Een onafhankelijke linkse oppositie tegen Biden is noodzaak

Amerikanen vieren feest na de verkiezingsnederlaag van Trump, 7 november 2020, Washington DC (foto: Flickr / Ted Eytan).
President Trump heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen op pijnlijke wijze verloren. Zijn pogingen om aan de macht te blijven zijn kansloos. Maar het enthousiasme voor Joe Biden is misplaatst: de Democraten zijn geen partij voor de gewone Amerikanen.
3 december 2020

De overwinning van Biden op Trump lijkt in eerste instantie goed nieuws. De afgelopen vier jaar heeft Trump talloze aanvallen gepleegd op onderdrukte groepen en de werkende klasse. Hij verscherpte het grensbeleid, waarbij immigrantenkinderen aan de grens werden gescheiden van hun ouders om vervolgens in kooien gestopt te worden. Direct na zijn verkiezing stelde hij de zogenaamde Muslim ban in, een inreisverbod voor een aantal overwegend Islamitische landen.

En recentelijk liet hij de coronaepidemie willens en wetens uit de hand lopen omdat ingrijpen slecht zou zijn voor de economie. De miljoenen werklozen kregen alleen een eenmalige compensatie van 1200 dollar om de maandenlang durende epidemie door te komen.

Biden kreeg ruim 6 miljoen stemmen meer dan Trump, wat zich vertaalde naar 306 kiesmannen tegenover 232 voor Trump. De overwinning op Trump was echter niet zo groot als de Democraten hadden verwacht. Uiteindelijk hebben er bijna 74 miljoen mensen op Trump gestemd: nog nooit heeft een Republikeinse presidentskandidaat zoveel stemmen gekregen. Ook in het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen een aantal zetels gewonnen en het ziet ernaar uit dat de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat behouden. De afgelopen vier jaar heeft Trump duidelijk zijn basis kunnen uitbreiden.

De Democratische verkiezingsoverwinning kwam niet door de populariteit van Biden en de Democraten: mensen stemden vooral tegen Trump.

Neoliberaal

Het is nog maar de vraag of de Democraten het zoveel beter gaan doen dan Trump. De Democratische Partij is geen progressieve, maar een rechtse, neoliberale partij. Zo werd de progressieve kandidaat Bernie Sanders tijdens de Democratische voorverkiezingen van zowel 2016 als 2020 gesaboteerd door de Democratische partijtop.

Ook Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) geeft in een interview aan, dat ze binnen de partij wordt tegengewerkt. Onder Democraten leeft sterk de gedachte dat de tegenvallende verkiezingsresultaten te wijten zijn aan linkse kandidaten als AOC en Ilhan Omar, of aan Democraten die niet openlijk afstand namen van linkse bewegingen zoals Black Lives Matter.

Echter, de verkiezingsoverwinning van Biden is juist voor een groot gedeelte te danken aan activisten en organizers die mensen hebben opgeroepen om toch te gaan stemmen met de boodschap om Trump uit het Witte Huis te houden. Deze hoge kiezersopkomst heeft er voor gezorgd dat Biden de overwinning naar zich toe kon trekken. Verder hebben alle progressievere Democratische kandidaten hun zetel behouden en in de zogenaamde swing states een zetel veroverd. Amerikanen staan dus wel degelijk open voor een links progressief programma.

Ontkenning

In aanloop naar de verkiezingen riep Trump al dat hij een verkiezingsnederlaag niet zou accepteren omdat er gefraudeerd zou worden. Hij wees vooral naar de mogelijkheid dat het stemmen per post fraude in de hand zou werken. Deze mogelijkheid van verkiezingsfraude was voor Trump een uitstekend excuus voor zijn naderende verkiezingsnederlaag. Hij riep zijn achterban op om twee keer te stemmen, om zo te bewijzen dat het systeem fraudegevoelig zou zijn. Verder verbeterde Trump zijn joelende achterban toen deze ‘four more years’ riepen door er zelfs ‘twelve more years’ van te maken. Dat is grondwettelijk niet eens mogelijk – maar voor Trump is dat een juridisch detail.

