Een Nationaal Zorgfonds is een goed idee

Tien jaar geleden werd het zorgstelsel geprivatiseerd. Het ziekenfonds, dat mensen met een laag inkomen van goede publieke zorg verzekerde, werd afgeschaft. De belofte was dat de zorg beter en betaalbaarder zou worden, maar zoals wij destijds al voorspelden gebeurde het tegenovergestelde.
13 juni 2016

De enigen die gewonnen hebben bij het huidige zorgstelsel zijn de verzekeraars. Zij kregen de ‘regie’ en gebruikten die om schaamteloos hun zakken te vullen en torenhoge reserves aan te leggen. De zorg bureaucratiseerde, wat de prijs opdreef en het toekennen van zorg heeft bemoeilijkt.

Zowel de premies als het eigen risico zijn stelselmatig verhoogd. Tegelijk staat de kwaliteit van de zorg onder druk. Voor een hele laag van de bevolking – bijstandsgerechtigden, werkende armen, armere ouderen en vluchtelingen – is zorg al lang niet meer gegarandeerd.

Het voorstel van de SP om een Nationaal Zorgfonds in te voeren, komt wat dat betreft geen moment te laat. Het voorstel komt in grote lijnen neer op het terugdraaien van de privatisering en het herstellen van het ziekenfonds: gegarandeerde publieke zorg, zonder eigen risico. Dat is een uitstekend voorstel. Het geld dat nu naar aandeelhouders en zorgondernemers gaat of wordt opgepot, moet worden gebruikt om van zorg weer een recht te maken.

Maar de vraag is hoe zo’n zorgfonds kan worden afgedwongen. Het is immers duidelijk dat er grote belangen gemoeid zijn bij het huidige commerciële stelsel. Op dit moment kunnen we het zorgfonds alleen steunen door contactgegevens achter te laten.

Om deze campagne vleugels te geven, moet ze de vakbeweging en maatschappelijke organisaties verenigen en een actietraject uitstippelen. Vooralsnog lijkt het er helaas op dat dat niet het plan is en dat het zorgfonds vooral een verkiezingsbelofte van de SP is. Iets dat mogelijk wordt ingevoerd als de SP een meerderheid zou halen, dat wil zeggen: een goed idee, maar niet meer dan dat.