Egyptische vrouwen in verzet

Vrouwen in de Arabische wereld. Het beeld dat veel mensen in Nederland daarvan hebben is: onderdrukking, sluiers, vrouwenbesnijdenis. Op de Caïro-conferentie werd dat beeld van de gehoorzame Arabische vrouw keihard onderuit gehaald.
5 april 2008

Vrouwenforum 1
Vrouwenforum 2

Door Sinsia van Kalkeren

Ruim honderd vrouwen en een tiental mannen zitten op elkaar gepakt in een warm zaaltje. Achter de grote tafel zitten vrouwen varierend in leeftijd van twintig tot zeventig. Met hoofddoek, zonder hoofddoek, alles en iedereen zit door elkaar. Het is het Women’s Forum, een bijeenkomst over de leidende rol die vrouwen op zich nemen in allerlei gevechten in Egypte en daar buiten.

In de afgelopen maanden zijn de voedselprijzen explosief gestegen in Egypte. Een liter maïsolie kostte eerst vijf pond (55 cent), nu moeten Egyptenaren er dertien pond voor betalen. Ook brood is niet meer te betalen. In de rijen om goedkoop brood te krijgen zijn al drie mensen overleden. Tegelijkertijd worden allerlei sectoren geprivatiseerd. Het reslutaat: Egypte komt in verzet.

‘Ik was nog nooit een nacht van huis geweest,’ vertelt een medewerkster van de belastingdienst. ‘Tot we gingen staken voor onze rechten. Van 350 pond (40 euro) per maand kunnen we niet leven, zeker niet nu voedsel zo veel duurder is geworden. We hebben elf dagen en nachten op straat gestaan, mijn man kwam me eten en kleding brengen.’

‘De strijd is nog niet gestreden, en we staan niet alleen,’ vertelt ze. ‘Ook in de textielindustrie, op de universiteiten en in de gezonheidszorg wordt gestaakt. We zijn allemaal tegen de onrechtvaardig hoge prijzen van brood, het tekort aan schoon drinkwater en de bezuinigingen op de gezondsheidszorg en het onderwijs. We nemen het daar samen tegen op en zijn solidair met elkaar. Als we daar samen voor moeten sterven, dan doen we dat. We nemen onze rechten, wat het ook kost. Samen staan we sterk.’

Verschillende spreeksters benadrukken dat het gevecht tegen onrechtvaardigheid een gevecht is van zowel mannen als vrouwen: ‘Vrouwen worden onderdrukt, maar mannen ook. Zolang we onder een dictatuur leven en te maken hebben met corruptie zal er nooit iets verbeteren aan onze situatie. De corruptie moet stoppen, de privatisering van land, voedsel en water moet stoppen. Mannen en vrouwen moeten daarom de handen ineen slaan. Als we het niet samen doen, winnen we nooit.’

Met of zonder hoofddoek: Vrouwen in de Arabische wereld vechten op een heldhaftige manier voor hun rechten. Als er op de Caïro-conferentie één ding duidelijk werd, was het dat de mate van emancipatie niet bepaald wordt door de grootte van je hoofddoek. Het gaat er om welke plaats je inneemt in de strijd tegen onrechtvaardigheid.