Na de verkiezingsnederlaag in november wilde Trump zoals verwacht zijn verlies niet erkennen en besloot hij een aantal rechtszaken aan te spannen. Hij eiste onderzoeken naar stemfraude en hertellingen van stemmen. De rechtszaken die Trump en zijn team van advocaten aanspannen blijken keer op keer geen kans van slagen te hebben. Tot nu toe constateren rechters en onderzoekers steeds dat er geen sprake is van stemfraude en bij hertellingen van de stemmen blijkt dat Biden wederom de meeste stemmen heeft gehaald.

Veel Republikeinen hebben zich achter Trump geschaard, inclusief partijprominent Rudy Giuliani, de Republikeinse Senaatsfractieleider Mitch McConnell en de Minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Inmiddels heeft Trump zich toch min of meer neergelegd bij de aankomende machtsoverdracht.

Gevaarlijk

Ook al hebben deze rechtszaken en verdachtmakingen weinig kans van slagen, ze zijn toch enorm schadelijk. Het vooraf niet accepteren van een verkiezingsnederlaag heeft als gevolg dat de democratie wordt uitgehold. Een groot deel van de achterban van Trump neemt hierdoor het verkiezingsresultaat bij voorbaat al niet serieus.

Na de verkiezingsnederlaag zijn er nog steeds Trump rallies waar duizenden mensen op afkomen. Op zaterdag 14 november kwamen nog tienduizenden aanhangers van Trump bijeen, waaronder rechtsextremistische groepen als Proud Boys en Oath Keepers. Bij deze rally’s grijpen deze groepen naar geweld tegen linkse tegendemonstranten – dit allemaal onder het goedkeurend oog van Trump.

Door constant het verkiezingsresultaat in twijfel te trekken kan Trump zijn basis enthousiast houden en uitbreiden door er de komende jaren telkens op te wijzen dat Biden niet de rechtmatige president is. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties met opkomend politiek geweld gericht op alles wat politiek links is. Dit gevaar vanuit extreemrechtse hoek is reëel als we kijken naar het geweld van de afgelopen jaren. In Charlottesville werd een activiste doodgereden, in Kenosha werden twee activisten doodgeschoten en in mei van dit jaar werd er een rechtsextremistische groepering opgepakt omdat ze de Democratische gouverneur van Michigan Gretchen Whitmer wilden ontvoeren.

Geen alternatief

De boodschap van Biden was dat hij vooral geen Trump is; dat hij terug wil naar het ‘oude normaal’, het tijdperk vóór Trump. Maar dit was juist het tijdperk dat mensen niets te bieden had en de Democraten in diskrediet bracht. Dit was het ‘oude normaal’ van de crisis van 2008, waarbij de banken gered werden en werkende mensen de rekening van de crisis moesten betalen. In die tijd is in reactie op het racistische politie- optreden ook de Black Lives Matter beweging ontstaan. Het was dit ‘oude normaal’ dat sommige mensen in de armen dreef van de rechts-populistische politiek van Trump. Dit gevaar wordt alleen maar groter als de Democraten het beleid voeren wat ze voorheen al deden.

Zowel de Republikeinen als de Democraten behartigen vooral het belang van Wall Street en bieden geen oplossing voor de werkende klasse. De Republikeinen willen dat mensen koste wat het kost naar hun werk gaan en brengen zo de volksgezondheid in gevaar. Vervolgens geven de Republikeinen immigranten de schuld van de hoge werkloosheid. Biden en de Democraten zeggen de volksgezondheid te willen beschermen, maar bieden mensen geen garantie dat ze straks nog een inkomen hebben. Er is in het tweepartijensysteem van Amerika dus geen partij die bereid is om zowel de volksgezondheid als het levensonderhoud van mensen te beschermen. Het is heel moeilijk om voor te stellen dat de Democratische partij zelf tot een dergelijke linkse oplossing komt voor werkende mensen. Daarom is het in de eerste plaats nodig om door strijd de druk op de Biden-regering op te voeren. Vervolgens is het noodzakelijk om uit deze strijd een partij op te bouwen van en voor werkende mensen, om zo het tweepartijensysteem van de heersende klasse te doorbreken.