Een preventieve aanval van de PVV

Het is bekend dat PVV’ers buiten de Tweede Kamer elk debat met tegenstanders uit de weg gaan. Ik was dan ook bijzonder verheugd dat ik op 26 september met het PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven in debat kon gaan over de mensenrechtensituatie in en het nucleaire programma van Iran.
12 oktober 2011

Door Peyman Jafari

Zoals te verwachten, werd het een fel debat en werd het nogal spannend toen de PVV’er argumenten tekort kwam en mij van mijn stoel probeerde te duwen. Maar laat ik eerst even beginnen met de aanloop. Het is geen geheim dat loyaliteit aan Israël een grote drijfveer is voor de PVV. Het is dan ook geen toeval dat Kortenoeven jarenlang voor belangrijke lobbygroepen van Israël werkte, voordat hij bij de PVV woordvoerder buitenlandse zaken werd.

Net als Amerikaanse neoconservatieven en Israëlische haviken pleit de PVV voor een oorlog tegen Iran. In 2009 schreef Wilders ‘bombardeer Iran’.Tijdens het debat herhaalde Kortenoeven zijn eerdere bewering dat Iran kernwapens heeft en die wil inzetten voor een ‘genocidale aanval’ op Israël en daarom ‘preventief’ moet worden aangevallen. De gangbare hysterische fact-free politiek van de PVV dus.

Ik ben tegen kernwapens waar ter wereld dan ook, maar de oorlogshitserij van de PVV lijkt veel op de aanloop naar de Irak-oorlog die op de bekende leugens over ‘massavernietigingswapens’ was gebaseerd.

In het geval van Iran hebben de gezamenlijke veiligheidsdiensten van de VS in hun National Intelligence Estimate van 2007 en 2011 gesteld dat Iran geen kernwapenprogramma heeft. Ook het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft na tientallen inspecties geen bewijs gevonden. Afgelopen mei zei zelfs het voormalige hoofd van de Israëlische Mossad Meir Dagan dat een aanval op Iran waanzin is omdat hij vreesde dat premier Netanyahu daartoe zou besluiten.

Geconfronteerd met deze feiten moest Kortenoeven toegeven dat de Israëlische elite diep verdeeld is over de vraag of Iran een dreiging vormt, maar dat weerhoudt hem er niet van om voor een oorlog te pleiten die aan vele duizenden burgers het leven zal kosten.

Het is waarschijnlijker dat Iran de capaciteit wil om kernwapens te kunnen maken, omdat de militaire top van het land zich omsingeld voelt door Amerikaanse troepen. Oorlogsdreigingen zullen de kernwapenoptie alleen maar aantrekkelijker maken voor de Iraanse machthebbers.

Er is echter een simpele oplossing. Er moet regionaal en internationaal onmiddellijk overleg gevoerd worden om alle kernwapens te ontmantelen, om te beginnen in Israël, het enige land in het Midden Oosten dat kernwapens heeft en het non-proliferatieverdrag niet ondertekend heeft.

Het grootste slachtoffer van een oorlog tegen Iran zal de democratiseringsbeweging zijn. Daarom beweerde ik dat het de PVV niet om mensenrechten gaat, waarop Kamerlid Kortenoeven besloot om ook mij de oorlog te verklaren door te schreeuwen dat ik nog maar een baby was toen hij al erg belangrijke dingen deed.

En zo waren we op het niveau waarop de PVV graag discussieert. Mijn rustige vraag waarom hij zich dan niet net zo fel keert tegen mensenrechtenschendingen in dictaturen zoals Saoedi-Arabië en Bahrein, tevens bondgenoten van het Westen, werd door de PVV’er beantwoord met een duw in plaats van argumenten. Ik hoop dat Wilders dit toch beter doet, mocht hij een keer wel het debat durven aangaan.