Egypte: oproep tot solidariteit na arrestatie staalarbeiders door leger

Het militaire regime in Egypte probeert de protesten in het land te breken. Niet alleen politieke tegenstanders, maar ook arbeiders worden aangevallen die opkomen voor hun rechten. Activisten stelden de volgende gezamenlijke verklaring op.
15 augustus 2013

Wij veroordelen de aanval van het leger op de staalarbeiders in Suez, en eisen hun onmiddellijke vrijlating.

Bijna anderhalve maand zijn voorbij na de val van Mohammed Morsi en de Moslimbroederschap, dankzij de actie van het volk, dat geen enkel verschil voelde tussen het beleid van de Broederschap en dat van Mubarak. Beiden waren gekant tegen hun eisen van brood, vrijheid en sociale rechtvaardigheid.

Ondanks de val van Mubarak, Tantawi en Morsi in opeenvolgende revolutionaire golven die begonnen op 25 januari en eindigde op 30 juni, hebben de Minister van Defensie Generaal Abd-al-Fattah al-Sisi, President Adli Mansour en Premier Hazem Beblawi hun lesje niet geleerd. In plaats daarvan verdelen ze het volk, en gebruiken ze de ʻWar on Terrorʼ als excuus om de eisen voor sociale gerechtigheid te laten vallen tijdens de overgangsperiode.

Stakende arbeiders stonden in de voorste linies van de strijd van het volk sinds de staking in Mahalla in 2006. Zij waren het die Mubarak omverwierpen, en na hem Tantawi en Morsi, die tijdens zijn heerschappij het grootste aantal arbeidersstakingen zag, om op te komen voor hun rechten. Maar de nieuwe regering van Mansour en Beblawi voert het zelfde repressieve beleid tegen de stakers, en arresteerde vandaag twee leiders van de Suez Staalarbeidersstaking (Amr Yusif en Abd-al-Raʼuf), met medeweten van de politie, terwijl het leger de fabriek omsingelde.

De oorsprong van het dispuut gaat terug tot het ondertekenen van een collectieve overeenkomst tussen het bedrijf en de werkers in februari 2012, in het kielzog van arbeidersprotest. De overeenkomst omvatte een winstdeling voor de arbeiders, en een betalingsstructuur, gezondheidszorg en bonussen. Het geschil gaat om de uitvoering van een aantal bepalingen in de overeenkomst.

Het belangrijkste twistpunt is de winstdeling, omdat de eigenaar zegt dat het bedrijf verlies lijdt en dat hij een aantal banken geld schuldig is. Toen arbeiders tijdens een Ramadan-ontbijt vroegen om een andere bonus in plaats van de winstbonus, bleef hij maar praten over zijn verliezen. De arbeiders weerspraken dit door erop te wijzen dat het bedrijf naar vier fabriekseenheden was uitgebreid, en dat het een donatie had gedaan van drie miljoen Egyptische ponden om de staatsschuld af te betalen.

Arbeiders waren dan ook verrast dat de volgende dag twaalf van hun collegaʼs waren ontslagen. Daarna namen de discussie en onderhandelingen een andere vorm aan. De arbeiders presenteerden hun volledige eisen, maar het management weigerde er ook maar een in te willigen. Dat sommeerde hen weer aan het werk te gaan, waarna de onderhandelingen konden beginnen. Dit weigerden de arbeiders en staakten voor de tweede dag, toen de politie twee van de arbeiders arresteerde en het leger de fabriek omsingelde.

De recente stijging van arbeidersstakingen en protesten laat zien dat het nog niet gedaan is met de Egyptische revolutie, en dat de strijd van de arbeidersklasse zal doorgaan, totdat de eisen van de revolutie zijn ingewilligd. De organisaties onder deze verklaring bevestigen hun steun voor alle arbeidersstakingen en hun legitieme eisen. We roepen arbeidersorganisaties, politieke groepen en vakbondsleiders op andere werkplekken op om solidariteit te tonen met hun collegaʼs bij Suez Staal, en het hoofd te bieden aan de aanvallen van het regime op arbeiders, die zich morgen zullen verplaatsen naar El Asher, Alexandrië en Port Said.

We veroordelen ook de belegering van de sit-in van de arbeiders bij de fabriek, en de arrestatie van de stakers, en eisen dat de minister van arbeid Kamal Abu Aita deze situatie snel verhelpt. We eisen dat de gearresteerde arbeiders onmiddellijk worden vrijgelaten, het leger bij de fabriek wordt teruggetrokken en dat de eisen van de arbeiders worden ingewilligd.


Ondertekenaars:

De Revolutionair Socialisten
Hisham Mubarak Law Centre
The Campaign for Workers’ Demands
Platinum Maritime Services Workers (Red Sea Ports)
The Independent Union of Public Transport Workers
The Independent Union of Cairo Airport Workers
The Textile Workers League
The Mahalla Workers League
The Egyptian Centre for Economic and Social Rights
Khamsin Centre
The Suez Seamen’s League

UPDATE: De gearresteerde staalarbeiders zijn op 13 augustus vrijgelaten op borgtocht (500 Egyptische ponden) maar de aanklacht tegen hen wordt gehandhaafd.

Wat jij kan doen

• Stuur protestberichten naar Generaal Al-Sisi, opperbevelhebber van het Egyptische leger (mod@afmic.gov.eg), Kamal Abu Aita, Minister van Arbeid (minoffice@mome.gov.eg) en de Egyptische ambassade in Nederland (info@ambeg.nl), met als eis de onmiddellijke vrijlating van de twee gearresteerde arbeiders.
• Stuur solidariteitsberichten naar de Suez Staalarbeiders via menasolidarity@gmail.com of via de Facebook-pagina.

Dit is een oproep van MENA Solidarity van 12 augustus 2013.