Eerste Kamer moet niet stemmen over Lissabon

Na het Ierse 'Nee' tegen het nieuwe Europese verdrag, roept het comité Ander Europa nu via een petitie de Eerste Kamer op om af te zien van stemming over dit verdrag van Lissabon.
25 juni 2008

Protest voor een ander Europa

Het comité voerde eerder al campagne tegen de Europese Grondwet, met name vanwege het neoliberale, ondemocratische en militaristische karakter van het document. In de nieuwe petitie wijst het comité ook op de ondoorzichtigheid waarmee nu het proces voor goedkeuring van het verdrag van Lissabon wordt doorgezet, terwijl het Ierse ‘Nee’ de basis onder het verdrag heeft weggeslagen.

De tekst van de petitie luidt: De Ierse bevolking heeft in het referendum van 12 juni het nieuwe Europees Verdrag afgewezen. Aangezien een Iers referendum bindend is en een Europees Verdrag pas van kracht kan worden als alle lidstaten er mee instemmen zal dit Verdrag in deze vorm niet in werking treden.

In Nederland is het Verdrag inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurd. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken. Door de Ierse afwijzing is de politieke situatie rond het Verdrag ingrijpend veranderd. Een goedkeuring door de senaat van da­t Verdrag heeft slechts symbolische betekenis, zolang niet duidelijk is wat de conclusie is die uit het Ierse NEE wordt getrokken. Het nú goedkeuren van het Verdrag is een verkeerd signaal. Het kan de indruk wekken dat de democratische uitspraak van de Ierse kiezer niet wordt geaccepteerd. Daarom roepen wij de Eerste Kamer op om af te zien van stemming over het Verdrag van Lissabon.

We roepen alle lezers van dit blog op deze oproep hier te ondertekenen.