de vruchten van zouden moeten plukken.

Dit zijn de eisen die wij al voor de 25 Januari Revolutie hebben gesteld en die samen de voorbode vormden voor haar succes:

1. Verhoging van het minimumloon en pensioenen, en een verkleining van de kloof tussen de hoogste en laagste inkomens, zodat het hoogste inkomen niet groter is dan vijftien maal het laagste inkomen. Dit om recht te doen aan het principe van sociale rechtvaardigheid waar de revolutie in eerste instantie voor uitgebroken is. Sociale voorzieningen voor werklozen en regelmatige loonsverhogingen die gekoppeld zijn aan de stijgende prijzen.

2. Vrijheid om onafhankelijke vakbonden te organiseren, zonder voorwaarden of beperkingen, en bescherming van vakbondsleden en vakbondsleiders.

3. Het recht van arbeiders en bedienden, boeren en hoger opgeleiden op werk en bescherming tegen ontslag. Tijdelijke banen moeten omgezet worden in banen met vaste contracten en ontslagen werknemers moeten hun baan terugkrijgen. We willen af van alle smoesjes voor het in dienst nemen van werknemers met tijdelijke contracten.

4. Hernationalisatie van alle geprivatiseerde bedrijven en een volledige stopzetting van het beruchte privatiseringsprogramma dat onder het overleden regime onze nationale economie vernielde.

5.
– Ontslag van alle corrupte managers die zijn aangesteld in bedrijven met het doel om ze uit te kleden en te verkopen.
– Het inperken van het gebruik van consultants die ouder zijn dan de pensioensgerechtigde leeftijd, en samen drie miljard uit het nationale inkomen opslokken. Dit om werkgelegenheid voor de jongeren te creëren.
– Een terugkeer naar het reguleren van prijzen van goederen en diensten om deze laag te houden en zo de armen te ontlasten.

6. Het recht van Egyptische arbeiders om te staken, sit-ins te organiseren en op vreedzame wijze te demonstreren. Dat geldt ook voor degenen die nu tegen de overblijfselen van het mislukte regime staken en de managers die aan hun bedrijven zijn opgedrongen met het doel ze uit te kleden alvorens te verkopen. Wij zijn van mening dat als deze revolutie niet tot een eerlijke verdeling van welvaart leidt, zij niets waard is. Vrijheid is niet compleet zonder sociale vrijheid. Het stemrecht is van nature afhankelijk van het recht op brood.

7. Gezondheidszorg is een noodzakelijke voorwaarde voor het verhogen van de productie.

8. Ontbinding van de Egyptische vakbondsfederatie (ETUF), als een van de belangrijkste symbolen van corruptie onder het overleden regime. Het doorzetten van de aanklachten die tegen haar zijn ingediend en inbeslagname van alle financiële bezittingen en de administratie. Onderzoek naar en inbeslagname van de eigendommen van de leiders van de ETUF en haar lidbonden.

Ondertekend door:

Ahmad Kamal Salah, Employee of the Meteorological Office
Hossam Muhammad Abdallah Ali, Health Technicians
Sayyida Al-Sayyid Muhammad Fayiz, Nurse
Ashraf Abd al-Wanis, Al-Fayyum Sugar Refinery
Abd-al-Qadir Mansur, Umar Effendi Department Store
Hafiz Nagib Muhammad, Future Pipes Co, 6th October City
Muhammad Hassan, Egypt – Helwan Textiles Co.
Mahmud Abd-al-Munsaf Al-Alwani, Tura Cement
Ali Mahmud Nagi, Egyptian Commercial Pharmaceutical Co.
Umar Muhammad Abd-al-Aziz, Hawamidiyya Sugar Refinery
Muhammad Galal, Egyptian Pharmaceuticals
Shazli Sawi Shazli, Suez Fertilisers Co.
Muhammad Ibrahim Hassan, Military Factory No.45
Wasif Musa Wahba, Military Factory No. 999
Gamil Fathi Hifni, General Transport Authority
Adil Abd-al-Na’im, Cairo General Contractors
Ali Hassan Abu Aita, Al-Qanah Rope Co., Port Sa’id
Hind Abd-al-Gawad Ibrahim, Information Centre
Hamada Abu-Zaid, Information Centre
Muhammad Khairy Zaid, Information Centre
Hatim Salah Sayyid, General Authority for Cultural Centres
Muhammad Abd-al-Hakim, National Postal Authority
Ahmad Islam, International Ibex Co.
Tariq Sayyid Mahmud, Military Factory 99
Nabil Mahmud, Military Factory 999
Mahmud Shukri, Trade unionist
Ahmad Faruq, Military Factory 999
Usama Al-Sayyid, Military Factory 999
Yasir Al-Sayyid Ibrahim, Future Pipe Industries
Mahmud Ali Ahmad, Tannery workers
Abd-al-Rasul Abd-al-Ghani, Future workers
Ali Al-Sayyid, Umar Effendi Department Store
Kamal Abu Aita, Property Tax Collectors (RETAU)
Ahmad Abd-al-Sabur, Property Tax Collectors (RETAU)
Salah Abd-al-Hamid, Property Tax Collectors (RETAU)
Mahmud Umar, Property Tax Collectors (RETAU)
Khalid Galal Muhammad, Worker
Muhammad Zaki Isma’il, Petrotrade Co.