Een korte voorstelling van Laiki Enotita, ‘Popular Unity’

De Griekse premier Alexis Tsipras heeft ontslag genomen. Zijn partij Syriza is gesplitst, en een nieuwe linkse partij, Laiki Enotita, is opgericht. Dit betekent een grote verschuiving in het politieke landschap.
25 augustus 2015

Door Stathis Kouvelakis

Op 21 augustus verlieten 25 parlementsleden van Syriza de parlementsfractie van de partij, om een nieuwe groep te creëren onder de naam Laiki Enotita, ‘Popular Unity.’ De meeste van deze parlementsleden zijn verbonden met het Links Platform, maar ook een aantal anderen versterken de nieuwe fractie, zoals Vangelis Diamantopoulos of Rachel Makri, die nauw samenwerkt met Zoe Kostantopoulou (voorzitster van het Griekse parlement, red.). Syriza’s linkerzijde splitste de partij, en werd de derde grootse groep in het Grieks parlement.

Dit is een belangrijke ontwikkeling in de Griekse politiek, maar ook voor de radicale linkerzijde, in Griekenland en internationaal. Drie zaken moeten benadrukt worden.

Ten eerste is Laiki Enotita, ‘Popular Unity’, de naam van het nieuwe politieke front dat 13 organisaties van de radicale linkerzijde samen zal brengen, diegenen die de tekst van 13 augustus ondertekenden die opriep voor de vorming van het Front van de Nee. Dit front is daarom het eerste tastbare resultaat van een herschikking binnen de Griekse radicale linkerzijde, een herschikking die de lessen trekt uit de laatste vijf Jaren en natuurlijk van de ervaring van Syriza in de regering en de catastrofe die dat is geworden.

Maar het doel van het front is zelfs nog breder dan dit. Het wil een uitdrukking bieden aan sociale krachten die zichzelf niet noodzakelijk herkennen als deel van Links, maar die het bezuinigingsbeleid, de memoranda, het doorgedreven dictaat van de Trojka van het nieuwe memorandum, willen bevechten.

Ten tweede stelt het front zich ten doel de politieke uitdrukking van de OXI te zijn zoals die tot uitdrukking kwam zowel in de verkiezingen van januari als in het referendum van 5 juli. De belangrijkste programmapunten zijn de breuk met het bezuinigingsbeleid en de memoranda, het verwerpen van alle privatiseringen en de nationalisatie onder sociale controle van de strategische sectoren van de economie (te beginnen met de banksector), het schrappen van het grootste deel van de Griekse schuld (te beginnen met het onmiddellijk onderbreken van het terugbetalen ervan), en breder genomen, een pakket radicale maatregelen die de krachtsverhoudingen doen omslaan ten voordele van de werkende en volkse klassen en een pad openen voor de progressieve heropbouw van het land, haar economie en haar instellingen.

Zoals de recente ramp duidelijk aantoonde, kunnen deze doelstellingen niet gerealiseerd worden zonder de Eurozone te verlaten, en zonder breuk met het hele packet van politiek beleid zoals het geïnstitutionaliseerd werd door de Europese Unie. Het front zal dus ook opkomen voor een internationalistische strijd, in eenheid, rond gemeenschappelijke objectieven op het Europese en internationaal vlak. Het zal opkomen voor het verlaten van de NATO, het opheffen van de bestaande overeenkomsten tussen Griekenland en Israël, en zich radicaal verzetten tegen de imperialistische oorlogen en interventies. Dit overgangsprogramma plaatst zich in het perspectief van een socialisme van de 21e eeuw.

Ten derde is deze nieuwe parlementaire groep nu de derde grootste groep in het Grieks parlement, voor de neonazipartij Gouden Dageraad. Dit betekent dat de komende dagen haar leider, Panagiotis Lafazanis, gedurende drie dagen een mandaat zal krijgen om een regering te vormen, zoals de Griekse grondwet bepaalt. Na het ontslag van de regering Tsipras was dit mandaat in handen van de tweede partij in het parlement, Nieuwe Demokratie, de belangrijkste rechtse oppositie-partij.

Deze tijdspanne zal door Popular Unity worden gebruikt om een breed debat, en de mobilisatie van alle sociale krachten die het soberheidsbeleid en de memoranda, de vorige zowel als het nieuwe, willen bestrijden, tot stand te brengen. Het programma van de partij, en de volledige lijst van wie haar steunt onder leidende personen van Grieks links, een lijst die verwacht wordt indrukwekkend te zijn, zal begin deze week worden bekend gemaakt.

Gezamenlijke persverklaring Popular Unity en Antarsya

Op vrijdag 21 augustus ontmoetten delegaties van de nieuwe Griekse radicaal linkse partij Popular Unity en van de Griekse antikapitalistische coalitie Antarsya elkaar om te discussiëren over de politieke ontwikkelingen in Griekenland sinds het enorme succes van de OXI in het recente referendum, de daaropvolgende capitulatie van de door Syriza geleide regering met het aanvaarden van een nieuw, derde memorandum, het ontslag van de regering, het uitroepen van vervroegde verkiezingen en boven alles de negatieve gevolgen die dit alles zal hebben voor de werkende klassen, en daaruit volgende noodzaak van een gecoördineerd gevecht om dit alles te overkomen.

Beide delegaties stelden hun opvattingen voor over de beste manieren om stappen vooruit te zetten. Antarsya door op te roepen voor politieke samenwerking van alle antikapitalistische, anti-imperialistische, anti-EU en subversieve krachten. Voor Popular Unity legden Panagiotis Lafazanis en Yiannis Tolios hun doelstellingen uit met de oprichting van een nieuwe partij en de poging tot een breder front te komen met collectieven die zich tegen de memoranda opstellen, en individuen van de radicale linkerzijde.

Na afloop kwamen beide delegaties overeen een nieuwe bijeenkomst te houden in de nabije toekomst.

Dit artikel verscheen eerder bij SAP (België), en is taalkundig licht aangepast.