Einde financiële campagne: bedankt voor je steun!

De jaarlijkse financiële campagne van de Internationale Socialisten heeft meer geld binnengebracht dan afgelopen jaren. We stelden onszelf begin december ten doel om 5.000 euro op te halen, maar uiteindelijk kwamen we uit op meer dan 8.000 euro. Dit mooie resultaat zegt iets over de urgentie van dit moment.
16 februari 2021

Vanwege de coronacrisis en de economische en financiële gevolgen daarvan, waren we er niet helemaal gerust op dat we ook dit jaar ons streefbedrag zouden gaan halen. Die zorgen bleken volkomen ongegrond. Op vrijdag 13 februari hadden in totaal tientallen sympathisanten in totaal €8.324,40 overgemaakt! Zowel het aantal mensen dat een donatie heeft gedaan als het gemiddelde bedrag ligt hoger dan afgelopen jaren.

We willen iedereen die heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Dat we dit jaar behoorlijk wat meer hebben opgehaald dan in voorgaande jaren, zegt volgens ons iets over de urgentie van dit moment – het kabinet is demissionair, maar regeert op dezelfde voet door; rechts dreigt de verkiezingen opnieuw te winnen, terwijl extreemrechts zich verder kan opbouwen. En naar een linkse beweging die tegenwicht kan bieden is nog een lange weg te gaan.

Dit mooie resultaat zien we als een steun in de rug voor onze politiek. Met onze krant de Socialist en onze website brengen we socialistische analyses en theorie. Wij laten een revolutionair geluid horen in het publieke debat. Wij geloven dat verandering van onderaf komt en willen daarom het komende jaar bewegingen op straat versterken, in de eerste plaats die tegen racisme en extreemrechts en voor klimaatrechtvaardigheid.

Alleen door de steun vanuit onze sympathisanten kunnen wij dit blijven doen. Wij kiezen er bewust voor om niet afhankelijk te zijn van subsidies of advertenties. Wil je ons ook na afloop van de financiële campagne nog steunen, overweeg dan om een jaarabonnement op onze krant te nemen of een maandelijkse donatie over te maken via dit formulier op onze website.