Egypte: verklaring Revolutionair Socialisten na Morsi’s overwinning

Egyptenaren hoorden op zondag dat Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap de eerste presidentsverkiezingen in hun land sinds de val van Mubarak had gewonnen. Het nieuws werd begroet met opluchting en feesten in de straten van heel Egypte. Morsi won 52 procent van de stemmen. Zijn tegenstander, Ahmed Shafiq, was premier in het laatste kabinet van Mubarak en werd alom gezien als de kandidaat van de generaals en het oude regime.
26 juni 2012

De Egyptische Revolutionair Socialisten brachten een verklaring uit in de nasleep van Morsi’s overwinning. Die drukken wij hier af.

Verlaat de pleinen niet voordat we onze eisen winnen!

Eens te meer heeft het volk bewezen dat ze nog steeds bij machte is om de plannen van het leger te stoppen en de krachten van de contrarevolutie een halt toe te roepen. Ze hebben bewezen dat we met revolutionaire legitimiteit de hand kunnen leggen op de verdiende voordelen van onze democratische en sociale revolutie.

Hier zien we met eigen ogen de plannen van de militaire raad wijken – zelfs al is het maar tijdelijk -onder de druk van burgers en hun standvastigheid op de pleinen. We zien de doodsangst van de generaals bij de mogelijkheid dat deze revolutionaire golf zou veranderen in een overstroming die hun heerschappij niet kan weerstaan. We moeten optimistisch zijn vandaag de dag, omdat onze revolutie een belangrijke overwinning heeft behaald door het verslaan van Shafiq, maar er liggen nog enorme uitdagingen voor ons.

Miljoenen Egyptenaren hebben met succes de plannen gefrustreerd om een militaire fascistische kandidaat vooruit te schuiven, ondanks de massale fraude en overtredingen die werden begaan in zijn voordeel. Nu hangt de militaire coup als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. De revolutionaire krachten moeten deze confronteren met de grootst mogelijke sterkte en standvastigheid.

Van hier af aan hechten wij grote waarde aan de vele inspanningen en initiatieven die naar voren zijn gebracht tijdens de afgelopen dagen, die ernaar streven om een front te bouwen dat de revolutionaire gelederen verenigt om het militaire bewind te beëindigen.

Er zitten nog steeds veel trucs en vallen in de zakken van de militairen. Gezien eerdere ervaringen, is de belofte van de Moslimbroederschap om ook na het succes van hun kandidaat door te gaan met de sit-in tot alle eisen zijn ingewilligd, omringd met twijfel. Het is nu de taak van de jeugd van de Broederschap om de leiders niet toe te staan hun fouten te herhalen, die ertoe leidden dat ze aan de zijlijn bleven staan, en zij onze revolutie voor de tweede keer in deze situatie brachten.

De militairen scheppen op dat de ontbinding van het parlement een beslissing was die ze lang geleden namen en nu pas ‘uit de bureaulade’ hebben gehaald. Misschien toont dit wel de zwakte van elke regering, zolang Mubaraks generaals heersen van achter het gordijn.

De afgelopen dagen en weken hebben vele maskers verwijderd, de waarheid geopenbaard over tal van verkondigers van revolutie, die, wanneer hun belangen op het spel stonden, zichzelf zonder aarzeling in de armen van het leger wierpen.

In de komende weken zullen de overgebleven politieke krachten zich gaan onderscheiden op basis van standvastigheid en doorzettingsvermogen om te voldoen aan de eisen van de massa’s. Het volk zal genadeloos oordelen over de Broederschap of anderen als ze opnieuw overgaan tot onderhandelingen met het leger achter gesloten deuren.

Wij roepen alle revolutionaire krachten op om zich op te stellen in oppositie tegen de plannen van het leger, zich onmiddellijk te voegen bij degenen die op de pleinen verblijven, en om standvastig te blijven tot de volgende eisen worden uitgevoerd:

1 Een eind aan het addendum aan de grondwet, en de onmiddellijke overgave van de macht door het leger
2 Mohamed Morsi moet zijn weigering bekendmaken om de eed af te leggen voor de Hoge Raad voor de Grondwet
3 Schrappen van de wet die militaire arrestaties van burgers toelaat, en opheffen van de Nationale Veiligheids Raad
4 De afvaardiging van een presidentieel besluit tot onmiddellijke amnestie voor alle politieke gevangenen, en de ontbinding van alle militaire uitspraken tegen burgers sinds het begin van de revolutie
5 Een volksreferendum over de ontbinding van het parlement
6 De volledige zuivering van alle staatsinstellingen die de afgelopen maanden gemilitariseerd waren
7 Stabilisatie van de prijzen, een eind aan privatiseringen, nationalisering van de monopolies en de teruggave van de bedrijven waarvoor de verkoopcontracten zijn vernietigd door de rechter

Tenslotte bevestigen we dat de georganiseerde druk van de massa’s is de enige manier om de doelen van onze revolutie te bereiken. Het revolutionaire front is een onmisbare noodzaak geworden, op voorwaarde dat het wordt gebouwd op echte wortels, het de sociale en politieke eisen van het volk overneemt, hen organiseert en de strijd ondersteunt om deze doelen te bereiken. Dit is de weg naar de overwinning van de revolutie.

• Weg met de militaire staatsgreep!
• Onze revolutie gaat door!
• Macht en rijkdom aan het volk!

De Revolutionair Socialisten, 24 juni 2012

Dit is een vertaling van de Socialist Worker. De Arabische tekst staat hier.


Dit artikel kan het best gelezen worden na: Egyptische president Morsi op het slappe koord

__________________________________________________________________________________________________

  • Wil je reageren op dit artikel? Stuur ons een mail.
  • Met socialisme.nu en De Socialist proberen we socialistische ideeën toegankelijk te maken voor iedereen. Om dit te blijven doen kunnen we alle hulp gebruiken. Wil jij ons ook steunen? Neem dan een abonnement op De Socialist of word donateur: vul hier het formulier in.